PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : XVII. Akademik Bilişim Konferansı - AB 2015WeBMasteR
20 09 2014, 23:22
http://www.getgnu.org/images/stories/ab15-k.jpg (http://www.getgnu.org/images/stories/ab15.jpg)


31 Ocak – 6 Şubat 2015 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak olan XVII. Akademik Bilişim Konferansı’nın ana teması; toplumda, yönetimde, sistemlerde, yazılımlarda, öğrenmede, eğitimde açıklıktır. Tüm akademisyen ve ilgililerin davetli olduğu konferansa bildiri gönderme, konferans öncesi kurs, konferans içi seminer vermek, sergiye katılım ve sponsorluk söz konusu olabilecektir; bunun için ilgili bağlantıların kullanılması gerekmektedir. Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısının kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2015 konferansı düzenlenmiştir.

Konferansta davetli bildiriler, tam ve kısa bildiriler, konferans öncesi kurslar, konferans içi eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu ve açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açık ve ücretsizdir. Konferansı düzenleyenlerin dileği, ekteki .pdf dosyasını yaymanız ve basıp, bulunduğunuz uygun yerlere asmanızdır.

http://www.getgnu.org/images/stories/ab15-cagri.pdf

WeBMasteR
28 09 2014, 20:46
Bu etkinliği arada bir güncel tutacağız arkadaşlar.

erkolay
01 01 2015, 17:15
AB 2015 Kurs Kayıtları 1 Ocak 2015’te Başlıyorhttp://www.getgnu.org/images/stories/ab15-k.jpg?db1a3e&db1a3e


Anadolu Üniversitesinin 31 Ocak – 6 Şubat 2015 tarihleri arasında Akademik Bilişim Konferansına ev sahipliği yapacağını duyurmuştuk (http://www.getgnu.org/gnulinux/xvii-akademik-bilisim-konferansi-ab-2015.html). AB2015 Anadolu’da Konferası’nın ana teması toplumda, yönetimde, sistemlerde, yazılımlarda, öğrenmede, eğitimde açıklıktır. Tüm akademisyen ve ilgililer davetli olduğu konferasa bildiri gönderme, sergiye katılım ve sponsorluk için kayıtlar (https://twitter.com/hashtag/ab2015?src=hash) 1 ocak 2015’te saat 13:00’de başlıyor. Tam 36 adet kurs seçeneğinin bulunduğu etkinlikte (http://ab.org.tr/ab15/kurs.html) her aday, 1. ve 2. tercihini belirleyecek. Kursiyerlere KYK yurtlarında yer ayarlanmaya çalışılıyor. Son 3 yıldır böyle yapılmış. Kayıt sırasında yurt istenip istenmediğinin belirtilmesi istenecek. Kursiyerlerden kendi bilgisayarlarını getirmeleri ve hazırlıklı gelmeleri isteniyor. Kursu bitirenlere katılım belgesi verilecek.

Ayrıntılar için ab2015.anadolu.edu.tr (http://ab2015.anadolu.edu.tr/) sitesine başvurabilirsiniz.

erkolay
04 02 2015, 17:49
31 Ocak 2015’te Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde başlayan XVII. Akademik Bilişim Konferansı (http://ab.org.tr/ab15/) devam ediyor. Konferans, 6 Şubat 2015 tarihine kadar sürecek. Ana teması; toplumda, yönetimde, sistemlerde, yazılımlarda, öğrenmede, eğitimde açıklık olarak belirlenen konferansta kurslar herkese açık ve ücretsiz. Her kursun, kendi ön koşulu ve hazırlıkları var. Kurslar web, güvenlik, programlama dilleri, sistem, Linux, hesaplama, network, oyun, kriptoloji, yazılım geliştirme, Android, donanım ve Ruby/Rails gibi ana gruplara ayrılmıştı, ancak sonradan liste çeşitlenip güncellendi. Akademik Bilişim 2015 konferansı; üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısının kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta düzenlendi.

http://www.getgnu.org/images/ab2015.jpg?4928ae&4928ae

Kursların listesine ve kurs içeriklerine ab.org.tr (http://ab.org.tr/ab15/kurs.html) adresinden erişebilirsiniz. Konferans programına buradan (http://ab2015.anadolu.edu.tr/index.php?menu=5&submenu=27) ulaşabilirsiniz. Katılımcılar, Eskişehir (http://ab.org.tr/ab15/)‘de buluşuyorlar. Bilgi edinmek için bu sayfadan (http://ab2015.anadolu.edu.tr/index.php) yararlanabilirsiniz.

