Step motor Neodymium mıknatıslar ile güçlendirilmiş sargılara amper verilerek rotor milinin pozisyon alması sayesinde yol alırlar. İki fazlı motorlar için A ve B sargılarına sıralı yük verilerek rotor döndürülür. Rotor kuvveti Sürücüye verilen gerilim ve ve sürücünün ayarlandığı amper ile doğru orantılıdır.Step motorlar ani dur-kalk hareketlerine ortalama değer 0,3 saniye bazında tepki verirler. Daha sert dur-kalk hareketleri için Enkoderli step motor veya servo motor kullanılmasını tavsiye ederiz. Yine Seçilen step motorun Nm cinsinden değeri dur-kalk sertliğini arttırmaya yardımcı olur. Yanlış seçilmiş motor kuvveti kalkış ve duruşta pozisyon kaybı ve pulse kaçırma ile sonuçlanacaktır.

Step motor seçiminde, step motorlarda enkoder ile feedback (geribesleme) olmadığı için gereken kuvvetin minimum 1,5 katı kadar büyük motor seçilmelidir. Başlangıçta mekanik parçalar yağlı ve tozsuz olduğu için sürtünme kuvvetleri az olsa da makinanın kullanıldığı ortamda zamanla toz ve pas yığılması dolayısı ile sürtünmeler artacağından zamanla pulse kaçırmalar başlayacak ve satış sonrası servis durumları meydana gelecektir.

Firmamızın sattığı step motorlarda bugüne kadar görmedik (7 sene) fakat zamanla mıknatısların ölmesi ve tork değerinin zayıflaması durumuna şahit olduk. Tecrübemizde 1,5 senede torku sıfırlanmış 12Nm step motor vardır. Müşteri yeni ürünü bizden aldı hala çalışmaya devam ediyor (2 sene) .

Step motorlarda bir diğer yanlış anlaşılan konu amper ve voltaj durumlarıdır. Maksimum tork ve ısınmadan maksimum motor ömrü için gereken yüksek gerilim (voltaj) ve düşük akım (amper) durumuna ulaşılmasıdır. Aranan değer sürücünün 70 Volt ile beslenmesi ve sürücü ayarının 2 ampere sabitlenmesidir. Motor direkt olarak beslenmediği için burada sürücü değerlerini veriyoruz. 2 Amper nispeten düşük bir değer olduğu için kalkış ve duruşlarda yeterli süre verilmesine dikkat edilmelidir. Tecrübeli müşterilerimiz MA860H (CWD860H) sürücülerimizi bu sebebi ile tercih etmektedirler. Step motor sıralı sargılara yük verilmesi ile hareket ettiğinden A sargısını tam olarak amper ile doldurmak ve tam olarak boşaltıp B sargısını tam olarak doldurmak rotorun tork değerini yükseltir. Düşük gerilim durumlarında sargılar tam olarak doldur boşalt yapamamakta dolayısı ile hem A hem de B sargısı dolu kalmaktadır. Her iki sargıda da amper olması dolayısı ile iki sargıda rotoru kendine çekmektedir. Rotor fazla çekim gücü olan sargıya (hareket verilen yöne doğru) yönelse de kuvvet istenenin yarısı hatta daha aşağı olmaktadır.