İlk sanayi devrimi, makineleşme, buhar gücü ve su gücünün ortaya çıkmasıyla geldi. Bunu, elektrik kullanan seri üretim ve montaj hatları etrafında dönen ikinci sanayi devrimi izledi. Üçüncü sanayi devrimi, siber fiziksel sistemlerle ilişkili dördüncü sanayi devrimine yol açan elektronik, BT sistemleri ve otomasyon ile geldi.
Günümüzde Endüstri 4.0 gitgide yaygınlaşarak büyümekte. Fornax Software firması dördüncü sanayi devrimine katkıda bulunan önemli sanayi şirketlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Dördüncü sanayi devriminin başlıca unsurları akıllı fabrikalar, bulut bilişim ve yapay zeka diyebiliriz. Bu unsurlarda oldukça ilerlenmesine karşın hâlâ çok daha fazla yol kat edileceği öngörülüyor. Kablosuz bağlantı ve makinelerin genişletilmesi, 5G’nin tam manasıyla kullanılması dördüncü sanayi devriminin beklenen hamleleri olarak göze çarpıyor.
Günümüz sanayide şuan yaygın olarak kullanılan bir diğer şey ise endüstriyel fırınlar. Endüstriyel fırın, bir dizi farklı ısıl işlem prosesi için kullanılan ısıtılmış bir odadır. Aşırı yüksek sıcaklıklarda çalışırlar ve hem küçük hem de büyük hacimli uygulamalar için kullanılabilirler.

Ayrıca endüstride kullanılan sensörler de bu devrimde önemli rol oynamaktadırlar. Bu sensörlere örnek olarak Fornax şirketinin ürettiği oksijen probu örnek verilebilir. Gaz ve sıvı maddeler arasında kalan oksijen ölçümünü gerçekleştiren bu sensörler önemli bir üretim alanı olarak endüstride yer almakta.