plastik rahle Üzerinde kitap okumaya yarar, küçük, alçak masa. Rahleler ya açılıp kapanabilen X şeklinde veya üzeri düz küçük masa olabilir. Türk-İslam sanatında tahta oymacılığı ve kakmacılığın en güzel nümunelerini taşırlar. Özellikle Kur’an-ı kerime bir saygı nişanesi olan rahleler, motifleriyle ceddimizin ince sanat zevkini gösterir. Sanatın bütün kollarında olduğu gibi rahle imalatında da zirveye çıkan Osmanlı sanatkarları, malzeme olarak sedef, fildişi ve kemiklerle süslemişlerdir. Hatta ödağacından imal edilmiş rahlelerin olması Kur’an-ı kerime gösterilen saygının önemindendir
Rahlelerin genellikle açılıp kapanan tarzda olmaları malzemelerinin dayanıklı olmasını gerektirir. Bu sebeple rahleler, meşe, abanoz, ceviz tahtasından imal edilirdi. Tahtaların zamanla kamburlaşmaması için rahle imalinde kullanılacak tahtanın dik biçme tarzında kesilmiş ve kurutulmuş, budaksız, çatlaksız olmasına önem verilirdi.