Google Sıra Bulucu Scripti

Sitenizin, google aramasında anahtar kelimelerinde kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek için, sade bir uygulama deposu için Google api kaynağı kullanılarak CURL metodu ile web arama sistemini çalıştırıp, JSON formatında dönen listeyi, sorgulaması yapılan domainin kaçıncı sırada bulunduğunu bulmak için kullanılacaktır.


Api ve sorgular için kullanacağımız, GPositionFinder class (sınıf)’ı ve ajax ile bağlantı kurulan post.php dosyasını aşağıda gibidir.

description">PHP- Kodu:
<?php
ob_start
();
class 
GPositionFinder {
 
    private 
$_keyword;

    private 
$_page;
    private 
$_offset 0;
    private 
$_apiUrl "http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&hl=tr&lr=tr&rsz=large&q=";
    private 
$_referer "http://demo.serpito.com";
    private 
$_results;
    private 
$_position 0;
    private 
$_output;

    private 
$_outputMethod 'json';
    private 
$_liste = array();
    private 
$_htmlist;
 
    public function 
__construct($keyword=null$page=null) {
        
$this->setKeyword($keyword);
        
$this->setPage($page);
    }
 
    public function 
setReferer($value) {
        if (
$value) {
            
$this->_referer $value;
            return 
true;
        }
        return 
false;
    }
 
    public function 
setKeyword($value) {
        if (
$value) {
            
$this->_keyword urlencode($value);
            return 
true;
        }
        return 
false;
    }
 
    public function 
setPage($value) {
        if (
$value) {
            
$this->_page basename($value);
            return 
true;
        }
        return 
false;
    }
 
    public function 
setOutputMethod($value) {
        switch (
$value) {
            case 
'json':
                
$this->_outputMethod 'json';
                break;
            case 
'text':
                
$this->_outputMethod 'text';
                break;
            default:
                return 
false;
        }
        return 
true;
    }
 
    public function 
getPosition() {
        return 
$this->_position;
    }
 
    public function 
getOutput() {
        return 
$this->_output;
    }
 
    public function 
go() {
        
$this->_offset=0;
 
        if (!
$this->_setApiUrl()) {
            
trigger_error('You must set a valid keyword before calling go().'E_USER_ERROR);
        }
        if (!
$this->_page) {
            
trigger_error('You must set a valid page to check before calling go().'E_USER_ERROR);
        }
        while(!
$this->_position && $this->_offset 40) {
            
$this->_getNextResultSet();
            if (empty(
$this->_results) || !is_object($this->_results)) {
                break;
            }
            
$this->_checkPosition();
        }
        
$output null;
        switch (
$this->_outputMethod) {
            case 
'json':
                
$output json_encode(array(
                    
'position' => $this->_position,
                    
'keyword' => urldecode($this->_keyword),
                    
'page' => $this->_page
                
));
                break;
            case 
'text':
                
$output "position={$this->_position}&keyword=" rawurldecode($this->_keyword) .
                          
"&page={$this->_page}";
            break;
        }
 
        return 
$this->_output $output;
    }
 
     public function 
liste() {
 
             
$this->_offset=0;
            if (!
$this->_setApiUrl()) {
                
trigger_error('You must set a valid keyword before calling go().'E_USER_ERROR);
            }
            if (!
$this->_page) {
                
trigger_error('You must set a valid page to check before calling go().'E_USER_ERROR);
            }
            
$this->_getNextResultSet();
 
            
$this->_htmlist="<ul>";
            foreach (
$this->_results->responseData->results as $key => $result) {
                if(
strpos($result->unescapedUrl $this->_page) !== false){
                    
$this->_htmlist.="<li class='buu'><a href='".$result->unescapedUrl."'>".$result->unescapedUrl."</a></li>";
                }else{
                    
$this->_htmlist.="<li><a href='".$result->unescapedUrl."'>".$result->unescapedUrl."</a></li>";
                }
            }
            
$this->_htmlist.="<ul>";
 
            return 
$this->_htmlist;
    }
 
    private function 
_setApiUrl($url=null) {
        if (!
$this->_keyword) {
            return 
false;
        }
        
$this->_apiUrl $this->_apiUrl.$this->_keyword;
        return 
true;
    }
 
    private function 
_getNextResultSet() {
        
$ch curl_init();
        
curl_setopt($chCURLOPT_URL$this->_apiUrl "&start={$this->_offset}");
        
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
        
curl_setopt($chCURLOPT_REFERER$this->_referer);
        
$body curl_exec($ch);
        
curl_close($ch);
        
$this->_results json_decode($body);
    }
 
    private function 
_checkPosition() {
        foreach (
$this->_results->responseData->results as $key => $result) {
            if(
strpos($result->unescapedUrl $this->_page) !== false){
                
$this->_position $this->_offset 1;
            }
            else {
                
$this->_offset++;
            }
        }
        return;
    }
 
}
function 
GetDomain($url)
{
$nowww ereg_replace('www.','',$url);
$domain parse_url($nowww);
if(!empty(
$domain["host"]))
    {
     return 
$domain["host"];
     } else
     {
     return 
$domain["path"];
     }
}
$url=GetDomain($_POST['url']);
$keyword=$_POST['keyword'];
 

$posFinder = new GPositionFinder($keyword$url);
   
$sonuc=$posFinder->go();
   
$xml=json_decode($sonuc);