Paket olarak ekte verilmiştir.

Ekran Görüntüsü:


Bu modifikasyonu uyguladığınızda;
1. Simple portal bölüm haberleri bloğu 2 sütun halinde ve aynı hizada olur.
2. Bölüm haberleri içeriğindeki resimler istediğiniz ölçüde küçültülür. Resimlerin boyutunu ayarlamak için portal.css dosyasına verilen kodlamada eklenecek olan max-height: 200px; ve max-width: 200px; değerlerini değiştirebilirsiniz.
Anlatım 2.3.5 sürüm içindir.
3. Verilen kodlamadaki height: 300px; değeri 1 bloğa ait yüksekliğin px cinsinden değeridir. Bu değerlerle oynama yaparak ihtiyacınıza binaen ideal görüntüyü oluşturabilirsiniz.

Geçici Demo:
smf deneme tahtası

Kodlama:

PortalBlocks.php
Bul:

scription">Kod:
  else
  {
    foreach ($return as $news)
    {
      echo '
          <div class="cat_bar">
            <h3 class="catbg">
              <span class="sp_float_left sp_article_icon">', $news['icon'], '</span><a href="', $news['href'], '" >', $news['subject'], '</a>
            </h3>
          </div>
          <div class="windowbg sp_article_content">
            <span class="topslice"><span></span></span>
            <div class="sp_content_padding">';

      if ($avatars && $news['avatar']['name'] !== null && !empty($news['avatar']['href']))
        echo '
              <a href="', $scripturl, '?action=profile;u=', $news['poster']['id'], '"><img src="', $news['avatar']['href'], '" alt="', $news['poster']['name'], '" width="30" class="sp_float_right" /></a>
              <div class="middletext">', $news['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $news['poster']['link'], '<br />', $txt['sp-articlesViews'], ': ', $news['views'], ' | ', $txt['sp-articlesComments'], ': ', $news['replies'], '</div>';
      else
        echo '
              <div class="middletext">', $news['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $news['poster']['link'], ' | ', $txt['sp-articlesViews'], ': ', $news['views'], ' | ', $txt['sp-articlesComments'], ': ', $news['replies'], '</div>';

      echo '
              <div class="post"><hr />', $news['body'], '</div>
              <div class="sp_right">', $news['link'], ' ', $news['new_comment'], '</div>
            </div>
            <span class="botslice"><span></span></span>
          </div>';
    }  
  }

  if (!empty($per_page))
Değiştir:
description">Kod:
  else

  {  
    $i = 0;
  $column = 2;
  echo '
    <table border="0" >
      <tr>';
    foreach ($return as $news)
    {
    $i++;
      echo '
      <td width="50%" valign="top">
          <div class="cat_bar">
            <h3 class="catbg">
              <span class="sp_float_left sp_article_icon">', $news['icon'], '</span><a href="', $news['href'], '" >', $news['subject'], '</a>
            </h3>
          </div>
          <div class="windowbg sp_article_content">
            <span class="topslice"><span></span></span>
            <div class="sp_content_padding">';

      if ($avatars && $news['avatar']['name'] !== null && !empty($news['avatar']['href']))
        echo '
              <a href="', $scripturl, '?action=profile;u=', $news['poster']['id'], '"><img src="', $news['avatar']['href'], '" alt="', $news['poster']['name'], '" width="30" class="sp_float_right" /></a>
              <div class="middletext">', $news['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $news['poster']['link'], '<br />', $txt['sp-articlesViews'], ': ', $news['views'], ' | ', $txt['sp-articlesComments'], ': ', $news['replies'], '</div>';
      else
        echo '
              <div class="middletext">', $news['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $news['poster']['link'], ' | ', $txt['sp-articlesViews'], ': ', $news['views'], ' | ', $txt['sp-articlesComments'], ': ', $news['replies'], '</div>';

      echo '
              <div class="post"><hr />', $news['body'], '</div>
              <div class="sp_right">', $news['link'], ' ', $news['new_comment'], '</div>
            </div>
            <span class="botslice"><span></span></span>
          </div>';

  echo '  <br /></td>';
        if ($i % $column == 0 && !$news['is_last'])
      echo '
  </tr> ';
    }  

        echo '
  </tr> </table>';
  }

  if (!empty($per_page))
Bul:
Kod:
            <div class="sp_content_padding">';
Değiştir:
Kod:
            <div class="sp_content_padding2">';
portal.css
En alta ekle:
Kod:
.sp_content_padding2
{
  padding: 0 0.8em;
  height: 300px;
}
.sp_content_padding2 img
{
  padding: 0 0.8em;
  max-height: 200px;
  max-width: 200px;
}


Kaynak: Bölüm haberleri 2 sütun