Devre şeması:


Program arayüzü:Processing kodu:
scription">Kod:
import controlP5.*;

/*
 Processing Örneği - 3
 Processing ile Seriport üzerinden 
 LED Kontrolü 
 
 4 toggle nesnesi ile Arduino'ya
 bağlı olan 4 adet LED kontrol ediliyor
 
 ControlP5 kütüphanesindeki Toggle kontrolleri
 kullanılıyor
 */


import controlP5.*;
import processing.serial.*;

ControlP5 cp5;
Serial seriPort;

void setup() {
 size(420, 100);

 cp5 = new ControlP5(this); // Kontrol nesnesini oluştur
 seriPort = new Serial(this, "COM2", 9600); //seri port nesnesini oluştur

 // Toggle Nesnelerini oluşturuyoruz 
 cp5.addToggle("led1") // led1 ismini veriyoruz
  .setPosition(40, 40) // nesnenin konumu
   .setSize(50, 20) // nesnenin boyutu (en,boy)
    .setValue(false) // başlangıç durumu (false)
     .setMode(ControlP5.SWITCH) // anahtar görünümü
      ;

 cp5.addToggle("led2")
  .setPosition(140, 40)
   .setSize(50, 20)
    .setValue(false)
     .setMode(ControlP5.SWITCH)
      ;

 cp5.addToggle("led3")
  .setPosition(240, 40)
   .setSize(50, 20)
    .setValue(false)
     .setMode(ControlP5.SWITCH)
      ;

 cp5.addToggle("led4")
  .setPosition(340, 40)
   .setSize(50, 20)
    .setValue(false)
     .setMode(ControlP5.SWITCH)
      ;

 cp5.addToggle("led5")
  .setPosition(440, 40)
   .setSize(50, 20)
    .setValue(false)
     .setMode(ControlP5.SWITCH)
      ;
 background(0); //arkaplan siyah
}

void draw() {
}
/* led1 toggle nesnesin tıklandığında çağırılacak olan fonksiyon
 gelen bayrağın durumuna göre (true / false) ilgili veri
 seri haberleşme üzerinden gönderiliyor
 */
void led1(boolean bayrak) {
 if (bayrak==true) {
  seriPort.write('A');
  println("LED-1 yakıldı");
 } 
 else {
  seriPort.write('B');
  println("LED-1 söndürüldü");
 }
}

void led2(boolean bayrak) {
 if (bayrak==true) {
  seriPort.write('C');
  println("LED-2 yakıldı");
 } 
 else {
  seriPort.write('D');
  println("LED-2 söndürüldü");
 }
}

void led3(boolean bayrak) {
 if (bayrak==true) {
  seriPort.write('E');
  println("LED-3 yakıldı");
 } 
 else {
  seriPort.write('F');
  println("LED-3 söndürüldü");
 }
}

void led4(boolean bayrak) {
 if (bayrak==true) {
  seriPort.write('G');
  println("LED-4 yakıldı");
 } 
 else {
  seriPort.write('H');
  println("LED-4 söndürüldü");
 }
}
Arduino kodu:
description">Kod:
/* 
 Processing Örneği - 3 
 Processing üzerinden gelen verilerle
 4 adet LED Kontrol ediliyor
 */

// LED bağlatı pinleri
int ledler[] = {
 8,9,10,11};
char gelenVeri;
void setup()
{
 pinMode(ledler[0],OUTPUT);
 pinMode(ledler[1],OUTPUT);
 pinMode(ledler[2],OUTPUT);
 pinMode(ledler[3],OUTPUT);

 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 while(Serial.available()>0)
 {
  gelenVeri = Serial.read();
  switch(gelenVeri)
  {
  case 'A':
   digitalWrite(ledler[0],HIGH);
   break;
  case 'B':
   digitalWrite(ledler[0],LOW);
   break;
  case 'C':
   digitalWrite(ledler[1],HIGH);
   break;
  case 'D':
   digitalWrite(ledler[1],LOW);
   break;
  case 'E':
   digitalWrite(ledler[2],HIGH);
   break;
  case 'F':
   digitalWrite(ledler[2],LOW);
   break;
  case 'G':
   digitalWrite(ledler[3],HIGH);
   break;
  case 'H':
   digitalWrite(ledler[3],LOW);
  }
 }
}
Orjinal konu: https://temrinlerim.org/index.php?topic=176.0