PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Delphi'de Analog Saat Yapımı Nasıl Olur?megatron
05.Ocak.2015, 22:28
Kod:
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Min_Check:=min;
Hour_Check:=hour;
tid:=timetostr(time);
ss:= tid[7] +tid[8];
sek:=strtoint(ss);
m:= tid[4] +tid[5];
min:=strtoint(m);
h:= tid[1] +tid[2];
hour:=strtoint(h);

if (min_check <> min) then
Min_Update:=true;

if (Hour_Check <> Hour) then
Hour_Update:=true;
form1.Canvas.Pen.Width :=1;
form1.Canvas.pen.Color:=clwhite;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(oldx)),str toint(floattostr(oldy))) ;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(midx)),str toint(floattostr(midy))) ;

HourX1 := s * Cos((Pi / 180) * (30 * hour - 90)) + MidX;
HourY1 := s * Sin((Pi / 180) * (30 * hour - 90)) + MidY;

MinX1 := s * Cos((Pi / 180) * (6 * Min - 90)) + MidX;
MinY1 := s * Sin((Pi / 180) * (6 * Min - 90)) + MidY;

X1 := s * Cos((Pi / 180) * (6 * sek - 90)) + MidX;
Y1 := s * Sin((Pi / 180) * (6 * sek - 90)) + MidY ;
x:=int(x1);
y:=int(y1);
OldXMin := XMin ;
OldYMin := YMin ;
XMin:=int(MinX1);
YMin:=int(MinY1);
OldXHour:=XHour;
OldYHour:=YHour;
XHour:=int(HourX1);
YHour:=int(HourY1);

form1.Canvas.pen.Color:=clred;
form1.Canvas.Pen.Width :=1;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(x)),strtoi nt(floattostr(y))) ;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(midx)),str toint(floattostr(midy))) ;
OldX := X ;
OldY := Y ;
if (Min_Update=true) then
begin

form1.Canvas.pen.Color:=clwhite;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(OldXMin)), strtoint(floattostr(OldYMin))) ;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(MidX)),str toint(floattostr(MidY))) ;
Min_Update:=false;
end;

form1.Canvas.pen.Color:=clblack;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(XMin)),str toint(floattostr(YMin))) ;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(MidX)),str toint(floattostr(MidY))) ;

if (Hour_Update=true) then
begin
form1.Canvas.Pen.Width :=3;
form1.Canvas.pen.Color:=clwhite;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(OldXHour)) ,strtoint(floattostr(OldYHour))) ;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(MidX)),str toint(floattostr(MidY))) ;
Hour_Update:=false;
end;
form1.Canvas.Pen.Width :=3;
form1.Canvas.pen.Color:=clblack;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(XHour)),st rtoint(floattostr(YHour))) ;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(MidX)),str toint(floattostr(MidY))) ;

end;

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
form1.Width :=200;
form1.Height:=200;


s := Form1.Width * 0.3;
MidX := 50;
MidY := 50;
form1.Canvas.LineTo(strtoint(floattostr(midx)),str toint(floattostr(midy))) ;
oldx:=midx;
oldy:=midy;
form1.Canvas.Pen.Color :=clblack;
form1.Canvas.Ellipse(0,0,100,100);
form1.Canvas.Pen.Width :=8;
end;
//ekranda sadece akrep yelkoval ve saniye gözükecektir
//saat ler için ayrı ayrı shape ekleyebilirsiniz
//eğer her saat için bi shape eklemek isterseninz
// formun wiev as tet kısmına bunları yazmanız gerekmektedir
//tabi shapeleri ekledikden sonra
object Shape2: TShape
Left = 48
Top = 0
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape3: TShape
Left = 0
Top = 48
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape4: TShape
Left = 88
Top = 48
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape5: TShape
Left = 25
Top = 4
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape6: TShape
Left = 69
Top = 85
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape7: TShape
Left = 85
Top = 70
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape8: TShape
Left = 48
Top = 88
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape9: TShape
Left = 6
Top = 70
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape10: TShape
Left = 5
Top = 24
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape11: TShape
Left = 69
Top = 4
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape12: TShape
Left = 25
Top = 85
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape13: TShape
Left = 86
Top = 24
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clLime
Shape = stCircle
end
object Shape14: TShape
Left = 48
Top = 48
Width = 5
Height = 5
Brush.Color = clRed
Shape = stCircle
end