scriptaccess" value="always">youtube.com/v/Quy5E4zgWfY
">


Devrenin bitmiş hali:

Kodlarımız:
description">Kod:
int pot=A5;
int motor=5;
int hiz;


void setup() {
 
}


void loop() {
  hiz= analogRead(pot);
  hiz= map(hiz, 0, 1023, 0, 225);
  analogWrite(motor, hiz);
  delay(10);
}

Devre elemanlarının deney borduna yerleşimi:
Fritzing dosyası konu ekinde mevcuttur.ISIS devre şeması:
ISIS dosyası konu ekinde mevcuttur.