İstanbul Adaları'nın en büyüğü Büyükada'dır. Büyükada'nın yerleşme tarihinde manastırların önemli bir yeri vardır. Ancak yerleşim çok daha eski tarihlere dayanmaktadır. Eski tarihi Yüzyıllara ait evler, köşkler ve yalılar yerini 1950'den itibaren betonarme binalar yer almaya başlamıştır. Bu eserlerin bir çoğu ise bakımsızlık nedeniyle yıkılmıştır. Her ne kadar Büyükada Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sit alanı ilan edilmiş ve geçici yapılanma koşulları belirlenmiş ise de, buna uyulmamıştır. Zaman içerisinde tarihi doku bir taraftan yok edilirken, diğer taraftan da bu dokuyla uyuşmayan betonarme binalar hızla inşa edilmiştir.

Büyükada , Adalar'ın en büyüğü olup , 5, 4 km 2 yüzölçümüne sahiptir . 1990 Nüfus sayımı sonuçlarına göre Adalar'ın toplam nüfusu 19413'dür ve bunun 6863'ü Büyükada'ya aittir.

Büyükada'da eski eser niteliğinde olan yapıları kendi içerisinde öncelikle din i yapılar ve sivil mimar i ( evler,köşkler ) olmak üzere iki gruba ayırdıktan sonra , din i yapıları da İslami* ve islami olmayan yapılar şeklinde tekrar ikiye ayırmak mümkündür.

İşte bu gibi tarihi çok eski tarihi eserler ve yapılar bulunmaktadır ve her yıl binlerce turist büyükada'yı ziyaret ederek buraları görmektedir.Ayrıca büyükada ya gelip de bir roma dondurma, fayton yada bisiklete binmemek olmaz. Sessiz sakin güzel bir kasaba sevdiklerinizle güzel bir yürüyüş yapıp vakit geçirebilceğiniz güzel bir yerdir büyükada. Büyükada gezilecek yerler bakımından çok zengin kültür varlıklarına sahiptir ve o yüzden kültür bakanlığı tarafından koruma altındadır.

Sitemiz : http://buyukadagezgini.com