getgnu.org (http://www.getgnu.org/gnulinux/xvii-akademik-bilisim-konferansi-suruyor.html)

erkolay
07 02 2015, 14:23
Elastic Search (AB15)
Akademik Bilişim (http://ab2015.anadolu.edu.tr/) bu yıl Eskişehir'de düzenlendi. Konferans öncesinde 4 gün boyunca birçok alanda eğitim verildi. Ben de "Yeni Uygulama Servisleri 1" kursuna katıldım. İlk gün Elastic Search, 2 ve 3. gün MongoDB son gün de Redis anlatıldı. Bu yazımda Elastic Search hakkında öğrendiklerimi yazacağım.


Kursa gelmeden önce sanal makinede Centos 6.6 Minimal kurup (https://www.youtube.com/watch?v=qdljoKHCt9c) gelmiştik. Ayrıca makinelerin internete çıkabilmesi ve kendi aralarında haberleşmesi için de ağ ayarlarını düzenlememiz gerekti.


Elastic Search: (https://github.com/elasticsearch/elasticsearch)*Java ile geliştirilmiş
*lucene (http://tr.wikipedia.org/wiki/Lucene) tabanlı
*Apache License, version 2 ("ALv2")

*Ölçeklendirilebilir
*Tam metin(full-text) arama motoru ve veri analiz aracıdır.
*Büyük veriler ile çalışan sistemlerde içerik aramaları, veri analizi ve sorgulamalar için kullanılır. Örneğin Foursquare, GitHub gibi.
*NoSQL doküman veritabanıdır. (JSON)
*Dokümanlar ilişkisel veritabanlarındaki tablo satırları gibi düşünebilir, veriler JSON formatında tutulur.


Kullanılan Terimler:


** Index : İlişkisel veritabanlarındaki veritabanına karşılık gelir.

** Type (Tip): İlişkisel veritabanlarındaki tablolara eştir.

** Mapping(haritalama): İlişkisel veritabanlarında shema tanımlarına denk düşer. Her index mapping'e sahiptir.


** Document: Elasticsearch'de JSON formatında saklanan dokümanlardır. İlişkisel veritabanı tablolarındaki row'a (satır) denk düşer. Her document bir index'de saklanır ve bir type ve id'ye sahiptir. Document, 0 ya da daha fazla alan barından ya da anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir JSON nesnesidir.


** Id: Document'larin kimliğini belirlemek için kullanılır. index, type, id numarası her document için eşsiz olmalıdır. Eğer bir document için ID sağlanmamışsa otomatik olarak oluşturulur.


** Text: Yapılandırılmamış sıradan yazı bütünlerine verilen addır.

** Cluster(Küme): Aynı cluster adını paylaşan bir veya daha fazla node'u barındıran yapıya verilen addır. Her cluster, clusterın kendisi tarafından otomatik olarak seçilen tek bir master node'a sahiptir. Eğer var olan master node bir şekilde ulaşılamaz, servis veremez hale gelirse yine cluster tarafından cluster'daki başka bir node master node'un yerine geçirilir.

** Node: Bir cluster'a ait, sistemde koşan elasticsearch oluşumuna verilen addır. İdeal bir Elastic Search cluster yapısında bir sunucuda bir node bulunmalıdır.

Kurulum:
1) JDK Kurulumu:

Elastic Search kurmak için Jdk paketini kurmalıyız. Önce rpm paketini çekiyoruz.


# wget -c --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u75-b13/jdk-7u75-linux-x64.rpm -0 jdk-7u75-linux-x64.rpm

Kurulumu yaparken:

# rpm -ivh jdk*

Bu komutla da, jdk'nın kurduğumuz sürümünü kullanmak için ve önceden kurulu başka versiyonda bir jdk varsa karışmaması için kullanılacak dosyaları belirtiyoruz.


# alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/latest/bin/java 20000 \
--slave /usr/bin/keytool keytool /usr/java/latest/bin/keytool \
--slave /usr/bin/rmiregistry rmiregistry /usr/java/latest/bin/rmiregistry \
--slave /usr/bin/javaws javaws /usr/java/latest/bin/javaws \
--slave /usr/bin/orbd orbd /usr/java/latest/bin/orbd \
--slave /usr/bin/pack200 pack200 /usr/java/latest/bin/pack200 \
--slave /usr/bin/rmid rmid /usr/java/latest/bin/rmid \
--slave /usr/bin/rmiregistry rmiregistry /usr/java/latest/bin/rmiregistry \
--slave /usr/bin/servertool servertool /usr/java/latest/bin/servertool \
--slave /usr/bin/tnameserv tnameserv /usr/java/latest/bin/tnameserv \
--slave /usr/bin/unpack200 unpack200 /usr/java/latest/bin/unpack200 \
--slave /usr/bin/jar jar /usr/java/latest/bin/jar \
--slave /usr/bin/jarsigner jarsigner /usr/java/latest/bin/jarsigner


#java -version

2) Elastic Search Kurulumu

İlk olarak elasticsearch.repo dosyasını oluşturmalıyız.

$ vim /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

içeriği:


[elasticsearch-1.4]
name=Elasticsearch repository for 1.4.x packages
baseurl=http://packages.elasticsearch.org/elasticsearch/1.4/centos
gpgcheck=0
gpgkey=http://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1

(gpgcheck: Gpg dosyasının kontrol edilmesini sağlar. 1 kontrol et, 0 etme anlamındadır. 1 olursa daha güvenli bir kurulum olur)


# yum install elasticsearch


# chkconfig --add elasticsearch

(Chkconfig komutu istenilen runlevel seviyesinde servisimizi eklememizi, silmemizi , durumunun ne olduğunu öğrenmemizi ve durumunu istediğimiz gibi değiştirmemizi sağlar. --add: Yeni servis eklememizi sağlar.Yani /etc/rc.d/rc[0-6] dizinine servis ekler. chkconfig --list ile listeleyebiliriz.)

Yapılandırma:

Virtual Memory

max_map_count değeri işletim sistemlerinde varsayılan olarak, elasticsearch'ün ihtiyaç duyduğundan az bir değerle geliyor.

Tavsiye edilen değer:

# sysctl -w vm.max_map_count=262144

Eğer rpm/deb deposundan kurulum yapılmışsa bu değer ayarlı geliyor.

Swappiness

Elastic search'ün kullanmak için böldüğü ama kullanmadığı bellek alanını, işletim sistemi çekirdeği ihtiyaç duyduğu anda swap'a atmak ister. Elastic Search çalışan bir sistemde, bu çok büyük performans kaybına yol açar ve node dengesini bozar. Bu nedenle,

*Swap kapatılabilir.

#swapoff -a

*vm.swappiness 0 ya da 1 yapılabilir. (duruma ve ihtiyaca göre değiştirilebilir)

#sysctl -w vm.swappiness=1 (çekirdekdeki swap parametresini düzenlerken)

*mlockall - elasticsearch prosesinine ayrılan ram tamamen engellenebilir.
/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml içeriğinde :

bootstrap.mlockall: true

Eğer nodes çıktısında mlockall:false döndürüyorsa,
ulimit -a | grep locked çıktısı unlimited olmalı:

# ulimit -l unlimited

Bu ayarları şöyle gör :

# curl http://localhost:9200/_nodes/process?pretty

Çevre değişkenleri

/etc/init.d/elasticsearch dosyasında

export ES_HEAP_SIZE=1G
gibi Elasticsearch'ün maximum kullanabileceği ram miktarının üst limitini belirleyebiliriz.
Bu değer ayarlandığında:
ES_MIN(256m) ve ES_MAX(1g) olan değerleri aynı değere sabitler.

