QBasic Dilinde Değişkenler

Her programlama dili değişkenlere sahiptir. Bunlar sayısal, alfasayısal ya da mantıksal bir değer olabilir. Quick Basic'de değişkenler harf ile (A-Z) başlamak ve Türkçe karakter barındırmamak şartıyla kullanılır. Bunlar INTEGER (sayısal), LONG INTEGER (büyük sayısal), SINGLE (küçük sayısal), DOUBLE (negatif ve pozitif uzun) olabileceği gibi sonu $ işareti ile bitecek şekilde alfasayısal olabilir. Mantıksal değerler ise 0 ya da 1 ile ifade edilir. Şimdi bu anlattıklarımızı örnekleyelim.

scription">PHP- Kodu:
Sonuc% = 2
PRINT "4 + 2 = "Sonuc// 6 gösterilir. 
Burada eğer integer kullanıyorsanız kullanacağınız %, # gibi işaretler yerine hiçbir işaret kullanmadan da kullanabilirsiniz (Mesela sadece Sonuc yazabilirdik yukarı). Fakat alfasayısal yani kelimelerden oluşacak bir değişkende mutlaka $ işareti sonuna eklenmeli ve değer tırnak işaretleri arasında yazılmalıdır:

description">PHP- Kodu:
Degisken$ = "Bu bir harflerden oluşan değer..." 
Bize kullandığımız programın getirdiği bir kolaylık olarak !, #, $ gibi işaretlerden birini kullanmayabiliriz. Bunu programın başında belirteceğimiz DEFINT (hiçbiri belirtilmediyse bu geçerlidir), DEFSTR ($ işareti kullanmamamızı sağlar), DEFLNG, DEFDBL gibi komutlarla yapmaktayız.

Gelgelelim işlem yapmaya. Matematiksel işlemleri + (toplama), – (çıkarma), * (çarpma), / (bölme) gibi işaretlerle yapmaktayız. Matematikte olduğu gibi işlem önceliği parantezlerdedir. Sonra çarpma-bölme ve en son toplama-çıkarma gelmektedir.

PHP- Kodu:
Not1 60
Not2 
40
OrtNot 
= (Not1 Not2) / 2
PRINT OrtNot 
String yani karakterler içeren değişkenler de birbiriyle toplanabilmektedir. Bu işlemi + işareti ile yapmaktayız. Bunu bir örnekte görelim:

PHP- Kodu:
Ad$ = "İsim"
Soyad$ = "Soyisim"
TamAd$ = Ad$ + Space$(1) + Soyad$
PRINT 
TamAd
Böylelikle basit anlamda değişkenleri tanımış olduk.

Kaynak: Venus Programlama