Bu verilere göre bu ay içerisinde ödeme olur mu yoksa gelecek aya mı sarkar?

Kaynak