1. Temel noktalama işaretlerinden olan nokta, virgül, iki nokta üst üste, soru işareti, gibi işaretlerinin yerli yerinde kullanılmasına özen gösterilmeli.

2. Bu noktalama işaretlerinin ardından bir karakter boşluk bıraktıktan sonra yeni cümleye mutlaka büyük harf ile başlanmalı.

3. Paragrafların anlam bütünlüğü içerisinde oluşturulmasına dikkat edilmeli.

4. ..de ve ..da eklerinin yazımına özellikle dikkat edilmeli. Birleşik ve ayrı yazılması gereken de ve da eklerinin hangileri olduğu öncelikle öğrenilmeli ve gereken özen mutlaka gösterilmelidir.

Kaynak