AKP bu gece TBMM'de, cinsel istismara uğramış çocuğun istismarcısıyla evlendirilmesi durumunda cezasının ertelenmesini istedi.TBMM Genel Kurulu'nda AKP yine tecavüzcüleri ve cinsel istismarcıları koruyan bir önergeye imza attı.

AKP vekiller cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanununun 213. maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılması teklif edildi.

CHP Milletvekili Musa Çam tarafından paylaşılan önerge şöyle:

"Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir."Evet, bu bir sapıklık yasasıdır. Kadının adının olmadığı karanlık devirlere bir cumhuriyet rejimi içinde rastlamak ne büyük bir talihsizliktir. Bugün bu gündemin hem yurtiçi hem de dünyada en önemli başlık olacağına eminim. Umarım, AYM bir an evvel bu sapıklık yasasını reddeder.