Fonksiyon, Php dilinde function () ile ifade edilir. Kodları kolaylaştırmak, zaman tasarrufu yapmak amacıyla oluşturulabilen kodlara denir. Php öğrenenin genellikle döngüleri öğrendikten sonra öğrenmesi gereken konudur.

İlk sırada Olanlar Dizi Fonksiyonlardır


İkinci sırada olanlar Matematiksel fonksiyonlardır

Son sırada olanlar String (tamsayı) fonksiyonlarıdır
PHP Kod:
count()
in_array()
array_search()
sort()
rsort()
asort()
arsort()
array_merge()
array_keys()
array_push()

PHP Kod:
pow()
sqrt()
abs()
base_convert()
fmod()
round()
floor()
ceil()
rand()
deg2rad()
sin()
cos()
tan()
pi()
exp()

PHP Kod:
strlen()
chr()
explode()
implode()
str_split()
ltrim()
rtrim()
trim()
substr()
strtolower()
strtoupper()
ucfirst()
ucwords()
str_replace()
nl2br()
md5()
sha1()

Kaynak