Bu modifikasyonla istediğiniz üye gruplarının alıntı yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Modifikasyonu kurduktan sonra alıntı yapabilmesine izin vereceğiniz gruplara üye izinlerinden izin veriniz.

Manuel kurulum:
Display.template.php
Bul:
scription">Kod:
    // Can they reply? Have they turned on quick reply?
    if ($context['can_quote'] && !empty($options['display_quick_reply']))
      echo '
                  <li class="quote_button"><a href="', $scripturl, '?action=post;quote=', $message['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], ';last_msg=', $context['topic_last_message'], '" onclick="return oQuickReply.quote(', $message['id'], ');">', $txt['quote'], '</a></li>';

    // So... quick reply is off, but they *can* reply?
    elseif ($context['can_quote'])
      echo '
                  <li class="quote_button"><a href="', $scripturl, '?action=post;quote=', $message['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], ';last_msg=', $context['topic_last_message'], '">', $txt['quote'], '</a></li>';
Değiştir:
description">Kod:
      if (allowedTo('alinti_izin') )
    {
                  // Can they reply? Have they turned on quick reply?
    if ($context['can_quote'] && !empty($options['display_quick_reply']))
      echo '
                  <li class="quote_button"><a href="', $scripturl, '?action=post;quote=', $message['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], ';last_msg=', $context['topic_last_message'], '" onclick="return oQuickReply.quote(', $message['id'], ');">', $txt['quote'], '</a></li>';

    // So... quick reply is off, but they *can* reply?
    elseif ($context['can_quote'])
      echo '
                  <li class="quote_button"><a href="', $scripturl, '?action=post;quote=', $message['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], ';last_msg=', $context['topic_last_message'], '">', $txt['quote'], '</a></li>';    }
ManagePermissions.php
Bul:
Kod:
  $groupLevels['board']['restrict'] = array(
Değiştir:
Kod:
  $groupLevels['board']['restrict'] = array(
    'alinti_izin',


Bul:
Kod:
  $context['non_guest_permissions'] = array(
    'delete_replies',
Değiştir:
Kod:
  $context['non_guest_permissions'] = array(
    'delete_replies',
    'alinti_izin',


Bul:
Kod:
      'karma_edit' => array(false, 'general', 'moderate_general'),
Değiştir:
Kod:
      'karma_edit' => array(false, 'general', 'moderate_general'),
      'alinti_izin' => array(false, 'general', 'view_basic_info'),
Modifications.english.php
Bul:
Kod:
// Version: 2.0; Modifications
Altına ekle:
Kod:
$txt['permissionname_alinti_izin'] = 'Alıntı yapabilir'; 
$txt['permissionhelp_alinti_izin'] = 'Alıntı yapabilme izini verebilirsiniz.';
Alıntı çalıntı değildir. bolubeyi yapımıdır.
Orjinal konu: Al

Kaynak: Alıntı yapmayı üye grup izinlerine bağlamak