Bu dersimizde arduino ile termostat (ısı kontrol) devresi yapmayı öğreneceğiz.

Yapacağımız termostatın özellikleri şu şekilde:

Ortam sıcaklığı lcd ekranda okunacak
Ortam sıcaklığı 0 ila 40 derece arasında arzu edilen bir seviyeye düştüğünde bir ısıtıcının 0 ila 30 dakika arasında arzu edilen süre kadar çalışması sağlanacak.
Isıtıcının devreye gireceği sıcaklık derecesi ve ısıtıcının devreden çıkacağı süre programda her hangi bir değişiklik yapmadan birer potansiyometre ile ayarlanabilir olacak
Ayarlanan sıcaklık ve süre değerleri lcd ekrandan okunacak.


Kullanma talimatı:

Butona basılı tutularak ekranda ayarlanan sıcaklık ve ayarlanan süre değerleri gözlenir.
Arzu edilen sıcaklık derecesi ve ısıtıcının devrede kalacağı süre potansiyometreler ayarlanarak belirlenir. Ayarlanan değerler ekrandan okunur.[/li]
Buton bırakıldığında ayarlama işlemi tamamlanmış olur ve sistem çalışmaya başlar.


scriptaccess" value="always">youtube.com/v/7MVtaB9qnLk">

Gerekli malzemeler:
Devre şeması:Baskı devresi:Arduino kodları:
description">Kod:
#include "DHT.h" // ısı ve nem sensörü kütüphanesi eklendi
#define DHTPIN 2   // ısı ve nem sensörü 2 nolu pine bağlandı
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302)
#define isitici 3 // 3. pine isitici adı verildi
int buton=4; // 4 nolu pine buton adı verildi
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

int potansiyometrePin = A2; // Isı ayar potansiyometresi A2 pinine bağlanacak 
int sensorValue = 0; // sensorValue isminde değişken oluşturuldu
int ayarlanan_sicaklik = 0; // ayarlanan_sicaklik isminde değişken oluşturuldu

int dakikaPin = A0; // dakika potu A0 pinine bağlanacak 
int dakikaValue = 0; // dakikaValue isminde değişken oluşturuldu
int dakika = 0; // zaman isminde değişken oluşturuldu

#include <LCD5110_Basic.h> // LCD kütüphanesi eklendi
extern uint8_t SmallFont[]; // küçük yazı
extern uint8_t MediumNumbers[]; // orta boy numara
extern uint8_t BigNumbers[]; // orta boy numara
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12); // CD pinlerinin hangi Arduino pinlerine bağlı olduğunu belirtiyoruz
extern uint8_t termometre[]; // Eklemek istediğimiz resimi belirttik
extern uint8_t saat[]; // Eklemek istediğimiz resimi belirttik

void setup() 
{
 pinMode(isitici, OUTPUT); // 3 nolu pin isitici için çıkış yapıldı
 pinMode(buton, INPUT); // 1 nolu pin buton için giriş yapıldı
 pinMode(7, OUTPUT); // 7 nolu pin aydınlatma için giriş yapıldı
 Serial.begin(9600); // seri haberleşme
 dht.begin();
 myGLCD.InitLCD(); // Ekranı başlatıldı
 myGLCD.setContrast(70); //0 ila 127 arası bir değer verilebilir
 digitalWrite(7, HIGH);  // Ekran aydınlatıldı
}

void loop() 
{
 if(digitalRead(buton) == HIGH)
 {
  delay(2000); // Başlangıçta 2 saniye bekliyoruz
  sensorValue = analogRead(potansiyometrePin); // Isı ayar potundaki voltaj okundu
  ayarlanan_sicaklik= map(sensorValue, 0, 1023, 0, 40); // Okunan voltaj 0 - 40 arası dereceye dönüştürüldü
  dakikaValue = analogRead(dakikaPin); // dakika ayar potundaki voltaj okundu
  dakika= map(dakikaValue, 0, 1023, 0, 30); // Okunan voltaj 0 - 30 arası milisaniyeye dönüştürüldü
  myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz.
  myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
  myGLCD.print("AYAR SICAKLIK:", CENTER, 0); // Ekrana sayar sıcaklık kelimesi yazıldı
  myGLCD.printNumI(ayarlanan_sicaklik,30,8); // ekrana okunan sıcaklık değeri yazıldı
  myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
  myGLCD.print("DERECE", RIGHT, 8); // Ekrana sayar sıcaklık kelimesi yazıldı
  
