GAFA: Avrupa'dan Amerikan Şirketlerine Bakış -1
Teknoloji her geçen gün hayatımızın içinde daha da fazla yer almaya devam ederken ve teknolojiye bağlı alışkanlıklarımız gün geçtikçe bağımlılığa dönüşürken bu yazıyı yazmak, bir ferdi olduğum teknoloji kuşağına karşı sahip olduğum sorumluluk. Daha önce hiç üzerinde düşünmediğim ve hiç dile getirmediğim bir bakış açısıyla baş başa kalmak yetmezdi hiç şüphesiz, bir de bunu dile getirmek gerekiyordu.Bu günlerde Fransa, yaşanan trajik ve korku verici savaş haliyle gündemdeyken, ülkenin ilham verdiği başka bir konsepte dikkatinizi çekmek isterim. Fransız medyasında, üniversite öğrencileri arasında, gazetelerde, bloglarda ve hatta televizyon programlarında sıkça bahsedilen yeni bir kelime girdi lugatımıza: GAFA. Fransa'nın öncülüğünde dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerini -Şaşırtıcı olmayacak şekilde hepsi Amerikan Şirketleri- işaret etmek için Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanılan GAFA, aslında bir kısaltma. Ve biraz kendinizi zorlarsanız açılımı bulacağınızdan da eminim: Google, Apple, Facebook ve Amazon. Google'ın şirket yapısında değişime gitmesi ve artık Alphabet ismini kullanması kısaltmada nasıl bir değişikliğe neden olacak bilemesek de şimdilik GAFA, teknoloji tartışmalarının içinde kullanılan ve çoğunlukla negatif bağlamlarda kendinden bahsettiren bir terim.Her ne kadar, Amerika'da Google, Apple, Facebook ve Amazon innovasyonun en güçlü örnekleri olarak yüceltilip, şirketler pop kültürünün bir parçası haline getirilse de, özellikle Fransız medyasında olmak üzere, Avrupa medyasında bahsi geçen şirketler farklı bir gözle değerlendiriliyor. GAFA'nın Avrupa'daki algısı innovasyon şirketlerinden çok kişisel gizliliğe önem vermeyen, toplumu belirli seçeneklere mahkum eden ve kazançlarını doğru şekilde toplumla paylaşmayan "çirkin" Amerikan şirketleri. Böyle olunca da hem toplum tarafından hem de devletler tarafından eleştirel ve şüpheci yaklaşımlara maruz kalıyorlar. Örneğin Google'a bakacak olursak, şirketin vergi ödemelerinde seçtiği yöntem Fransız yetkililer tarafından defalarca denetime tabi tutulurken İlgili haber için tıklayın ( İngilizce), yine şirketin Avrupa:daki yüksek kullanım oranı, şirketi Avrupa Parlamentosu'nda tartışma konusu haline bile getirdi. İlgili haber için tıklayın (İngilizce).Google, Apple, Facebook ve Amazon'u hedef tahtasına koymuş gibi gözüken ama aslında bir çok "canavar" Amerikan şirketlerine yönelik Avrupa'da oluşan bu algı Microsoft, Yahoo, Cisco ve Intel gibi diğer Amerikan şirketlerini de kapsıyor. Google, Apple, Facebook ve Amazon'un ön planı çıkmasının sebebi ise aslında bu dört şirketin hayatımızı neredeyse tamamen domine etmesi.

Arkadaşlarımızdan gelen e-maillerden, kime aşık olduğumuza, kredi kartı bilgilerimizden, haftada kaç rulo tuvalet kağıdı tükettiğimize kadar hayatımızın tüm derinliklerinde kendine yer bulan bu dört şirket, şüphesiz ki dikkatleri üstüne çeken ilk dört haline geliyor. Özellikle Avrupa'da, Amerika Hükümeti'ne yönelik olan güvenin NSA krizi sonrası neredeyse yerle bir olmasıyla birlikte Amerikan Şirketleri de sahip oldukları kişisel bilgilerimiz sebebiyle hedef tahtasında kendine yer buluyor.

