Sabit Disk Silme

Neden yapılır?


 1. Bilgisayarınızı elden çıkarmak istiyorsunuz. Bilgisayar üzerinde kişisel hiçbir bilginin kalmamasını istiyorsunuz.
 2. Kişisel mahremiyetinize düşkünsünüz; yakınlarınız dahil hiç kimsenin bilgisayarınız üzerindeki işlemlerinizi görmesini istemiyorsunuz

Ön bilgi:


 1. Bilgisayar ortamında yapılan her hareket bilgisayar diskinde ve eğer Internet'e bağlıysa Internet üzerinde iz bırakır. Internet üzerinde bırakılan izi silmek mümkün değilse de bilgisayar diskini güvenli olarak silmek mümkündür.
 2. Bu işlemden sonra disk üzerinden silinen bilgiler geri getirilemez.
 3. Bilgisayar ortamında dosyalar normal yollardan silinemez. "Sil” ve "Çöp Kutusuna Gönder” gibi işlemler aslında dosyaları silmez; sadece erişimi engeller. Bunları silmenin tek yolu kapladıkları disk alanına başka veriler yazmaktır. Eğer üzerlerine başka veri yazılmamışsa silinen dosyalar Adli Bilişim analiziyle veya bu iş için geliştirilen programlarla geri getirilebilir.
 4. Aşağıda anlatılan şekilde silinen verileri ayrıntılı bir Adli Bilişim analizi bile geri getiremez. Güvenlik düzeyini artırmak için silme işlemini birden fazla kez tekrarlamakta yarar vardır.
 5. Bu işlemden sonra bilgisayarın kullanılabilmesi için işletim sistemini ve tüm uygulama programlarını tekrar yüklemek gerekir.

Yöntem:


 1. Herhangi bir Linux sürümünü (Ubuntu olabilir) CD-DVD sürücüsü veya flash disk üzerinden çalıştırarak disk üzerine dd komutuyla veri yazmak. Yazılacak veri sıfır veya rasgele harf/rakam olabilir. Sıfır yazmak rastgele değer yazmaktan 10-15 kat daha az zaman alır. 500GB'lık bir disk için bilgisayar hızına bağlı olarak sıfır yazmak 2-5 saat sürer. Rasgele değer yazmak 24 saatten fazla sürebilir.

İşlemler:


 1. Ubuntu CD'den veya flash disk üzerinden çalıştırılır (Bkz: "Bilgisayarı Canlı CD - USB ile çalıştımak" belgesi).
 2. Birkaç dakika sonra aşağıda Şekil 1'de gösterilen kurulum ekranı belirir. Bu ekranın solunda lisan seçenekleri bulunur. İlk olarak gelen İngilizce'dir. Aşağı Ok tuşuyla Türkçe'ye inilince ekran aşağıdaki şekle dönüşür. Bu ekrandaki iki butondan Ubuntu Dene işletim sistemini disk üzerine yüklemeden CD'den (veya flash disk'den) geçici olarak çalıştırmayı ifade eder. Ubuntu Kur ise işletim sistemini kalıcı olarak disk üzerine kurmak için kullanılır.
  Ubuntu Dene butonuna basılır.
 3. Aşağıdaki Şekil 2'de görüldüğü gibi önce ekranın sol üst kısımında bulunan Dash'e tıklanır; daha sonra da Şekil 3'de gösterildiği gibi ortaya çıkan çubuğun içine terminal yazılıp Enter tuşuna basılır. Bu işlem Şekil 3'deki siyah Terminal ikonunun belirmesine yol açar. Bunun üzerine tıklanır.

 4. Şekil 4'de görüldüğü gibi terminal ekranından cat /proc/partitions girilir. Aradaki boşluklara dikkat edilmesi ve küçük harf kullanılması gerekir. Bu şart bundan sonraki girişler için de geçerlidir.
 5. Komut girilip çalıştırıldıktan sonra Hard Disk'in bölümleri Şekil 4'de görüldüğü gibi ekranda belirir. Bunlardan sarı renkte çerçevelenmiş olan sda Hard Diskin tamamını, kırmızı renkte çerçevelenmiş sda1, sda2... ise Hard Diskin içindeki bölümleri gösterir. Hard Diskin içindeki bölüm sayısı farklı olabilir; şekilde görüldüğü gibi altı olma zorunluğu yoktur. Bazı disklerde sda... yerine hda... de kullanılabilir. Eğer bilgisayara takılı bir flash disk varsa bu da sdb, sdb1... (veya benzer şekilde) gösterilir. sr0 CD-DVD sürücüsünü gösterir.
 6. Disk silme işlemini ancak root denilen üst kullanıcı yapabilir. Bunun için Şekil 5'de gösterilen işlemler uygulanır:
  1. root kullanıcısına ilk defa parola oluşturmak için sudo passwd root girilir.
  2. Bilgisayar root kullanıcısı için bir parola girilmesini isteyecektir. Bu parola girilir. Küçük-büyük harf önemlidir. Bu aşamada basit bir parola seçilmesi önerilir: Örneğin, 12345. Enter tuşuna basılır.
  3. Parola tekrar girilir. Not: Bu sistem ve kullanıcı geçici olduğu için kolay bir parola seçilmiştir. Lütfen kalıcı sistemlerinizde ve kullandığınız tüm servislerde kendinize güçlü parolalar seçmeyi ihmal etmeyin. Güçlü parola nasıl oluşturulur belgemize gözatabilirsiniz.
  4. Bu şekilde root kullanıcısının parolası oluşturulduktan sonra bu kullanıcının login olması gerekir. Bunun için su root komutu girilip Enter tuşuna basılır ve az önce oluşturulan parola girilir.
  5. Şekil 5'de görüldüğü gibi komut satırında root@ubuntu:/home/ubuntu# ibaresi görünür. Artık root kullanıcısı komut almaya hazırdır.

 7. Eğer diskin tamamı silinmek isteniyorsa aşağıdaki komut girilip Enter tuşuna basılır:
  dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=8k (diske sıfır yazmak için)
  dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=8k (diske rasgele değer yazmak için)

  Eğer diskin tamamı yerine sadece belli bir bölümü (örneğin sda1) silinmek isteniyorsa aşağıdaki komut girilip Enter tuşuna basılır:
  dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=8k (diske sıfır yazmak için
 8. Üstüste iki defa exit komutu girilerek Terminal penceresi kapatılır.