İzmir'de Operasyonel Filo Kiralama Avantajları

İzmir'de kurumsal firmaların operasyonel filo kiralama tercihleri ile elde ettikleri avantajları anlattığımız makalemiz.
Yatırım Maliyeti ve Avantajı

Firma, araç filosunu satın aldığında önemli miktardaki finans kaynağını sürekli değer kaybeden bir mülke bağlamış olacaktır.

Erkolay Rent A Car'ın operasyonel filo kiralama çözümü ile; önceden sözleşme ile belirlenmiş kira bedellerinin dönemler itibariyle ödenmesiyle, yatırım maliyeti ve finansman maliyeti gibi finansal sorunlarla karşılaşılmayacaktır.
Finansman Avantajı

Erkolay Oto Kiralama'dan operasyonel filo kiralama çözümü ile; firma, uzun dönem otomobil kira bedellerinin tamamını Gelir Vergisi Kanunun 180 sayılı tebliği uyarınca gider olarak gösterebilmektedir.
Yatırım Gideri

Satın alınan bir aracın bedeli ancak 5 yılda gidere dönüştürülebilmektedir. Genç Oto Kiralama 'nın filo kiralama çözümü ile; her ay düzenli olarak hazırladığımız faturalarınızı gidere atabilirsiniz.
Periyodik Araç Bakımları

Araçların bakım gerekliliği, araç filosunu satın alan firmalara, hem zaman hem de maliyet açısından problem yaratmaktadır.

ERKOLAY Araç Kiralama'nın operasyonel filo kiralama çözümü ile filodaki tüm araçların periyodik bakımları firmamız tarafından üstlenilmektedir.

Böylece kiracı hükmündeki firma, nakit akışını olumsuz bir biçimde etkileyecek bakım ücretlerinden ve sürpriz bir şekilde ortaya çıkabilecek ek giderlere katlanmak zorunda kalmamaktadır. Firmamız tüm bu sorumlulukları üstlenerek firmaların araç filosuna sahip

Araçların bakım gerekliliği, araç filosunu satın alan firmalara, hem zaman hem de maliyet açısından problem yaratmaktadır.

ERKOLAY Oto Kiralama Rent A Car'ın operasyonel filo kiralama çözümü ile filodaki tüm araçların periyodik bakımları firmamız tarafından üstlenilmektedir.

Böylece kiracı hükmündeki firma, nakit akışını olumsuz bir biçimde etkileyecek bakım ücretlerinden ve sürpriz bir şekilde ortaya çıkabilecek ek giderlere katlanmak zorunda kalmamaktadır. Firmamız tüm bu sorumlulukları üstlenerek firmaların araç filosuna sahip olmasından dolayı katlanacağı para, zaman ve işgücü kayıplarını minimum seviyeye indirmektedir.
Katma Değer Vergisi

Satın alınan bir aracın KDV'si sabit kıymet haline geldiği için mal bedeli ile birleşmektedir. Ödenecek KDV' den de mahsup edilememektedir. Erkolay Oto Kiralama'nın filo kiralama çözümü ile; her ay KDV tutarını mahsup edebilirsiniz.


İzmir'de Kurumsal firmaların filo veya araç kiralama tercihleri ile elde edecekleri Operasyonel Filo Kiralama Avantajları.