PHP 4.1.0 sürümlerinden sonra kullanılmaya başlandı ve HTTP_GET_VARS kullanır. ilişkilendirilebilir bir dizi değişkeni güncel scripte HTTP GET yöntemi ile geçer


Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_GET; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz ( $HTTP_GET_VARS değişkeni $_GET ile aynı bilgiyi taşımasına rağmen superglobal değildir). Eğer register_globals değişkeni php.ini de ayarlanmışsa bu değişken her yerde (Global Scope) kullanılabilir
Bu değişkenin taşıdığı veriye adres çubuğundan erişilebilir