Bu dersimizde arduino ethernet shild kullanarak 2 adet röleyi internet tarayıcınız üzerinden açıp kapatma uygulaması yapacağız. Uygulamayı yapabilmek için öncelikle arduino programınıza weduino kütüphanesinin ekli olması gereklidir. Webduino kütüphanesi ekli değilse öncelikle webduino kütüphanesini ekleyiniz.

Arduino kodlarımız:
scription">Kod:
#include "SPI.h"
#include "Ethernet.h"
#include "WebServer.h"

#define RELAY1 8
#define RELAY2 9
static uint8_t mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
boolean ROLE1Durum = false;
boolean ROLE2Durum = false;

static uint8_t ip[] = { 192, 168, 2, 55 };
#define ONEK ""
WebServer webserver(ONEK, 80);

/* Ana sayfa isteği geldiğinde çağırılacak fonksiyon */
void anaSayfa(WebServer &server, WebServer::ConnectionType baglantiTipi, char *, bool)
{

 server.httpSuccess();

 if (baglantiTipi != WebServer::HEAD)
 {
  LEDdurumlariniGoster(server);
 }
}

void ROLE1AcKomut(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
{
 server.httpSuccess();

 if (type != WebServer::HEAD)
 {
  digitalWrite(RELAY1,HIGH);
  LEDdurumlariniGoster(server);
 }
}

void ROLE1KapatKomut(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
{
 server.httpSuccess();

 if (type != WebServer::HEAD)
 {
  digitalWrite(RELAY1,LOW);  
  LEDdurumlariniGoster(server);
 }
}

void ROLE2AcKomut(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
{
 server.httpSuccess();

 if (type != WebServer::HEAD)
 {
   digitalWrite(RELAY2,HIGH);  
   LEDdurumlariniGoster(server);
 }
}

void ROLE2KapatKomut(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char * , bool)
{
 server.httpSuccess();

 if (type != WebServer::HEAD)
 {
  digitalWrite(RELAY2,LOW);
  LEDdurumlariniGoster(server);
 }
}

void LEDdurumlariniGoster(WebServer &server)
{
  /* 
  P() makrosu ile string'leri RAM yerine program
  belleğine kaydedebiliyoruz. Server'a gönderirken de
  printP() fonksiyonunu kullanıyoruz
  */
  P(htmlHead) =
  "<html>"
  "<head>"
  "<title>Arduino Web Sunucusu</title>"
   "<link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://temrinlerim.org/ethernet.css' />"
  "</head>"
  "<body>";
  
  server.printP(htmlHead);
  /*
  LED'lerin durumlarını yazdırıyoruz ve açma / kapama
  işlemleri için linkleri yazdırıyoruz
  */
  server.print("<h2>RELAY1:</h2>");
  if(digitalRead(RELAY1))
  {
server.print("AÇIK<BR /><BR />");
   server.println("<a href=\"ROLE1Kapat\"> KAPAT</a>");
  }
  else
  {
server.print("KAPALI<BR /><BR />");
   server.println("<a href=\"ROLE1Ac\"> AÇ</a>");
  }
  server.print("<h2>RELAY2:</h2>");
  if(digitalRead(RELAY2))
  {
server.print("AÇIK<BR /><BR />");
   server.println("<a href=\"ROLE2Kapat\"> KAPAT</a>");
  }
  else
  {
server.print("KAPALI<BR /><BR />");
   server.println("<a href=\"ROLE2Ac\"> AÇ</a>");
  }
}

void setup()
{
 // LED Pinlerini çıkış olarak ayarlıyoruz
 pinMode(RELAY1,OUTPUT);
 pinMode(RELAY2,OUTPUT);
 digitalWrite(RELAY1,LOW);
 digitalWrite(RELAY2,LOW);

 /* IP ve MAC adresi ile ethernet bağlantısını başlatıyoruz */
 Ethernet.begin(mac, ip);

 /* Web sunucuya gelen isteklere göre çağırılacak fonksiyonları listeye ekliyoruz */
 
 /* Varsayılan istek */
 webserver.setDefaultCommand(&anaSayfa);
 /* ana sayfa isteği geldiğinde */
 webserver.addCommand("index.html", &anaSayfa);
 /* Diğer istekler */
 webserver.addCommand("ROLE1Ac", &ROLE1AcKomut);
 webserver.addCommand("ROLE1Kapat", &ROLE1KapatKomut);
 webserver.addCommand("ROLE2Ac", &ROLE2AcKomut);
 webserver.addCommand("ROLE2Kapat", &ROLE2KapatKomut);

 /* Sunucuyu başlatıyoruz */
 webserver.begin();
}

void loop()
{
 char webserver_tampon[64];
 int boyut = 64;

 /* Sürekli olarak gelen istekleri işliyoruz */
 webserver.processConnection(webserver_tampon, &boyut);
}
ISIS Devre şeması:


ARES Baskı Devresi:


Tarayıcı arayüzü:


Devrenin bitmiş hali:
Konuya ait eklere orjinal konu ekinden ulaşabilirsiniz.