PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Online Hakaret ve İftira ile İlgili Kanun Maddeleri TCK 125erkolay
18.Nisan.2015, 01:51
Online Hakaret ve İftira ile İlgili Kanun Maddeleri TCK 125


Bizim gibi forumlarda, üyeler birbirleri ile yaptıkları çeşitli diyalog veya arkadaşlık, e-ticaret, hatta evliliğe kadar varan münasebetlerde bulunup da yaşadıkları en ufak bir sorun üzerine birbirlerine hakaret ve bazen de malesef iftira emektedir.

Söz Uçar, Yazı, İki Cihanda!..
Karşılıklı konuşmalarda bazen karşınızdaki kişiye ağır sözler söyleyebilir ve sözlü şiddet kapsamına giren bir cürüm gerçekleştirmiş olursunuz. Ancak bu durumda karşınızdaki kişi, o anlık öfkenize verip, hareketinizden şikayetçi olmayabilir. Ama böyle forumlarda, bloglarda ve sosyal medya gibi online bilgi paylaşımı yapılan yerlerde sarfettiğiniz sözler, sizi geri dönülmesi zor yollara sokabilir. Sezen Aksu'nun Hakim Bey şarkısında söylediği gibi: Söz uçar, yazı, iki cihanda...

Peki bakalım, ülkemizdeki yasalar bu konuda ne diyor?

TCK'da;

Online Hakaret ve İftira

MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.

Gördüğünüz gibi, dönüşü zor olan yollara girmeden evvel, eğer haklı durumdaysanız işinizi en başta hukuki yollardan aramanız hem daha çabuk sonuç almanızı ve mağduriyetinizi gidermenizi sağlar hem de böyle yerlerde gereksiz hareketlerle kendinizi zor duruma sokmazsınız.