Bu uygulamada toplama ve bölme işlemlerinin sonucunu seri portekranında görüntüleyeceğiz.

Arduino kodları:
scription">Kod:
int sayi1=10; // İlk değer vererek değişken tanımlaması
int sayi2, toplam, bolum; // Aynı veri tipinde birden çok değişken tanımlama
float fSayi1, fSayi2, fSonuc; //İlk değer vermeden değişken tanımlama
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
sayi2=20;
toplam = sayi1 + sayi2;
Serial.print("10+20= ");
Serial.println(toplam);
bolum = 6/4; // Tam Sayi ile Bölme işleminin yapılması
Serial.print("6/4= ");
Serial.println(bolum);
fSayi1 = 6.0;
fSayi2 = 4.0;
fSonuc = fSayi1/fSayi2; // Ondalıklı sayı ile bölme işleminin yapılması
Serial.print("6.0/4.0= ");
Serial.println(fSonuc);
while(1)
{}
}