PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ASP'de Dosya Seçimi ve Yazı Eklenilmesi Nasıl Olur?optimusprime
28.Kasım.2014, 07:31
Dosya Yaratmak ve Yazı Eklemek


Bunun için Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objesi kullanırız:


Aşağıdaki kodda fs ve fsname adlı değişkenler "dim" ile tanımlandı, sonra obje yaratıldı ve bu objenin bir özelliği olan CreateTextFile( dosya ) ile dosya oluşturuldu ve içerisine .WriteLine özelliği ile "Merhaba Dünya!" yazıldı ve dosya ".Close" özelliği ile kapatıldı.


Kod:
<%
dim fs,fname


set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fname=fs.CreateTextFile("c:\Inetpub\wwwroot\test.txt",true)


fname.WriteLine("Merhaba Dünya!")
fname.Close


set fname=nothing
set fs=nothing
%>


Dosya Silmek


Bunun için DeleteFile( dosya ) özelliğinden faydalanılır:


Aşağıdaki kodda FileSystemObject yardımıyla "C:\test.txt" dosyasını yarattık. Sonra IF fs.FileExists( dosya ) THEN ile dosyanın var olması koşulunu ekledik. Dosya var ise fs.DeleteFile( dosya ) özelliğini çalıştırarak dosyayı silmesini söyledik.


Kod:
<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


fs.CreateTextFile("c:\test.txt",True)


if fs.FileExists("c:\test.txt") then
fs.DeleteFile("c:\test.txt")
end if


set fs=nothing
%>