Hack Kültürü ve Hacktivizm

Bir yıl önce gerçekleştirdiğimiz HackCon I etkinliği oldukça verimli tartışmalara vesile oldu. Her toplantıda olduğu gibi, süre kısıtı nedeniyle sözler biraz eksik kaldı. Bu kitap yarım kalan sözlerin kısmen tamamlanması ya da derli toplu bir özeti anlamına geliyor. Toplantımıza katılan, bu derlemeye yazılarını veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.
Kitabın birbirinden değerli yazarları sayesinde konuyu hemen her boyutu ile ele almaya çalıştık. Hack kültürü ve hackerların ülkemizde ve dünyada çarpıtılmış bir kavram içine sıkıştırılmasını eleştirmeye ve toplumda oluşan negatif algıyı değiştirmeye yardımcı olacak bir içerik hazırlamaya özen gösterdik. Konuyu tarihsel, sosyolojik, güncel, politik ve kültürel yönleri ile tartışan yazılar seçtik. Hackerlığı bilgisayar korsanlığına indirgeyen düzeysiz tartışmaları bir tarafa atıp, Türkiye'de de bu olgunun hakettiği gibi tartışılması hedefledik.

Kitabımızın bir de özel anlamı var. Değerli hocamız Mustafa Akgül, yaşamı ve bıkıp usanmadan peşinden koştuğu idealleri ile Türkiye'de toplumun ve özellikle de egemenlerin İnternet'e ilişkin negatif algısını değiştirmeye uğraştı, uğraşmaya da devam ediyor. Jargona uyacak olursak bu algıyı hacklemeye çabalıyor. Bir şeyleri değiştirmenin, yönetime katılmanın, karar verici politikacı ve bürokratları ortak aklın, bilimin aydınlığına uydurmanın oldukça zor olduğu bu ülkede bu çabanın kendisi büyük bir başarı örneğidir. Maalesef kamu ve siyasetçiler tarafında bu çabalar duvarlara çarpmaya devam etmekte, neticeler alması uzun süreler almakta. Ama biz zaten bu mücadelenin uzun soluklu olduğunu yine Akgül hocamıza bakarak öğreniyoruz. Kendi payımıza bu çabaların neticesiz kalmadığını bu çalışmayla göstermek istedik. Bu kitabı kendisine armağan ediyoruz.
Kendisiyle yanyana olmak bizim için hem bir onur hem de büyük bir şans.
Mücadelemizde sayısız başarıları birlikte tatmak dileğiyle..
Teşekkürler Akgül hoca.
Alternatif Bilişim Derneği


Basılı kitap talebi için: [email protected]
Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi
Derleme
Temmuz 2013, 95 Sayfa
Derleyen: Ali Rıza Keleş, Yetkin Sal
Yayına hazırlayan: Işık Barış Fidaner
Kapak Tasarımı: : Himmet Doğan
Düzelti: Mutlu Binark, Gamze Göker, İlden Dirini
ISBN: 978 - 605 - 62169 - 4 - 7
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Kitabın LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler
Sunuş
Yetkin Sal
Önsöz
Ali Rıza Keleş
Hacker Etiği
Gökşin Akdeniz
Hackerlara bir karşı kültür olarak bakmak
Ahmet Sabancı
Hacktivizm
Pınar Demirkıran
"Hacker”lık üzerine birkaç gözlem
Erkan Saka
Hacker'lar: Viral Kültürün "Semantik Gerillalar”ı mı, Enformasyon Toplumunun Veri Hırsızları mı?
Özgür Uçkan
Hack'ikatin Red'di
Ulvi Yaman
Dijital Aktivizmin Sınır Boyunda Hacktivizm: Anonymous ve RedHack örnekleri
Özgür Uçkan
Şifreleme silahları için bir çağrı
Julian Assange (Çeviri: K. Deniz Öğüt)
Anonim'in Tasavvuru
Seda Gürses (Çeviri: Senem Emirzeoğlu)
Gerilla Açık Erişim Manifestosu
Aaron Swartz (Çeviri: Işık Barış Fidaner)
Hacker Manifestosu
Mentor (Çeviri: Işık Barış Fidaner)
Kırmızı hapı seçmek
Işık Barış Fidaner
İnternetin yaramaz çocukları: Hacker'lar
Gamze Göker
Mustafa Akgül: Aktivistlere şifreleme tekniklerini öğretmeliyiz!
Söyleşi: Gamze Göker- Mutlu Binark


Alıntı: https://ekitap.alternatifbilisim.org...acktivizm.html