Devre şeması:


Arduino kodları:
scription">Kod:
#include <Servo.h>          // Servo kütüphanesi eklendi
Servo servo_motor;          // servo_motor adındaki servo motor sisteme eklendi 

int sol_sensor=A0;          // A0 girişine sol_sensor adı verildi
int orta_sensor=A1;          // A1 girişine orta_sensor adı verildi
int sag_sensor=A2;          // A2 girişine sag_sensor adı verildi

void setup() 
{
 pinMode(sol_sensor, INPUT);     // A0 PİNİ GİRİŞ YAPILDI
 pinMode(orta_sensor, INPUT);    // A1 PİNİ GİRİŞ YAPILDI
 pinMode(sag_sensor, INPUT);     // A2 PİNİ GİRİŞ YAPILDI

 servo_motor.attach(11);       // servo_motorun bağlanacağı pin: D11
}

void loop() 
{
 // sol_sensor hareket algıladı ise şunları yap burada başladı
 if (digitalRead(sol_sensor) == HIGH) // sol_sensor lojik 1 ise
  {
  servo_motor.write(0);       // servo_motor 0 derece konumunu alsın
  delay(2000);            // 2 saniye bekle
  }
 // sol_sensor hareket algıladı ise şunları yap burada bitti  
  
 // orta_sensor hareket algıladı ise şunları yap burada başladı
 if (digitalRead(orta_sensor) == HIGH) // orta_sensor lojik 1 ise
  {
  servo_motor.write(90);       // servo_motor 90 derece konumunu alsın
  delay(2000);            // 2 saniye bekle
  }
 // orta_sensor hareket algıladı ise şunları yap burada bitti  

 // sag_sensor hareket algıladı ise şunları yap burada başladı
 if (digitalRead(sag_sensor) == HIGH) // sag_sensor lojik 1 ise
  {
  servo_motor.write(180);      // servo_motor 180 derece konumunu alsın
  delay(2000);            // 2 saniye bekle
  }
 // sag_sensor hareket algıladı ise şunları yap burada bitti   
}
İhtiyaç halinde isis ve arduino dosyası orjinal konu ekinde mevcuttur.
Devrede kullanılacak olan hareket (PIR) sensörü hakkında teknik bilgi orjinal konu ekindeki ms_word dosyasında mevcuttur.