Bir ledin 100'er ms aralıkla yanıp sönmesi isteniyor.
Bu işlemi yapabilmek için izlememiz gereken işlem basamakları şöyle:
1. Arduino ile pc arasındaki bağlantı usb kablodu ile yapılır.
2. Arduino programı çalıştırılır ve araçlar menüsünden kart arduino uno olarak seçilir.
3. Yine araçlar menüsünden arduinonun bağlı olduğu port seçilir. Com1, Com7 gibi. Bu işlemi doğru olarak yapmamız gerekmekte. Aksi halde yazdığımız programı arduinoya aktarmak mümkün olmaz. Hangi com olduğunu anlamak için bilgisayar > özellikler > aygıt yöneticisi > bağlantı noktaları /com ve lpt) seçeneği altında listelenen arduino uno yazısının yanında bulunan com numarasına bakabilirsiniz.
Program kodlarımız:
scription">Kod:
void setup() {
 // Burada 13. dijital pini cikis olarak atiyoruz.
 pinMode(13, OUTPUT); 
}
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // 13. pindeki ledi yaktik
 delay(200);       // 200 ms bekle
 digitalWrite(13, LOW);  // 13. pindeki ledi sondurduk
 delay(200);       // 200 ms bekle
}
Buradaki kodları tanıyalım:
pinMode
Arduino portları giriş ya da çıkış olarak tanımlanabilir. Bunun için pinMode kodu kullanılır. pinMode(13, OUTPUT); yazmakla 13 nolu pini çıkış olarak atadık.

loop
Döngü anlamındadır. void loop kodundan sonra açılan süslü parantezle bu parantezin kapandığı yere kadar olan program sürekli tekrarlanır.

digitalWrite
Çıkışın aktif ya da pasif olmasını bu kodla sağlarız. digitalWrite(13, HIGH); yazmakla 13. pini aktif, digitalWrite(13, LOW); yazmakla pasif yaparız.

delay
Programın her hangi bir yerine bunu yazdığımızda program burada beklemeye geçer. Örneğimizde delay(200); yazmakla ledimizin yandıktan ve söndükten sonra 200'er ms yanık ya da sönük kalmasını sağladık.


4. Derleme butonuna basarak kodları derliyoruz.

5. Yükle butonuna basarak derlediğimiz programı arduinoya gönderiyoruz.

6. Kaydet butonuna basarak da projemizi bilgisayarımızda istediğimiz bir dizine kaydediyoruz.

İşlem basamakları tamamlandı. 13 nolu pine bağlı olan pindeki ledin yanık söndüğünü izleyebiliriz.

Bu anlatıma ait arduino dosyası ekte mevcuttur.

Orjinal konu: https://temrinlerim.org/index.php?topic=174.0
Eklenti 179