Butona basıldığında lamba 5 sn süre ile yanar ve kendiliğinden söner.


Arduino kodu:
scription">Kod:
int pinButton = 8;
int Relay = 2;
int stateRelay = LOW;
int stateButton;
int previous = LOW;
long time = 0;
long debounce = 500;
int stayON = 5000; //stay on for 5000 ms
 
void setup() {
 pinMode(pinButton, INPUT);
 pinMode(Relay, OUTPUT);
}
 
void loop() {
 stateButton = digitalRead(pinButton); 
 if(stateButton == HIGH && previous == LOW && millis() - time > debounce) {
  if(stateRelay == HIGH){
   digitalWrite(Relay, LOW);
  } else {
    digitalWrite(Relay, HIGH);
    delay(stayON);
    digitalWrite(Relay, LOW);
  }
  time = millis();
 }
 previous == stateButton;
}
Kaynak: https://temrinlerim.org/index.php?topic=182.0

Hazır dosyayı indirin: Eklenti 210