Cluster Ayarlama

/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml de:


cluster.name : cluster_adi
node.name : elastic01 # node'un ismi
node.master : true # master olup olamayacagi bilgisi
node.data : true # üzerinde veri tutup tutmayacagi bilgisi
index.number_of_shards: 5 # kullanilacak primary shard sayisi
index.number_of_replicas : 1 # her bir shard'in kaç replikasi olacagi sayisi
path.conf /etc/elasticsearch # elasticsearch ayar dizin yolu
path.data /var/lib/elasticsearch # elasticsearch data dizin yolu
path.logs /var/log/elasticsearch # elasticsearch log dizin yolu
bootstrap.mlockall : true (ram lock için)
network.host: 0.0.0.0
discovery.zen.ping.multicast.enabled: false (çoklu bildirmeyi kapatiyoruz)
discovery.zen.ping.unicast.hosts: ["192.168.56.102] (diğer node'un IP'si)
Bu ayarlar diğer node(lar)'da da yapılıp servisler ayağa kaldırılır.
# service elasticsearch start

Kontroller

Cluster durumu :

# curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health?pretty=1'

Node bilgisi :

# curl http://localhost:9200/_nodes/process?pretty

Shardlarin durumu kontrolü :

# curl -XGET localhost:9200/_cat/recovery?v

Index durumu kontrolü:

#curl -XGET 'localhost:9200/_cat/indices?v

Veri İşlemleri

Bir JSON verisini sisteme basmak için önce veritabanı oluşturalım :


# curl -XPUT http://localhost:9200/shakespeare -d '
{
"mappings" : {
"_default_" : {
"properties" : {
"speaker" : {"type": "string" },
"play_name" : {"type": "string" },
"line_id" : { "type" : "integer" },
"speech_number" : { "type" : "integer" }
}
}
}
}
';

Örnek JSON verisi:

# wget http://www.elasticsearch.org/guide/en/kibana/current/snippets/shakespeare.json

veriyi basarken :

# curl -XPUT localhost:9200/_bulk --data-binary @shakespeare.json

Sorgu çalıştırırken:

# curl -XGET 'http://localhost:9200/shakespeare/_search?q=play_name:Hamlet&q=speaker:Hamlet&pretty'

Kolay gelsin..

Aybüke Özdemir (http://www.aybukeozdemir.com/2015/02/elastic-search-ab15.html)

erkolay
09 02 2015, 21:21
Redis (AB15)
Redis (http://redis.io/documentation), özellikle web uygulamalarında yaygın kullanılan, gelişmiş bir anahtar-değer veritabanıdır. Kullanan bazı tanınmış şirketler: Twitter, Github, Weibo, Pinterest, Snapchat, Craigslist, Digg, StackOverflow, Flickr..redis veri tipleri (http://redis.io/topics/data-types-intro) fonksiyonları (http://redis.io/commands)


Kurulum (Centos 6.6 minimal için)


Önce epel(Extra Packages for Enterprise Linux) ve resmi paket depolarını ekleyelim.
#rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

#rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm#yum repolist (depoların eklendiğini bu komutla görebiliriz.)
#yum install redis -y
#redis -versionYapılandırmavim /etc/redis.conf(slaveof <master-ip> <master-port>)

slaveof 192.168.56.103 6379 (diğer makina(lar)ın ip'si portu)#service redis startredis loglarını görmek için:

#tail -f /var/log/redis/redis.log# redis-cli
127.0.0.1:6379>info

127.0.0.1:6379>keys *
127.0.0.1:6379>monitor


Sentinel(koruyucu, muhafız)

/etc/redis-sentinel.conf
Master makinayı kapatınca slave makinalardan biri master olmaz. Sentinel'ler Redis yönetimi yapan dağıtık sistemdir. İzleme, uyarma, failover(yük devretme) özellikleri vardır. Master seçimi için önce kendi aralarında haberleşir, oy çokluğu ile yeni master makinayı seçerler.


Yük dengeleme ve kesintisiz master erişimi için Haproxy ile kullanılıyor.
1 master ve 1 slave makinamız varsa, kesintisiz master erişimi için en az 3 sentinel ve 2 haproxy makinası ile sağlıklı bir sistem oluşturbiliriz.

Sentineller kendi aralarında ve Redis'lerle konuşur. Master'a karar verir ve onu izlerler. Bir yazma isteği gelirse, Virtual IP hangi Haproxy makinasında ise ona gider. Haproxy, Sentinel'lerden master makinayı öğrenir ve isteği master makinaya gönderir.

Aybüke Özdemir (http://www.aybukeozdemir.com/2015/02/redis-ab15.html)

erkolay
16 02 2015, 20:58
Dünden Bugüne Kadın Yazılımcı ve Toplumdaki Yeri
Bu başlık bu sene Akademik Bilişim 2015’te panelimizin başlığıydı. Panelde tüm sorulara istediğim cevabı vermediğim belki atladığım kısımlar olmuştur diye yazıyorum.


