Yeni bir [B]Blogger yazısıyla herkese merhaba. Arşiv sayfası, her sitede bulunması gereken sayfalardan birisidir. Arşiv sayfası, bir nevi site haritası ya da tüm yazıların başlıklarının içerdiği bir sayfadır. Bu sayede ziyaretçileriniz sitenizde ki yazıları daha basit ve kolay şekilde bulabiliyor. Birçok Blogger sitelerinde bu eklenti Script kodlarıyla olduğu için yavaş açılıyor. Fakat bu eklentimizde sayfaya giriş yapıldığı an, herhangi bir kasma vb. işlevler gözükmüyor. Dilerseniz eklentiye geçelim.

Aşağıdaki kodları arşiv sayfanıza ekleyeceksiniz. Kırmızı olarak belirttiğim kısımları kendinize göre değiştiriniz.
description">PHP- Kodu:
<script type='text/javascript'>
//<=!=[=C=D=A=T=A=[
var postTitle = new Array();
var 
postUrl = new Array();
var 
postYear = new Array();
var 
postMonth = new Array();
var 
postYearMonth = new Array();
var 
postYearMonth2 = new Array();
var 
postLabels = new Array();
var 
postBaru = new Array();
var 
sortBy "titleasc";
var 
tocLoaded false;
var 
numChars 250;
var 
postFilter "";
var 
month2 = ["Ocak""Şubat""Mart""Nisan""Mayıs""Haziran""Temmuz""Ağustos""Eylül""Ekim""Kasım""Aralık"];
function 
loadtoc(a){
function 
b(){
if (
"entry" in a.feed) {
var 
a.feed.entry.length;
numberfeed d;
ii 0;
for (var 
0dh++) {
var 
a.feed.entry[h];
var 
m.title.$t;
var 
m.published.$t.substring(010);
var 
m.published.$t.substring(57);
var 
m.published.$t.substring(810);
var 
month2[parseInt(p10) - 1] + " " m.published.$t.substring(04);
var 
"https://www.onurbatur.net/" m.published.$t.substring(04) + "_" "_01_archive.html";
var 
j;
for (var 
0m.link.lengthf++) {
if (
m.link[f].rel == "alternate") {
m.link[f].href;
break
}
}
var 
"";
for (var 
0m.link.lengthf++) {
if (
m.link[f].rel == "enclosure") {
m.link[f].href;
break
}
}
postTitle.push(e);
postUrl.push(j);
postYearMonth.push(n);
postYearMonth2.push(c);
}
}
}
b();
displayToc2();
document.write('')
}

function 
displayToc2(){
var 0;
var 
0;
while (
postTitle.length) {
temp1 postYearMonth;
document.write('<h3>' temp1 "</h3><ul>");
firsti a;
do {
document.write("<li>");
document.write('<a href="' postUrl[a] + '">' postTitle[a] + "</a>");
document.write("</li>");
1
}
while (
postYearMonth[a] == temp1);
a;
document.write("</ul>");
if (
postTitle.length) {
break
}
}
};
//]=]=>
</script>
<script src="https://www.onurbatur.net/feeds/posts/default?max-results=1000&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc">
</script>