İşin yapılması esnasında iş yerinin fiziki durumu sebebiyle çalışan işçinin maruz kaldığı sağlık sorunları ve meslekten doğan risklerin ortadan kaldırılmasına veya mümkün olan derecede azaltılmasına yönelik yapılan faaliyetlere iş sağlığı ve güvenliği denir. Bir iş yerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen insanların tümü iş sağlığı ve güvenliği kapsamındadır.İş yerinde bulunan işçilerin sağlık durumlarını ve iş yerinde doğabilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi risklere karşı gerekli tedbiri almayı, bu hususta yasaların ve yönetmeliklerin ön gördüğü şekilde araç-gereç ve teçhizatı bulundurmayı ve bunların uygulanmasında iş verene sorumluluk yüklerken işçinin de öngörülen tedbirleri alarak usul ve şartlara uyması konusunda tam bir irade bildiren kavramlar bütünüdür.Büyüyen sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin ilerlemesiyle doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde aktif çalışan işçilerin maruz kaldıkları sağlık ve iş güvenliği gibi konularda ortaya çıkan sorunların minimize edilmesi adına atılan faaliyetleri ve bu sisteme üye iş yerlerini http://isgb-osgb.com/ üzerinden takip edebilirsiniz.İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel AmacıTürkiye’de bir çok yasa ile korunan ve iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı iş yerinde işlerin yürütülmesi esnasında olabilecek tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek şart ve ortamlardan çalışanı koruyarak daha insani ve çalışılabilir bir iş ortamı meydana getirmektir. İşçi ve iş veren olmak üzere iki tarafında üzerlerine düşen sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmeleri daha sağlıklı ve kazalardan uzak iş yeri profilini oluşturmaktadır.