Bu dökümanda sizlere Gnome Sort algoritmasından ve vb.net dilinde kullanımından bahsedeceğim.
Gnome Sort Algoritması Cüce Algoritması olarakta bilinmektedir. Cüce Sıralaması adı algoritmanın yönteminin mitolojideki Hollanda cücelerinin (gnome) bir dizi çiçek saksısını sıraya diziş biçimine benzemesinden kaynaklanmaktadır. Bu algoritma araya sokmalı sıralamaya benzer bir sıralama algoritmasıdır.(1)
Algoritma
A1: 1 indisli ile 0 indisli elemanları al ve karşılaştır.
A2: Üst indisteki eleman büyük olduğu sürece geriye dönmeden devam et.
A2: Ilerleyen sıralarda küçük sayıyla karşılaştığında geriye dön ve küçük sayının yerini karşılaştırarak bul.
A3: Daha sonra tekrar kaldığı indisten devam et.
A4: Küçükten büyüğe doğru sıralı dizi eldesi

Bu algoritmanın kullanımını aşağıdaki örnekte inceleyelim.

{ 3, 6, 9, 8, 5, 2, 7, 4, 1 } şeklindeki bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

3 6 9 8 5 2 7 4 1

9 dan sonra 8 var. 8 i bir adım geri getir.

3 6 8 9 5 2 7 4 1

9 dan sonra 5 var. 5 i bir adım geri getir

3 6 8 5 9 2 7 4 1

8 den sonra 5 var. 5 i bir adım geri getir

3 6 5 8 9 2 7 4 1

6 dan sonra 5 var. 5 i bir adım geri getir

3 5 6 8 9 2 7 4 1

3 ten sonra 5 var. 3<5 olduğundan aynı işlemi tekrar gerçekleştirmeyip kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3 5 6 8 9 2 7 4 1

9 dan sonra 2 var. 2 yi bir adım geri getir

3 5 6 8 2 9 7 4 1

8 den sonra 2 var. 2 yi bir adım geri getir

3 5 6 2 8 9 7 4 1

6 dan sonra 2 var. 2 yi bir adım geri getir

3 5 2 6 8 9 7 4 1

5 ten sonra 2 var. 5> 2 olduğundan 2 yi bir adım geri getir

3 2 5 6 8 9 7 4 1

3 ten sonra 2 var. 2 yi bir adım geri getir

2 3 5 6 8 9 7 4 1

2< 3 olduğundan ve devamında sayı olmadığından yine kaldığımız yere dönüyoruz.

2 3 5 6 8 9 7 4 1

9 dan sonra 7 var. 9>7 olduğundan 7 yi bir adım geri getir

2 3 5 6 8 7 9 4 1

8 den sonra 7 var. 7 yi bir adım geri getir

2 3 5 6 7 8 9 4 1

6 7 8 şeklinde küçükten büyüğe sıralanmış hale geldi. Şimdi tekrar kaldığımız yere dönelim.

2 3 5 6 7 8 9 4 1

9 dan sonra 4 var . 4’ü bir adım geri getir

2 3 5 6 7 8 4 9 1

8 den sonra 4 var . 4’ü bir adım geri getir.

2 3 5 6 7 4 8 9 1

7 den sonra 4 var . 4’ü bir adım geri getir.

2 3 5 6 4 7 8 9 1

6 dan sonra 4 var . 4’ü bir adım geri getir.

2 3 5 4 6 7 8 9 1

5 ten sonra 4 var . 4’ü bir adım geri getir.

2 3 4 5 6 7 8 9 1

4 5 6 şeklinde küçükten büyüğe sıralanmış hale geldi. Şimdi tekrar kaldığımız yere dönelim.

2 3 4 5 6 7 8 9 1

Son olarak 1 Kaldı. 1 i de yine aynı işlemlerden geçirerek en başa getirelim.
Sıralama işlemimiz sona erdi. Dizimizin sıralanmış hali;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Başka anlatımlarda görüşmek üzere!

Esen kalmayı unutmayın.