1) Kendinizi tanıtır mısınız?


Merhabalar. Adım Gülşah. Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesinde bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Özgür yazılım insanıyım ve bununla gurur duyuyorum. cesi ve pebble-remote projelerinin yazarıyım. Linux çekirdeğinin katkıcılarındanım. Çoğunlukla pozitif bi insanım :)
2) Bu alana nasıl yöneldiniz?


Aslında bu alana çok bilinçsizce yöneldim. Herhangi bir meslek için yeteneğimizin test edilmesinin mümkün olmadığı başlı başına facia bir üniversite sınavından sonra tercih zamanı geldi. Gittiğim lise ve dershane sadece en popüler bölümlere öğrenci yerleştirip reklam yapma amacındaydı. Bunun farkındaydım ve onların yönlendirmelerine güvenemedim. Kendi çabamla yaptığım araştırmayla kendimi bu bölüme diğerlerinden daha yakın hissettim. İlk sene hazırlık okudum ve araştırmamın üstünkörü olduğunu bölüme girdikten hemen sonra anladım. Daha sonra bölümü değil ama mesleği gerçekten çok sevdim.3) Üniversite öncesi ve mühendislik fakültelerindeki eğitim sisteminin eksiklikleri sizce nelerdir?


Konuyu bilgisayar mühendisliği açısından inceleyeceğim. Söyleyeceklerim etrafımda gözlemlediklerim olacak:


- Öncelikle lise son sınıfa gelene kadar 9 sene boyunca ingilizce eğitimi alıp hala ingilizceyle ilgili sorun yaşanıyorsa mutlaka bişeyler yanlış yapılıyor demektir. Çünkü 9 sene müthiş bir zaman. Ve okuduğunu anlayamayacak kadar öğrenememiş olmak eğitim sisteminin aksayan yönlerinden bu bölüm için hayati önemi olanı.


- Diğer eksiklik mesleklerin neler yaptığı konusunda liseler çapında yeterli bilgilendirme çalışması olmaması (En azından benim gittiğim lise için). Eğer benim bir lisede öğretmen müdür gibi görevim olsaydı çocukları ilk senelerinden itibaren mesleklerini iyi yapan insanlarla tanıştırmaya çalışırdım.

- Üniversite düzeyinde ise benim gözlemlediğim kendilerinin süper karşısındakinin aptal olduğunu düşünen yorgun bıkkın eğitmenler ve doğal sonucu olarak sınav sonucuna odaklı isteksiz (neler yapabileceğinden habersiz) mühendislik öğrencileri. Kadın veya erkek hiç farketmez. Tabiki çok iyi eğitmenler ve çok iyi öğrenciler de var. Ben genel kanımdan bahsediyorum.4) Bu meslekten insanların (kadınların) uzaklaşmasına sebep olan şeyler nelerdir?


Kadın veya erkek eğer herhangi bir konuya ilgi duymuyorsa çabalamak için bir sebebi olmaz. İlgi duyup çabalayıp uzaklaşanlar da var. Benim şimdiye kadar arkadaşlarımdan gözlemlediğim kadarıyla en büyük engel ingilizce.


Bu incelemem kadın açısından olacak. Bu benim çevremde hiç yaşamadığım ama etraftan okuduğum şeyler. Fırsat eşitsizliği. Kadın yazlımcı bloğunda bir yazıyı okurken hayrete düştüğüm seninle çalışamam çünkü kadınsın diyen hoca. Bir proje yapılacaksa önce erkek öğrencilerini tercih eden hoca. Meslek hayatında ortam kahvehaneye dönmesin bakış açısına sahip işveren.


5) Kadın olmanızla ilgili bu alanda karşılaştığınız bir engel oldu mu?


Ben bu konuda çok çok şanslı bir insanım. Hayatımın hiçbir döneminde kadın olduğum için negatif ya da pozitif bi ayrımcığa maruz kalmadım. Ailem bana erkek kardeşime davrandıklarından farklı davranmadı. Daha 14 yaşımdayken ailemden uzak bir yerde liseyi okudum. Bu zor bir karardı ama ailem bana sonuna kadar güvendiğini herzaman hissettirdi. Motivasyon kaynaklarımdan biri de bana güvenen insanların güvenini boşa çıkarmamak.


