Bu dersimizde arduino ve 7 segment ortak katot display kullanarak 0-9 ileri sayıcı uygulaması yapacağız. Butona her basıldığında displayde görüntülen rakam 1 artacaktır.
[img width=780 height=585]https://temrinlerim.org/images/arduino34.png[/img]

scriptaccess" value="always">

Fritzing çizimi:
Fritzing dosyasını konu ekinden indirebilirsiniz.


ISIS simülasyonu:
[youtube]W4QX2aUI7NE[/youtube]

ISIS çizimi:
ISIS dosyasını ve hex dosyasını konu ekinden indirebilirsiniz.

Arduino kodları:
description">Kod:
/* 
Arduino 7-Segment LED Display for Common Cathode Displays
Arduino Pins: 2,3,4,5,6,7,8
Display Pins: 7,6,4,2,1,9,10
Display Pins 3&8 should go to GND
Switch Input is at Pin 9
Source: https://www.electroschematics.com/9636/arduino-segment-display-counter/
*/
byte numbers[10] = { 
          B11111100, B01100000, B11011010, B11110010, B01100110, 
          B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11100110 
          };
void setup() { 
  for(int i = 2; i <= 8; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT); 
  }
  pinMode(9, INPUT);
}
 
int counter = 0;
bool go_by_switch = true;
int last_input_value = LOW;
 
void loop() {
  if(go_by_switch) {
    int switch_input_value = digitalRead(9);
    if(last_input_value == LOW && switch_input_value == HIGH) {
      counter = (counter + 1) % 10;
    }
    last_input_value = switch_input_value;
  } else {
    delay(500); 
    counter = (counter + 1) % 10;
  }
  writeNumber(counter);
}
 
void writeNumber(int number) {
  if(number < 0 || number > 9) {
    return;
  }
  byte mask = numbers[number];
  byte currentPinMask = B10000000;
  for(int i = 2; i <= 8; i++) {
    if(mask & currentPinMask) digitalWrite(i,HIGH); 
    else digitalWrite(i,LOW);
  currentPinMask = currentPinMask >> 1;
  }
}