PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Google Sıra Bulucu Scripti PHP Kodlarıerkolay
23.Şubat.2015, 19:38
Google Sıra Bulucu Scripti

Sitenizin, google aramasında anahtar kelimelerinde kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek için, sade bir uygulama deposu için Google api kaynağı kullanılarak CURL metodu ile web arama sistemini çalıştırıp, JSON formatında dönen listeyi, sorgulaması yapılan domainin kaçıncı sırada bulunduğunu bulmak için kullanılacaktır.


Api ve sorgular için kullanacağımız, GPositionFinder class (sınıf)’ı ve ajax ile bağlantı kurulan post.php dosyasını aşağıda gibidir.


<?php
ob_start();
class GPositionFinder {

private $_keyword;

private $_page;
private $_offset = 0;
private $_apiUrl = "https://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&hl=tr&lr=tr&rsz=large&q=";
private $_referer = "https://demo.serpito.com";
private $_results;
private $_position = 0;
private $_output;

private $_outputMethod = 'json';
private $_liste = array();
private $_htmlist;

public function __construct($keyword=null, $page=null) {
$this->setKeyword($keyword);
$this->setPage($page);
}

public function setReferer($value) {
if ($value) {
$this->_referer = $value;
return true;
}
return false;
}

public function setKeyword($value) {
if ($value) {
$this->_keyword = urlencode($value);
return true;
}
return false;
}

public function setPage($value) {
if ($value) {
$this->_page = basename($value);
return true;
}
return false;
}

public function setOutputMethod($value) {
switch ($value) {
case 'json':
$this->_outputMethod = 'json';
break;
case 'text':
$this->_outputMethod = 'text';
break;
default:
return false;
}
return true;
}

public function getPosition() {
return $this->_position;
}

public function getOutput() {
return $this->_output;
}

public function go() {
$this->_offset=0;

if (!$this->_setApiUrl()) {
trigger_error('You must set a valid keyword before calling go().', E_USER_ERROR);
}
if (!$this->_page) {
trigger_error('You must set a valid page to check before calling go().', E_USER_ERROR);
}
while(!$this->_position && $this->_offset < 40) {
$this->_getNextResultSet();
if (empty($this->_results) || !is_object($this->_results)) {
break;
}
$this->_checkPosition();
}
$output = null;
switch ($this->_outputMethod) {
case 'json':
$output = json_encode(array(
'position' => $this->_position,
'keyword' => urldecode($this->_keyword),
'page' => $this->_page
));
break;
case 'text':
$output = "position={$this->_position}&keyword=" . rawurldecode($this->_keyword) .
"&page={$this->_page}";
break;
}

return $this->_output = $output;
}

public function liste() {

$this->_offset=0;
if (!$this->_setApiUrl()) {
trigger_error('You must set a valid keyword before calling go().', E_USER_ERROR);
}
if (!$this->_page) {
trigger_error('You must set a valid page to check before calling go().', E_USER_ERROR);
}
$this->_getNextResultSet();

$this->_htmlist="<ul>";
foreach ($this->_results->responseData->results as $key => $result) {
if(strpos($result->unescapedUrl , $this->_page) !== false){
$this->_htmlist.="<li class='buu'><a href='".$result->unescapedUrl."'>".$result->unescapedUrl."</a></li>";
}else{
$this->_htmlist.="<li><a href='".$result->unescapedUrl."'>".$result->unescapedUrl."</a></li>";
}
}
$this->_htmlist.="<ul>";

return $this->_htmlist;
}

private function _setApiUrl($url=null) {
if (!$this->_keyword) {
return false;
}
$this->_apiUrl = $this->_apiUrl.$this->_keyword;
return true;
}

private function _getNextResultSet() {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $this->_apiUrl . "&start={$this->_offset}");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $this->_referer);
$body = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$this->_results = json_decode($body);
}

private function _checkPosition() {
foreach ($this->_results->responseData->results as $key => $result) {
if(strpos($result->unescapedUrl , $this->_page) !== false){
$this->_position = $this->_offset + 1;
}
else {
$this->_offset++;
}
}
return;
}

}
function GetDomain($url)
{
$nowww = ereg_replace('www.','',$url);
$domain = parse_url($nowww);
if(!empty($domain["host"]))
{
return $domain["host"];
} else
{
return $domain["path"];
}
}
$url=GetDomain($_POST['url']);
$keyword=$_POST['keyword'];


$posFinder = new GPositionFinder($keyword, $url);
$sonuc=$posFinder->go();
$xml=json_decode($sonuc);