PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 22. Arduino ethernet shield ile 2 adet rölenin kontrolübolubeyi
25.Haziran.2015, 21:44
Bu dersimizde arduino ethernet shild kullanarak 2 adet röleyi internet tarayıcınız üzerinden açıp kapatma uygulaması yapacağız. Uygulamayı yapabilmek için öncelikle arduino programınıza weduino (https://temrinlerim.org/index.php?topic=188.msg203#msg203) kütüphanesinin ekli olması gereklidir. Webduino kütüphanesi ekli değilse öncelikle webduino kütüphanesini ekleyiniz.

Arduino kodlarımız:

#include "SPI.h"
#include "Ethernet.h"
#include "WebServer.h"

#define RELAY1 8
#define RELAY2 9
static uint8_t mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
boolean ROLE1Durum = false;
boolean ROLE2Durum = false;

static uint8_t ip[] = { 192, 168, 2, 55 };
#define ONEK ""
WebServer webserver(ONEK, 80);

/* Ana sayfa isteği geldiğinde çağırılacak fonksiyon */
void anaSayfa(WebServer &server, WebServer::ConnectionType baglantiTipi, char *, bool)
{

server.httpSuccess();

if (baglantiTipi != WebServer::HEAD)
{
LEDdurumlariniGoster(server);
}
}

void ROLE1AcKomut(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
{
server.httpSuccess();

if (type != WebServer::HEAD)
{
digitalWrite(RELAY1,HIGH);
LEDdurumlariniGoster(server);
}
}

void ROLE1KapatKomut(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
{
server.httpSuccess();

if (type != WebServer::HEAD)
{
digitalWrite(RELAY1,LOW);
LEDdurumlariniGoster(server);
}
}

void ROLE2AcKomut(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
{
server.httpSuccess();

if (type != WebServer::HEAD)
{
digitalWrite(RELAY2,HIGH);
LEDdurumlariniGoster(server);
}
}

void ROLE2KapatKomut(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char * , bool)
{
server.httpSuccess();

if (type != WebServer::HEAD)
{
digitalWrite(RELAY2,LOW);
LEDdurumlariniGoster(server);
}
}

void LEDdurumlariniGoster(WebServer &server)
{
/*
P() makrosu ile string'leri RAM yerine program
belleğine kaydedebiliyoruz. Server'a gönderirken de
printP() fonksiyonunu kullanıyoruz
*/
P(htmlHead) =
"<html>"
"<head>"
"<title>Arduino Web Sunucusu</title>"
"<link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://temrinlerim.org/ethernet.css' />"
"</head>"
"<body>";

server.printP(htmlHead);
/*
LED'lerin durumlarını yazdırıyoruz ve açma / kapama
işlemleri için linkleri yazdırıyoruz
*/
server.print("<h2>RELAY1:</h2>");
if(digitalRead(RELAY1))
{
server.print("AÇIK<BR /><BR />");
server.println("<a href=\"ROLE1Kapat\"> KAPAT</a>");
}
else
{
server.print("KAPALI<BR /><BR />");
server.println("<a href=\"ROLE1Ac\"> AÇ</a>");
}
server.print("<h2>RELAY2:</h2>");
if(digitalRead(RELAY2))
{
server.print("AÇIK<BR /><BR />");
server.println("<a href=\"ROLE2Kapat\"> KAPAT</a>");
}
else
{
server.print("KAPALI<BR /><BR />");
server.println("<a href=\"ROLE2Ac\"> AÇ</a>");
}
}

void setup()
{
// LED Pinlerini çıkış olarak ayarlıyoruz
pinMode(RELAY1,OUTPUT);
pinMode(RELAY2,OUTPUT);
digitalWrite(RELAY1,LOW);
digitalWrite(RELAY2,LOW);

/* IP ve MAC adresi ile ethernet bağlantısını başlatıyoruz */
Ethernet.begin(mac, ip);

/* Web sunucuya gelen isteklere göre çağırılacak fonksiyonları listeye ekliyoruz */

/* Varsayılan istek */
webserver.setDefaultCommand(&anaSayfa);
/* ana sayfa isteği geldiğinde */
webserver.addCommand("index.html", &anaSayfa);
/* Diğer istekler */
webserver.addCommand("ROLE1Ac", &ROLE1AcKomut);
webserver.addCommand("ROLE1Kapat", &ROLE1KapatKomut);
webserver.addCommand("ROLE2Ac", &ROLE2AcKomut);
webserver.addCommand("ROLE2Kapat", &ROLE2KapatKomut);

/* Sunucuyu başlatıyoruz */
webserver.begin();
}

void loop()
{
char webserver_tampon[64];
int boyut = 64;

/* Sürekli olarak gelen istekleri işliyoruz */
webserver.processConnection(webserver_tampon, &boyut);
}

ISIS Devre şeması:
https://temrinlerim.org/images/arduino25.PNG

ARES Baskı Devresi:
https://temrinlerim.org/images/arduino26.PNG

Tarayıcı arayüzü:
https://temrinlerim.org/images/arduino27.PNG

Devrenin bitmiş hali:
https://temrinlerim.org/images/arduino28.jpg

https://temrinlerim.org/images/arduino29.jpg

Konuya ait eklere orjinal konu (https://temrinlerim.org/index.php?topic=189.0) ekinden ulaşabilirsiniz.