Arduino kodları:
scription">Kod:
#include <SPI.h> 
#include <Ethernet.h>

byte mac[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };

EthernetClient client;

void setup() {
 IPAddress ipaddr;
 Serial.begin(9600);
 // Bu kontrol Arduino Leonardo için gerekli
  while (!Serial) {
  ; 
 }

 // Belirlenen MAC adresi ile ethernet bağlantısını başlatıyoruz
 if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
  Serial.println("Ethernet baglanti hatasi!");
  while(1); // Programı burada kilitliyoruz
 }
 
 ipaddr = Ethernet.localIP();
 
 Serial.print("IP Adresi: ");
 Serial.println(ipaddr);
 
}

void loop() {

}
Yukarıdaki kodlarla yeni bir proje oluşturup derliyoruz. Program çalıştırıldığında eğer otomatik ip atamasında bir sorun oluşmadıysa ethernet eklentisine verilen ip adresini serial motitörde görüntüleyebilirsiniz.

[img ]https://temrinlerim.org/images/arduino24.PNG[/img]

Kaynak: https://temrinlerim.org/index.php?to....msg202#msg202