Avrupa'da yaşanan bu kırılmanın iki temel ayağı var: kültürel ve ekonomik. Kültürel boyutta değerlendirecek olursak, Avrupa ülkeleri bahsi geçen şirketlerin kendi ülkelerinde sahip olduğu dominant güçten epey rahatsız görünüyor. Online dünyadaki gücün daha adil bir şekilde dağıtılmasından ve hiç bir teknoloji şirketinin batmasına izin verilemeyecek kadar büyük (too big to fail) olmamasından yana olan Avrupa, kültürel sıradanlaşmayı tetikleyen büyük teknoloji şirketlerine karşı oldukça agresif bir pozisyon alıyor. İşin ekonomik boyutu ise Avrupalılar için kültürel boyutundan daha can sıkıcı durumda. Eğer Google'ın Amerika'da bir dev olduğunu düşünüyorsanız biraz sonra bahsedeceğim rakamlar neden Avrupa'da böyle bir korkunun var olduğunu kanıtlayacak nitelikte. Amerika'da her 10 internet kullanıcısından 6'sı Google'ı tercih ederken, Avrupa'da bu oran her 10 internet kullanıcısından 9'u. Durum böyle olunca da şunu söylemek mümkün: Avrupalılar Google'ı Amerikalılar'dan fazla kullanıyor. Google'ın dışında Facebook veya Apple gibi şirketler de Kıta Avrupası, İskandinavya ve Büyük Britanya'da oldukça büyük pazarlara hükmediyor. Facebook'un Avrupa'da kullanım oranı %60'ı geçmiş durumda (Türkiye'de Facebook kullanım oranı %51). Apple ise Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İtalya toplam nüfusunun %20'sine sahip, geri kalan %80 ise Google'ın sahip olduğu Android'i tercih ediyor.

Avrupa'daki teknoloji tüketimi ve Facebook'un sahip olduğu yüksek kullanım oranları hiç şüphesiz Avrupa'da yeni markaların çıkmasına engel oluyor. Bir başka deyişle Apple yaygınlaştıkça yeni telefon markalarının çıkması zorlaşıyor, Facebook yaygınlaştıkça başka sosyal medya alternatiflerinin nefes alma olasılığı azalıyor. İşletme literatürünün Kullanıcı Ağı Etkisi (Network Effect) adını verdiği bu etki, yeni girişimlerin, şirketlerin veya fikirlerin doğmasına ket vurarak, kullanıcıları güçlü şirketlerin eline bırakıyor.

Mevcut durum, yani Amerikan şirketlerinin pazarları domine etmesi pek tabii ki sadece Avrupa'da gözlemlenen bir durum değil. Bahsi geçen şirketler, Türkiye de dahil olmak üzere, neredeyse dünyanın tamamında en yüksek kullanıma sahip, en çok tercih edilen markaların sahibi. Özellikle teknoloji ve dijital iletişim alanında dünyada Amerika dışında başka bir ülkenin adı geçmiyor. Peki durum böyleyken, neden sadece Avrupa bu konuda tepki koyuyor? Aslında cevap çok da derinlerde saklı değil. Dünya üzerinde bütün bu teknolojileri üretebilecek ve daha önemlisi pazarlayabilecek Amerika dışında tek yer Avrupa. Hem alt yapısal olarak hem de insan kaynağı açısından Avrupa aslında Amerika'dan iyi bile sayılabilir. Ama tek sorun şu ki: Amerika adım atmaya Avrupa'dan önce başladı. Ve Avrupa adım atmaya başladığında, Amerika çoktan yolu yarılamıştı. Günün sonunda Avrupa'nın tüm bu şirketlere karşı tavrının sebebi, kendisinin de onlara benzer şirketler kurabilecek kudrette olmasından kaynaklanıyor.

Avrupa'nın "canavar" Amerikan şirketlerine karşı takındığı tutum kabaca yukarıda sıraladık diyebiliriz. Peki Avrupa'nın sadece Amerikan şirketleri daha yaygın kullanılıyor diye takındığı tavır nasıl daha yapıcı hale gelebilir? Veya GAFA'yı oluşturan Google, Apple, Facebook, Amazon ve diğer onlarca Amerikan şirketi hangi adımları atıp, Avrupa'da kendilerine karşı oluşmuş bu kuşku dolu algıyı yıkmaya daha çoğulcu bir ekonomik ekosistem yaratmaya katkı sağlayabilir?

Tüm bu soruların ve belki de daha fazlasının cevabını bir sonraki yazıya saklarken, yorumlarda bu konu hakkında düşündüklerinizi paylaşabilir veya bana www.twitter.com/andacbaran üzerinden ulaşabilirsiniz.

Andaç Baran Cezayirlioğlu

https://medium.com/turkce/gafa-avrup...de0#.9xgobs3vr