Ziraat Mühendisi Nedir? Görevleri Nelerdir?


Ziraat Mühendisliği tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı savaşım yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.


Bitkisel üretim;
Kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.


Hayvansal üretim;
Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve beceriye sahip kişidir.


Tarım teknolojisi;
Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.


Görevleri;
Bitkisel üretim;
-Bulunduğu yörenin toprak analizini yapmak,
-Toprağın verimini artırıcı önlemler almak,
-Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirlemek,
-Tohumların ekilmesi, fidelerin, fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirlemek,
-Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirmek,
-Bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapmak,
-Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Hayvansal üretim;
-Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak,
-Hayvan ırkının iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek,
-Yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapmak,
-Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Tarım teknolojisi;
-Tarım arazisinin yapısını inceleyerek teraslama, düzeltme işlemlerini planlamak,
-Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlamak,
-Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlamak ve yapımını denetlemek,
-Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlamak üretim sürecini denetlemektir.


Ziraat mühendisliği programında okumak isteyen bir öğrencinin;
Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim) programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
-Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
-Bedence, arazide çalışabilecek kadar sağlıklı bir kişi olması gerekir.


Ziraat Mühendisliği (Hayvansal Üretim) programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Biyolojiye ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı,
-Hayvan yetiştirmekten hoşlanan,
-Girişimci,
-Kötü kokulu ortamlardan fazla rahatsız olmayan bir kimse olması beklenir.


Ziraat Mühendisliği(Tarım Teknolojisi) programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Matematik kavramlarla düşünebilen ve problem çözebilen,
-Şekil ve uzay ilişkileri görebilen,
-Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, mekanik kavramlarla akıl yürütebilen,
-Yönergeyi izleyebilme yeteneğine sahip,
-El-göz koordinasyonuna sahip,
-Bir işi plana uygun olarak yürütebilen bir kişi olması gerekir.