PDF Dökümanı Oluşturmak ve Görüntülemek


PHP- Kodu:

<?php


//php_pdf library desteğini kotrol edecek fonksiyon


function kaynak_ara($aranan) {


if (get_extension_funcs ("$aranan") == true) {


return true;


}


else {


return false;


}


}

if(kaynak_ara(pdf) == false) {


die ("Malesef Sunucunuzda pdf desteği yok..!");


}


//fonksiyona pdf desteğini sorduk


//bu farklı kütüphaneler içinde olabilir


//örnek:


//kaynak_ara(gd);

header( "Content-type: application/pdf" );


$f = fopen("deneme.pdf", "w");


//pdf dosyasını yazma amaçlı aç


$pdf = PDF_open($f);


PDF_set_info_author($pdf, "Savas TURK");


//Yazar ismi


PDF_set_info_title($pdf, "PDF document prova");


//Döküman başlığı


PDF_set_info_creator($pdf, "See Author");


PDF_set_info_subject($pdf, "PDF Denemesi");


//Döküman Konusu


PDF_begin_page($pdf, 595, 842);


//Sayfa boyutları genişlik, yükseklik


PDF_add_outline($pdf, "Item".$data[1]);


PDF_set_font($pdf, "Helvetica-Bold" , 20, winansi);


//Yazı stili


PDF_set_text_rendering($pdf, 0);


PDF_show_xy($pdf, "OMG Selam NASILSIN",50,780);


if (!isset($name)) {


$name = "Test isim";


}


if (!isset($age)) {


$age = "Test soyisim";


}


//eklenecek değişkenler


//bir form sayfası ile alınabilir


PDF_show_xy($pdf, "isminiz : $name" .$data[1], 100, 700); //Yazı ve konumu

PDF_show_xy($pdf, "Soy isminiz : $age" .$data[2], 100, 620);


//buraya benzer satırlar ekleyebilirsiniz

PDF_end_page($pdf);


//sayfa son


PDF_close($pdf);


fclose($f);


//dosyayı kapat

//Dosyayı yeniden şekillendirdik


//Aşşağıdaki bölüm ise Sayfaya döküyor.


header("Content-length: " . filesize("deneme.pdf"));


$f = fopen("deneme.pdf", "r");


fpassthru($f);


fclose($f);


?>