Processing arayüzünü kullanarak tüm renkleri tek led ile elde edebiliyoruz.


Devre Şeması:


Processing kodu:
scription">Kod:
/**
 * Processing Örneği - 4
 * Processing ver ControlP5 Kütüphanesi ile
 * RGB LED Kontrolü 
 */

import controlP5.*;
import processing.serial.*;

ControlP5 controlP5;
Serial seriPort; 
ColorPicker cp; // Renj seçim nesnesi

int kirmiziDeger;
int yesilDeger;
int maviDeger;

void setup() {
 size(400, 100);
 controlP5 = new ControlP5(this);
 cp = controlP5.addColorPicker("renkSecici", 0, 0, 255, 20); 
 seriPort = new Serial(this, "COM7", 9600);
}

void draw() {
 background(cp.getColorValue()); // Arka plan rengini değiştir
 /* 
  Renk seçici nesnesindek rengin kırmızı,yeşil ve 
  mavi bileşenlerini ayırıp ilgili değişkenlere atıyoruz
  */
 kirmiziDeger = int(red(cp.getColorValue()));
 yesilDeger = int(green(cp.getColorValue()));
 maviDeger = int(blue(cp.getColorValue())); 
 delay(50);
}

/* Renk seçideki değerler değiştiğinde
 otomatik olarak çağırılan fonksiyon ile
 renk değerlerini konsola yazdırıyoruz
 */
void renkSecici(int renk) {
 println("KIRMIZI "+kirmiziDeger + " YESIL "+yesilDeger + " MAVI "+maviDeger);
 RenkGonder();
}

/* Renk değerleri,
 önce R karakter sonrasında kırmızı,yeşil,mavi
 sırasıyla gönderiliyor
 */
void RenkGonder()
{
 seriPort.write('R');
 seriPort.write(kirmiziDeger);
 seriPort.write(yesilDeger);
 seriPort.write(maviDeger);
}
Arduino kodu:
description">Kod:
/* 
 * Processing Örneği - 4
 * Processing ver ControlP5 Kütüphanesi ile
 * RGB LED Kontrolü  
 */

// LED bağlantı pinleri
const int kirmiziPin = 11; // kırmızı
const int yesilPin = 10; // yeşil
const int maviPin = 9; // mavi

int kirmizi=0, yesil=0, mavi=0; // renk değerleri
int durum = 1; // gelen verileri işlemede kullanılacak
byte gelen = 0;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);

}

void loop()
{
 while(Serial.available()>0)
 {
  /* 
   Gelen veriler işleniyor
   R karakteri geldikten sonra sırasıyla
   kirmizi,yeşil ve mavi baytları okunuyor.
   */
  gelen = Serial.read();
  switch(durum)
  {
  case 1:
   if(gelen == 'R'){
    durum = 2;
   }
   break;

  case 2:
   kirmizi = gelen;
   durum = 3;   
   break;

  case 3:
   yesil = gelen;
   durum = 4;
   break;

  case 4:
   mavi = gelen;
   durum = 1;
   break;
  }
 }

 // Ortak anot için
 analogWrite(kirmiziPin, 255 - kirmizi);
 analogWrite(yesilPin, 255 - yesil);
 analogWrite(maviPin, 255 - mavi);

 // Ortak katot için
 /* 
  analogWrite(rpin, r);
  analogWrite(gpin, g);
  analogWrite(bpin, b);
  */
 delay(20);
}
Orjinal konu: https://temrinlerim.org/index.php?topic=177.0