Selamlar arkadaşlar şimdi basit bir etiket bulutu yapacağız. Bu yöntemi kendim geliştirdim ve hala da uyguluyorum. bu zamana kadar bir sorun yaşamadım. Birde yöntemi geliştirmek için vakit bulamadığımdan hala kullanıyorum
Neyse artık anlatıma başlayalım. İlk önce adımlara bir göz atalım
1 - makaleler tablomda 5 adet etiket stunu var etiket_1 etiket_2 3 4 ve 5
2 - makale eklerken istediğimi dolduruyorum.
3 - CSS lerimi yazıyorum. 5 farklı CSS bloğum olacak
4 - Sayfanın cs kısmında sadece etiketleri çağırıp repeatere dolduruyorum.
5 - Repeatere doldururken her bir etiket için bir <a> tagı yazacağız.
6 - Etikete tıklandığında ise o etikete sahip olan makaleleri göstereceğiz.
isterseniz kodlarla devam edelim.
1 ve 2 yi halledersiniz. O kısma girmeyeceğim. Yani bir makaleler tablosu olacak ve 5 adet de etiket stunu olacak bizde oraya yazılan etiketleri kullanacağız.
3 CSS kodlarımız.
scription">HTML-Kodu:
.etiket1
description">HTML-Kodu:
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-size: 15px;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-weight: 700;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  color: #81CFE0;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  text-decoration: none;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]}[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue].etiket2[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-size: 15px;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-weight: 600;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  color: #52B3D9;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  text-decoration: underline;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]}[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue].etiket3[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-size: 14px;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-weight: 500;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  color: #6BB9F0;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  text-decoration: none;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]}[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue].etiket4[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-size: 10px;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-weight: 500;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  color: #19B5FE;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  text-decoration: none;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]}[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue].etiket5[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-size: 16px;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  font-weight: 500;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  color: #4B77BE;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]  text-decoration: none;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]}[/FONT][/COLOR]4 Repeaterimizi dolduralım.
Default.aspx
<!-- arkadaşlar aşağıda bir UrlRewrite işlemi yapılmıştır. İlgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz. -->
HTML-Kodu:
<asp:Repeater ID="rpEtiket" runat="server">
HTML-Kodu:
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]                      <ItemTemplate>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]                        <a href="Etiket-<%#Seo.UrlSeo(Eval("Makale_Etiket_1").ToString())%>.html" class="etiket1"><i><%#Eval("Makale_Etiket_1") %></i></a>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]                        <a href="Etiket-<%#Seo.UrlSeo(Eval("Makale_Etiket_2").ToString())%>.html" class="etiket3"><i><%#Eval("Makale_Etiket_2") %></i></a>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]                        <a href="Etiket-<%#Seo.UrlSeo(Eval("Makale_Etiket_3").ToString())%>.html" class="etiket5"><i><%#Eval("Makale_Etiket_3") %></i></a>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]                        <a href="Etiket-<%#Seo.UrlSeo(Eval("Makale_Etiket_4").ToString())%>.html" class="etiket2"><i><%#Eval("Makale_Etiket_4") %></i></a>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]                        <a href="Etiket-<%#Seo.UrlSeo(Eval("Makale_Etiket_5").ToString())%>.html" class="etiket4"><i><%#Eval("Makale_Etiket_5") %></i></a>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]                      </ItemTemplate>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]                    </asp:Repeater>[/FONT][/COLOR]Default.aspx.cs
//bu kısımda sadace sql sorgusunu yazacağım. kullandıgınız class varsa normal bir sql işlemini nasıl yapıyorsanız öyle kullanırsınız. Burada kendi sql class ımı kullandıgımdan dolayı sql.Showtable olarak görünmektedir.
HTML-Kodu:
DataTable dtEtiket = sql.ShowTable("select top 25 "
HTML-Kodu:
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]          + " Makale_Etiket_1 ,Makale_Etiket_2 ,Makale_Etiket_3 ,Makale_Etiket_4 ,Makale_Etiket_5 "[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]          + " from MAKALELER "[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]          + " group by "[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]          + " Makale_Etiket_1,Makale_Etiket_2,Makale_Etiket_3,Makale_Etiket_4,Makale_Etiket_5 "[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]          +" order by Makale_Etiket_1 desc");[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]        rpEtiket.DataSource = dtEtiket;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#283039][FONT=Helvetica Neue]        rpEtiket.DataBind();[/FONT][/COLOR]
Simdi sıra geldi tıklanan etikete göre yeni bir sayfa açma ve ilgili etikete sahip makaleleri listelemeye. Arkadaşlar burada sadece ilgili sorguyu paylaşacağım. Sebebi ise nasıl bir sql işlemi kullandığınızı bilemiyorum.
İlgili makaleleri listelemek için;
Etiket.aspx adında yeni web form ekliyoruz ve bu sayfaya da bir repeater ekliyoruz bu repeater sayesinde ilgili makeleleri göstereceğiz.
makaleleri göstermek için gerekli olan sorgumuz aşağıdadır.
Kod:
 DataTable dt = sql.ShowTable("SELECT    [m_RECno] "
Kod:
                          + "  ,[m_Resim] "
                          + "  ,[m_Baslik] "
                          + "  ,[m_Kategori] "
                          + "  ,[m_Gosterilecek_Kisim] "
                          + "  ,[m_Etiket_1] "
                          + "  ,[m_Etiket_2] "
                          + "  ,[m_Etiket_3] "
                          + "  ,[m_Etiket_4] "
                          + "  ,[m_Etiket_5] "                                           
                          + "  ,[Kaydeden] "
                          + "  ,[m_Icerik] "
                          + "  ,[Kayit_Tarih] "
                          + " FROM MAKALELER where "
                          + " m_Etiket_1 like '" + Proccess + "' or " // buradaki "Proccess" queryString olup tıklanan etiketin adını almaktadır.
                          + " m_Etiket_2 like '" + Proccess + "' or "
                          + " m_Etiket_3 like '" + Proccess + "' or "
                          + " m_Etiket_4 like '" + Proccess + "' or "
                          + " m_Etiket_5 like '" + Proccess + "' "
                          + " order by m_RECno desc");

        Repeater1.DataSource = dt;
        Repeater1.DataBind();

bu şekilde basit bir etiket bulutu ve tıklanan etike ait makalelerin listelenmesi işi tamamlanmıştır.