PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dijital-Siber-Sosyal; Yeni Bir Medyadan Yeni Bir Yaşam Alanına...erkolay
29 08 2016, 23:07
21. yüzyılda ağırlığını arttırarak kitleselleşen İnternet ve benzeri ağların yeni bir medyaya dönüşümü sürecinde bu dönüşüm dinamiklerinin saptanarak söz konusu Yeni Medya kavramının oluşumuyla onu basılı, işitsel ve görsel gibi geleneksel medya türlerinden farklılaştıran temel özelliklerinin tanımlanması ve yeni bir yaşam alanına doğru evrilme sürecinin de ana hatlarıyla ortaya konulması bir gereklilik hâline gelmiştir.

http://resim.webmaster.bbs.tr/image.uploads/30-08-2016/original-a8808e6361a8004ab91a50ab792d2544.png


Yeni Medya kavramının oluşumu üzerine çalışan ve farklı kuramsal yaklaşımlara sahip olan akademik araştırmacıların önemli bir kısmının kullandığı yakınsama yaklaşımları içinde "yakınsamanın üç Csi= Computing (enformasyon), Communications (iletişim) ve Content (içerik)" çerçevesi en kapsayıcı ve açıklayıcı olanıdır. Bu doğrultuda Yeni Medya'nın oluşumu "Bilgi Teknolojileri, iletişim ağları ve geleneksel medya sektörleri arasında üçlü bir yakınsama süreci" şeklinde ifade edilebilir. Söz konusu sektörel yakınsama, kavramsal olarak da Veri, Ağ ile İçerik üçlüsü arasında ve her bir unsurun özünden farklı özellikleri de taşıyan bir bileşim (amalgamasyon) şeklinde gerçekleşmektedir. Böylece Bilgi Teknolojileri ile Medya arasındaki yakınsama sayesinde birer dijital veriye dönüştürülen içerikler, Medya ile Telekom sektörlerinin yakınlaşmasıyla fiziksel mekândan farklı bir ağ ortamı (siber mekân) üzerine taşınmış ve nihayet Telekom ile Bilgi Teknolojileri sinerjisiyle ağ üzerinden etkileşimli hâle getirilerek sonuçta sosyal bir işleyişe sahip ve yeni karakteristiği olan bir medyaya dönüştürmüştür. Bu bağlamda, Yeni Medya'nın temel özelliklerini de Dijital, Siber ve Sosyal olarak tanımlayabiliriz ki Dijital nesneleşme, Siber mekânsallaşma, Sosyal ise yaşam biçimi/düzeni kavramlarını ifade etmektedir.


http://resim.webmaster.bbs.tr/image.uploads/30-08-2016/original-b0e596b5cfe6061bcb57c1464057047c.png

Tüm bu oluşum süreci ve temel özelliklerin ışığında, Yeni Medya'nın yeni bir yaşam alanına doğru evrilmekte olduğunu ve bu dönüşüm sürecini niteleyen yeni sıfatının da uzun vadede gücünü koruyarak devam edeceği öngörülmektedir.


* Bu yazı, TRT Akademi Dergisi'nde aynı başlıkla yayınlanan makalemin özetidir. Makalenin tamamını okumak isteyenler aşağıdaki PDF dosyasını okuyabilir ve indirebilir:


http://www.trtakademi.net/wp-content/uploads/2016/08/Ismail-Hakki-Polat-Dijital-Siber-Sosyal-Yeni-Bir-Medyadan-Yeni-Bir-Ya%C5%9Fam-Alanina-.pdf

İsmail H. POLAT - Medium (https://medium.com/turkce/dijital-siber-sosyal-yeni-bir-medyadan-yeni-bir-ya%C5%9Fam-alan%C4%B1na-d0f5b46c9472#.1u40kjdcd)