PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Veritabanına Sığmayan Büyük Veriler Nasıl Bölünür?donjuanhose81
06.Kasım.2014, 15:58
Bu derste veritabanındaki tek bir alana sığmayacak verileri bölüyoruz. Mesela QueryString' Den Gelen Veriyi 255 Karakterlik Parçalara Bölmek İstersek Ne Yapmamız Lazm?

Kod:
<%
deger = Request("veri") ' QueryString' den aldığımız "veri" değerini "deger" olarak atadık.
Dim veri(7) ' veri adında bir dizi oluşturuk veri(0), veri(1) ... veri(6) [toplam 7 veri]
part = 0 ' geçerli dizi elemanını belirtmek için (dizi index numarası)
Sub Islem ' bir Sub tanımladık
If Len(deger) > 255 Then ' deger 255 karakterden büyükse
veri(part) = Mid(deger, 1, 255) ' geçerli dizi elemanı deger' in ilk 255 karakterini aldı
deger = Mid(deger, 255, Len(deger)) ' deger değişkeninden ilk 255 karakter çıkarıldı
part = part + 1 ' dizi index numarası 1 arttırıldı (sonraki dizi elemanına gidecek)
End If
End Sub
If Len(deger) > 255 Then Islem ' deger 255 karakterden büyükse "işlem" sub çalıştır
%>


Bu kod çalıştırıldığında eğer deger 255 karakterden büyükse veri(0) dan başlayıp veri(6) ya kadar bölecektir.


Veritabanına şu şekilde yerleştirmelisiniz.


Kod:
rs("veri1")=veri(0)
rs("veri2")=veri(1)