PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Delphi (programlama dili) Nedir?kazanova21641
01.Ekim.2014, 09:30
Delphi programlama dilinin, temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir. Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon aşırıyükleme (overloading) gibi temel NYP tekniklerini ve daha fazlasını içeren ve C++ den aşağı kalmayan güçlü ve esnek bir programlama dilidir.


Borland tarafından geliştirilmektedir. Win32 ve .NET platformları üzerinde yazılım geliştirmeye olanak sağlar. GNU/Linux platformu üzerinde geliştirme imkanı sağlayan Kylix isimli bir sürümü de bulunmaktadır.


Delphi programlama dili nesne yönelimli bir dil olduğu için eklenen bütün nesnelerin (formlar da dahil) kodlarını oluşturur. Bu kodları "Unit" ler içerisinde barındırır.


Aşağıda örnek bir Delphi kaynak kodu görülmektedir. Örnekte form üzerindeki button'a tıklandığında 'Merhaba Dünya' mesajı verir. Delphi tarafından oluşturulan koda programcının eklediği satır açıklama ile belirtilmiştir.


unit Unit1;


interface


uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;


type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;


var
Form1: TForm1;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('Merhaba Dünya'); { programcının eklediği satır}
end;


end.

kaynak:Delphi (programlama dili) - Vikipedi (https://tr.wikipedia.org/wiki/Delphi_(programlama_dili))