Lisede de, üniversitede de herhangi bir ayrımcığa uğramadım. Ama üniversitede hayata bakış açımı değiştiren ve bu mesleği sevmeme sebep olan bir hocam oldu. Ve bunu bir kadın olduğum için yapmadığına eminim. Çok yakınımda çok başarılı kadınlar tanıdım. Bu yüzden kadınlar bu mesleği yapamaz fikrine kapılarak zaman kaybetmedim. Çünkü bu meslek öyle bir meslek ki işini iyi yapabiliyorsan ve yaptığını duyurabiliyorsan kadın olup olmadığının puanı 0. Bunu daha iş hayatına hiç atılmamışken nasıl söylüyorsun diyeceksiniz, ona da bir cevabım var. Mesela Linux çekirdeğine yama gönderdiğimiz programın adı OPW Outreach Program for Women. Sanki bi pozitif ayrımcılık var gibi duruyor değil mi :) Olmadığını içine girince anlıyorsunuz. Kimse kötü yazdığınız yada daha iyi yazılabilecek bir yamaya bunu da bir kadın gönderdi ve az kadın var bu işle ilgilenen, olsun kabul edelim demedi. Yama sadece fazla bir boşluk karakterini siliyor olsa bile commit mesajının nasıl yazılması gerektiğini, bir listede nasıl konuşulacağını öğrenene kadar bu boşluk silen yamanın 4 versiyonunu gönderdiğimi hatırlıyorum.


İkinci örneğimde son yaşadığım olaydı. pebble-remote projesiyle ilgili LibreOffice listesine yazdığımda hiçkimse cinsiyetimle ilgilenmedi. İlk mailimde ben de cinsiyetimi belirtme ihtiyacı duymadım. Sadece cevap verirken "his" kullandılar. Bunu düzelttim ve kalan herşey bir işi yapmış insana nasıl davranılıyorsa öyle devam etti. Kimse bir kadın olduğum için kötü yaptığım bişeye iyi demedi. Bu da beni yaptığımın en iyisini yapmak için çalışmaya itti.

Aslında yukarıda söylediklerimin hepsi bana özgür yazılım dünyasının sağladığı şeylerdi. Eğer özgür yazılım işi yapıyorsanız bir işi öğrenmek için çok geniş imkanınız olur. Kendinizi aynı amaç uğruna çalışan kocaman bi ailenin içinde bulursunuz. Tıpkı işlerinden zaman ayırıp hiçbir maddi karşılık almadan eğitim veren ve bu etkinliği düzenleyen insanlar gibi. Kadın ya da erkek olduğunuz önemsizdir. Çünkü özgür yazılım dünyasında meritokrasi vardır. Bir işi iyi yapıyorsan onun sorumlusu ve sözü geçeni sen olursun. Çünkü özgür yazılım tarafını seçmek ya da seçmemek vermeniz gereken ahlaki bir karardır.


6) Sizce kadınların bu meslekte azınlıkta olmasının nedeni nedir?


Kadın bilinç altında ta çocukluğunda sınırlandırılıyor. Eline verilen bebek, oyuncak ütü, oyuncak fincan takımı, oyuncak yemek seti... bunun gibi önemsiz görülen daha bir sürü davranış çocuğa kadın rolünün böyle bişey olduğunu empoze ediyor. Biraz daha büyüdüğünde şu saatte dışarı çıkamazsın ama erkek kardeşin çıkabilir. Şunları giyemezsin. Şöyle konuşmamalısın böyle gülmemelisin. Böyle oturmamalısın. Hatta daha ilerisi hamileyken dışarı çıkmamalısın (!) Erkeklere uygulanmayan bi çok baskı kadına uygulanabiliyor. Bu zihinsel sınırlamaların bizim meslekteki karşılığı sen bu mesleği yapamazsın. Kadın özgür yetiştirilmiyor. Erkek çocuklarını düzgün yetiştirmektense kızları kafeste büyütmek daha kolay geliyor çok insana. Bunun doğal sonucu olarak kadının özgüveni azalıyor ve yapamayacağına kolay ikna oluyor. Bence bu durumun kökeni budur. Yoksa herhangi bir cinsiyete sahip bir insanın yeterince istediğinde başaramayacağı şey çok azdır. Ve bu durumu düzeltmek geleceğin anne babaları olan bizlerin elinde.7) Kadın yazılımcı oluşumu hakkında ne düşünüyorsunuz ?