  myGLCD.print("AYAR SURE:", CENTER, 24); // Ekrana ayar süre kelimesi yazıldı
  myGLCD.printNumI(dakika,30,32); // ekrana okunan süre değeri yazıldı  
  myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
  myGLCD.print("DAKIKA", RIGHT, 32); // Ekrana sayar sıcaklık kelimesi yazıldı
 }
  if(digitalRead(buton) == LOW)
 {
 sensorValue = analogRead(potansiyometrePin); // Isı ayar potundaki voltaj okundu
 ayarlanan_sicaklik= map(sensorValue, 0, 1023, 0, 40); // Okunan voltaj 0 - 40 arası dereceye dönüştürüldü
 delay(2000); // Başlangıçta 2 saniye bekliyoruz
 float t = dht.readTemperature(); // sıcaklığı oku
 myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz.
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
 myGLCD.print("SICAKLIK:", RIGHT, 0); // Ekrana sıcaklık kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("*C", RIGHT, 16); // Ekrana *C yazıldı
 myGLCD.drawBitmap(0, 0, termometre, 24, 48); //termometreresimi çizildi.
 myGLCD.setFont(BigNumbers); // Büyük boy numara
 myGLCD.printNumI(t,40,16); // ekrana okunan sıcaklık değeri yazıldı
 delay(2000); //2 saniye bekliyoruz
 myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz.
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
 myGLCD.print("AYARLANAN", RIGHT, 0); // Ekrana sıcaklık kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("SICAKLIK:", RIGHT, 8); // Ekrana sıcaklık kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("*C", RIGHT, 16); // Ekrana *C yazıldı
 myGLCD.drawBitmap(0, 0, termometre, 24, 48); //termometreresimi çizildi.
 myGLCD.setFont(BigNumbers); // Büyük boy numara
 myGLCD.printNumI(ayarlanan_sicaklik,40,16); // ekrana okunan sıcaklık değeri yazıldı
 delay(2000); //2 saniye bekliyoruz
 myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz.
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
 myGLCD.print("AYARLANAN", RIGHT, 0); // Ekrana ayarlanan kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("SURE:", RIGHT, 8); // Ekrana süre kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("DAKIKA", RIGHT, 40); // Ekrana süre kelimesi yazıldı
 myGLCD.setFont(BigNumbers); // Büyük boy numara
 myGLCD.printNumI(dakika,50,16); // ekrana okunan sıcaklık değeri yazıldı
 myGLCD.drawBitmap(0, 0, saat, 40, 40); //saat resimi çizildi.

 // ısı ayarlanan seviyenin altındaysa şunları yap burada başladı
 if( t < ayarlanan_sicaklik && digitalRead(buton) == LOW)
 {
 digitalWrite(isitici, HIGH);  // ısıtıcıyı çalıştır
 dakikaValue = analogRead(dakikaPin); // dakika ayar potundaki voltaj okundu
 dakika= map(dakikaValue, 0, 1023, 0, 30); // Okunan voltaj 0 - 30 arası milisaniyeye dönüştürüldü
 Serial.print("Sure: "); // seri port ekranına süre yazıldı
 Serial.print(dakika); // seri port ekranına hesaplanan dakika yazıldı
 Serial.println(" dakika "); // seri port ekranına dakika yazıldı
  sensorValue = analogRead(potansiyometrePin); // Isı ayar potundaki voltaj okundu
 ayarlanan_sicaklik= map(sensorValue, 0, 1023, 0, 40); // Okunan voltaj 0 - 40 arası dereceye dönüştürüldü
 delay(2000); // Başlangıçta 2 saniye bekliyoruz
 float t = dht.readTemperature(); // sıcaklığı oku
 myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz.
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
 myGLCD.print("SICAKLIK:", RIGHT, 0); // Ekrana sıcaklık kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("*C", RIGHT, 16); // Ekrana *C yazıldı
 myGLCD.drawBitmap(0, 0, termometre, 24, 48); //termometreresimi çizildi.
 myGLCD.setFont(BigNumbers); // Büyük boy numara
 myGLCD.printNumI(t,40,16); // ekrana okunan sıcaklık değeri yazıldı
 delay(2000); //2 saniye bekliyoruz
 myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz.
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
 myGLCD.print("AYARLANAN", RIGHT, 0); // Ekrana ayarlanan kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("SICAKLIK:", RIGHT, 8); // Ekrana sıcaklık kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("*C", RIGHT, 16); // Ekrana *C yazıldı
 myGLCD.drawBitmap(0, 0, termometre, 24, 48); //termometreresimi çizildi.
 myGLCD.setFont(BigNumbers); // Büyük boy numara
 myGLCD.printNumI(ayarlanan_sicaklik,40,16); // ekrana okunan sıcaklık değeri yazıldı
 delay(2000); //2 saniye bekliyoruz
 myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz.
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Küçük boy yazı
 myGLCD.print("ISITICI", CENTER, 0); // Ekrana ısıtıcı kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("CALISIYOR", CENTER, 8); // Ekrana calışıyor kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("AYARLANAN", CENTER, 16); // Ekrana calışıyor kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("SURE SONUNDA", CENTER, 24); // Ekrana calışıyor kelimesi yazıldı
 myGLCD.print("KAPANACAK", CENTER, 32); // Ekrana calışıyor kelimesi yazıldı
 delay(2000); //2 saniye bekliyoruz
 
