PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Çevre Mühendisi Nedir?imhotep496
30.Temmuz.2015, 07:30
Çevre Mühendisi


GÖREVLER
Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere; Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler, Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır, İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar, Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır, Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir, Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar, Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çevre mühendisi olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Araştırmaya meraklı, Dikkatli ve titiz bir gözlemci, Gözlem verilerini bütünleştirebilen, İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.


kaynak:https://www.kariyerpenceresi.com/?meslekler,101/cevre-muhendisi.html