Kavramın eksik kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü kadınlar bu sektörde sadece yazılımcı olmuyorlar. Benim tanıdığım bir sürü sistemci networkçü güvenlikçi kadın var. Ama kuruluş amacını ve kuran insanları takdir ediyorum. Ben yaşamamış olabilirim ama sırf bu saçma ayrımcılık yüzünden gelişemeyen, iyi işler yapabilecek bir kadını yüreklendirebilmişlerse ne mutlu onlara.


8) İlham aldığınız insanlar kimlerdir ?


En başta ilham aldığım insan Necdet Yücel'dir. Çünkü bir problemle karşılaştığında pes etmeyip bunu avantaja dönüştürebilen nadir insanlardandır. Beni özgür yazılım dünyasıyla tanıştıran ve desteğini hiç esirgemeyen özgür yazılım dünyasına çok insanı katmış çok değer verdiğim hocamdır. Ve diğer arkadaşları onun sayesinde tanıdım.


Çeşitli alanlarda bilgisayar mühendisi olarak çalışanlar:


Aydan Taşdemir
Merve Yüzbaşıoğlu
Simge Sezgin
Özge Barbaros
Şule Toker
Figen Bozkurt
Pınar Yanardağ
Mehtap Tamtürk
Meltem Parmaksız
Mesutcan Kurt
Engin Manap
Serhat Rıfat Demircan
Ahmetcan Kepenek
Kaan Özdinçer
Mete bilgin
Metin Akdere
Oğuz Yarımtepe


Benim bir üst dönemim olan ve şimdi linux çekirdeğine kod yazan
Ebru Akagündüz


Linux çekirdeğinde çalışan ve coccinelle betik dilinin yazarı
Julia Lawall


O kadar iyi örnekler gördüm ki ilham almamak mümkün değildi :)


9) Siz bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak bu güne kadar neler yaptınız?


Git sürüm takip sistemini iyi kullanmayı öğrendim. Bu sonraki projelerimi geliştirirken bana büyük hız kazandırdı.
Log analiz araçlarının testi için Apache sunucusunun log dosyalarını taklit eden bir program yazdım.
Linux çekirdeğine 70 ten fazla yamam kabul edildi.
Supervisor için merkezi bir web arayüzü yazdım (cesi).
Libreoffice ve OpenOffice için Pebble ile uzaktan kumanda uygulamasını yazdım. Uygulamam 6 dile çevirildi. The Document Foundation deposuna girdi. Ve LibreOffice geliştiricisi oldum :)
Şimdiye kadar bu tarz etkinliklerde yaptıklarımı anlattım.
Şimdi hem pebble-remote uygulamasını geliştiriyorum hem de webmin ile ilgili çalışıyorum bir yandan ingilizce kursuna gidiyorum.


10) Kadın yazılımcılara önerileriniz nelerdir.


Kadın yazılımcılara söyleyebileceğim eğer yeterince çalışırsanız yapamayacağınız hiçbirşey yok. Erkekler bu işe daha yatkın deniliyor. Belki bilgisayar oyunlarını seviyor olmaları, ilgi duymaları bu işe başlamak için bir kıvılcım olabilir. Ama ilgi ve yetenek sadece başlangıç için bir kıvılcım. Ve aradaki bu fark çok çalışılarak hızlıca kapanabilir. Ve insan çok çalışarak kısa zamanda çok yol katedebiliyor. Eğer Türkiye'de bu saçma ayrımcılık yüzünden engellendiğinizi düşünüyorsanız bırakın oraları ve uluslarası özgür yazılım projelerine destek verin. Oralarda bu konu çoktan aşılmış durumda. GSOC OPW gibi etkinliklere katılmaktan korkmayın. Başarısız olmak bile size tahmin ettiğinizden çok fazla fayda sağlayacaktır.


Türkiye de kadın olmak hiçkolay değil biliyorum ama bunu aşmak bizim elimizde :) Yeterince isterseniz yapabilirsiniz kızlar :)

Gülşah Köse (http://www.gulsahkose.com/2015/02/dunden-bugune-kadn-yazlmc-ve-toplumdaki.html)