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 delay(dakika * 2000);
 } 
 // ısı ayarlanan seviyenin altındaysa şunları yap burada bitti 
  
 // ısı ayarlanan seviyenin üstündeyse şunları yap burada başladı
 else 
 {
 digitalWrite(isitici, LOW);  // ısıtıcıyı kapat
 }
 // ısı ayarlanan seviyenin üstündeyse şunları yap burada bitti

 Serial.print("Sicaklik: "); // seri port ekranına sıcaklık yazıldı
 Serial.print(t); // seri port ekranına sıcaklık derecesi yazıldı
 Serial.println(" *C "); // seri port ekranına *C yazıldı

 Serial.print("Ayar: "); // seri port ekranına Ayar yazıldı
 Serial.print(ayarlanan_sicaklik); // seri port ekranına potansiyometre ile ayarlanan sıcaklık değeri yazıldı
 Serial.println(" *C "); // seri port ekranına *C yazıldı

 dakikaValue = analogRead(dakikaPin); // dakika ayar potundaki voltaj okundu
 dakika= map(dakikaValue, 0, 1023, 0, 30); // Okunan voltaj 0 - 30 arası milisaniyeye dönüştürüldü
 Serial.print("Sure: "); // seri port ekranına süre yazıldı
 Serial.print(dakika); // seri port ekranına hesaplanan dakika yazıldı
 Serial.println(" dakika "); // seri port ekranına dakika yazıldı
 }
 }
Saat resimine ait kodlar:
Kod:
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char saat [] PROGMEM={
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x60, 0x30, 0x10, 0x18, 0x08, 0x0C, 0x0C,
0x04, 0x04, 0xE6, 0xE6, 0x06, 0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x0C, 0x08, 0x18, 0x10, 0x30, 0x60,
0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0x1C, 0x07, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x06, 0x38, 0xE0, 0x80, 0x00,
0x00, 0x7C, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,
0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1E, 0x70, 0xC0, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x38, 0x0F, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x02, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x10, 0x30, 0x20, 0x60, 0x60,
0x40, 0x40, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x40, 0x40, 0x60, 0x60, 0x20, 0x30, 0x10, 0x18, 0x0C,
0x06, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
Termometre resimine ait kodlar:
Kod:
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char termometre [] PROGMEM={
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x70, 0x20, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x06,
0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0xCE, 0x84, 0x00, 0x00,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x39, 0x10, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC3, 0x60, 0x20, 0x10,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x10, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8,
0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x8F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x0C, 0x18, 0x10, 0x20,
0x60, 0x40, 0x41, 0x43, 0x43, 0x43, 0x41, 0x60, 0x20, 0x20, 0x10, 0x18, 0x0E, 0x03, 0x00, 0x00
};
Konuya ait tüm dosyalar orjinal konu ekinde mevcuttur. Üyelik gerektirir.