İlişkilerin birlikteliği üzerine yazmaya çalışacağım, ilişkiden sadece kız erkek arasındaki ilişki anlaşılmasın, iki arkadaş arasındaki ilişkileri de kastediyorum.

Nasıl yürütülür tam olarak bilmiyorum, ama bazı önemli gözlemlerimi paylaşmak istiyorum.

İnsan kendini insanlar arasında tanımlar, duygularını insanlar arasında tanır ve bir nesne ile temasa geçtiğinde ondan aldığı tepkiye göre kendi duygusunu tanır, duygular okuyarak veya gözlemle bilinemiyor. Olayların içinde davranışlarımızı şekillendiriyoruz, olayların işinde, ilişkilerin içinde iken hayata bakışımız şekilleniyor. Bir eylemin içine girmeden, ilişkiler içinde roller almadan, tutumlarımızın ne olacağını düşünsel olarak şekillendirsek de, eylem içinde düşünceden farklılık gösteriyor, eylemler içinde bulunarak düşüncelerimiz daha iyi olgunlaşıyor, düşüncelerimizi daha netleştirebiliyoruz. Karşılaştırmalarda bulunabiliyoruz. Her eylemde bulunuşumuzda ne istediğimizi daha iyi bilebiliyoruz. Sağlıklı bir yapıya sahip isek yıllar içinde fiziksel bir olgunluğa erişiyoruz, ama fiziksel olgunluğa erişmiş kişilerin duygusal olgunluğa eriştiği söylenemez, ikisi bir birinden ayrı şeylerdir, duygusal olgunluk diye bir şey vardır, duygular olduğu gibi söylenmeli, duygusal olgunluğa erişmeyen insanlar, kendini ve duygularını pek tanımaz. Duygusal olgunluğa erişememenin bazı toplumsal ve bireysel psikolojik nedenleri vardır

Kaynak