PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 9. Bilgisayar üzerinden 4 adet röle kontrolübolubeyi
10.Haziran.2015, 21:33
Devre şeması:
https://temrinlerim.org/images/arduino5.PNG

Program arayüzü:
https://temrinlerim.org/images/arduino6.PNG

Processing kodu:

import controlP5.*;

/*
Processing Örneği - 3
Processing ile Seriport üzerinden
LED Kontrolü

4 toggle nesnesi ile Arduino'ya
bağlı olan 4 adet LED kontrol ediliyor

ControlP5 kütüphanesindeki Toggle kontrolleri
kullanılıyor
*/


import controlP5.*;
import processing.serial.*;

ControlP5 cp5;
Serial seriPort;

void setup() {
size(420, 100);

cp5 = new ControlP5(this); // Kontrol nesnesini oluştur
seriPort = new Serial(this, "COM2", 9600); //seri port nesnesini oluştur

// Toggle Nesnelerini oluşturuyoruz
cp5.addToggle("led1") // led1 ismini veriyoruz
.setPosition(40, 40) // nesnenin konumu
.setSize(50, 20) // nesnenin boyutu (en,boy)
.setValue(false) // başlangıç durumu (false)
.setMode(ControlP5.SWITCH) // anahtar görünümü
;

cp5.addToggle("led2")
.setPosition(140, 40)
.setSize(50, 20)
.setValue(false)
.setMode(ControlP5.SWITCH)
;

cp5.addToggle("led3")
.setPosition(240, 40)
.setSize(50, 20)
.setValue(false)
.setMode(ControlP5.SWITCH)
;

cp5.addToggle("led4")
.setPosition(340, 40)
.setSize(50, 20)
.setValue(false)
.setMode(ControlP5.SWITCH)
;

cp5.addToggle("led5")
.setPosition(440, 40)
.setSize(50, 20)
.setValue(false)
.setMode(ControlP5.SWITCH)
;
background(0); //arkaplan siyah
}

void draw() {
}
/* led1 toggle nesnesin tıklandığında çağırılacak olan fonksiyon
gelen bayrağın durumuna göre (true / false) ilgili veri
seri haberleşme üzerinden gönderiliyor
*/
void led1(boolean bayrak) {
if (bayrak==true) {
seriPort.write('A');
println("LED-1 yakıldı");
}
else {
seriPort.write('B');
println("LED-1 söndürüldü");
}
}

void led2(boolean bayrak) {
if (bayrak==true) {
seriPort.write('C');
println("LED-2 yakıldı");
}
else {
seriPort.write('D');
println("LED-2 söndürüldü");
}
}

void led3(boolean bayrak) {
if (bayrak==true) {
seriPort.write('E');
println("LED-3 yakıldı");
}
else {
seriPort.write('F');
println("LED-3 söndürüldü");
}
}

void led4(boolean bayrak) {
if (bayrak==true) {
seriPort.write('G');
println("LED-4 yakıldı");
}
else {
seriPort.write('H');
println("LED-4 söndürüldü");
}
}


Arduino kodu:

/*
Processing Örneği - 3
Processing üzerinden gelen verilerle
4 adet LED Kontrol ediliyor
*/

// LED bağlatı pinleri
int ledler[] = {
8,9,10,11};
char gelenVeri;
void setup()
{
pinMode(ledler[0],OUTPUT);
pinMode(ledler[1],OUTPUT);
pinMode(ledler[2],OUTPUT);
pinMode(ledler[3],OUTPUT);

Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
while(Serial.available()>0)
{
gelenVeri = Serial.read();
switch(gelenVeri)
{
case 'A':
digitalWrite(ledler[0],HIGH);
break;
case 'B':
digitalWrite(ledler[0],LOW);
break;
case 'C':
digitalWrite(ledler[1],HIGH);
break;
case 'D':
digitalWrite(ledler[1],LOW);
break;
case 'E':
digitalWrite(ledler[2],HIGH);
break;
case 'F':
digitalWrite(ledler[2],LOW);
break;
case 'G':
digitalWrite(ledler[3],HIGH);
break;
case 'H':
digitalWrite(ledler[3],LOW);
}
}
}


Orjinal konu: https://temrinlerim.org/index.php?topic=176.0