PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bu Neyin Darbesiydi?WeBMasteR
21 07 2016, 23:02
15 Temmuz ve 16 Temmuz sabahına dek süren kanlı askeri baskına darbe der miyiz? Kimler kime karşı, daha doğrusu hangi kafa hangi rejime karşı ve yerine neyi getirmeyi amaçlayarak darbe girişiminde bulundu bir türlü anlayamadım. Anlayamamış olduğum için forumda şu ana dek ne başka bir konuda ne de bu yakıcı gündemle ilgili bir paylaşımda bulunmaya vakit bulamadım. Müsait olduğum her anı bu baskını anlamaya çalışmakla geçirdim. Her taraftan ortaya atılan iddiaları okumaya çalıştım. Hala kafamda bir fikir yok ama biraz da soruları ve darbe konusunu yazmayla meşgul olarak anlayabilir miyiz diye bir giriş yapmak istiyorum.

Öncelikle, 3 yaşımdan 6-7 yaşıma kadar darbenin etkilerini, sıkıyönetimi, olağanüstü hali iliklerime kadar yaşamış biri olarak bu kanlı baskından çok etkilendiğimi bildireyim. Aşağıda soğukkanlı ifadelerle yazdığıma bakmayın, çocukluğumda yaşadıklarımı hatırlayıp, bu kanlı baskına dair görüntü ve hikayeleri her izleyişimde gözlerim doluyor. 12 Eylül 80'den sonra evlerimize yapılan baskınlar, mahallemizdeki babaların topluca sorgulanmalarını gerçekleştirilmek üzere bilinmeyen yerlere götürülmesi falan derken 3-4 yıl devam eden baskı ortamında işi mahallemizi işgal edip Amerikan cephaneliği kurmayla sonuçlanan bir darbe iklimini yaşadık.

83'te ilkokula yeni başlamıştım. Gayet uzun bir mesafede olan okulumuza yaya giderdik. Ama komşu çocukları olarak topluca gittiğimiz için sıkılmazdık. Her yer tellerle örüldü, okul ve herkesin kullandığı yolumuz tel örgülerin arasında kaldı. Mahallemizin işgal edilmesi ile evler boşaltıldı, bu evlere ve bahçe/tarlalara el konuldu. Geniş bir kesmimiz buna direndi ve uzun yıllar süren hukuk mücadelesi kazanılarak sağ kalan evler, tarlalar kurtarıldı. Bunlar çocuk aklımla algılayabildiğim yönleriydi o darbe ikliminin. Detayları ile Vikipedi gibi sitelerden okuma yaptığımızda ve tanıklıkları dinlediğimizde yaşanan dehşeti hiç kimsenin tasvip etmesi mümkün değildir. Her türlü darbeye karşıyım ben de her normal yurttaş gibi.

Şimdiki darbeye direnen ordu mensupları, siyasi temsilciler ve en önemlisi halk önemli bir iş başarmıştır. Korunan şey, sivil, demokratik siyaset ve olağan yaşamımızın seyri değil midir? Darbecilerin başarılı olması halinde ortaya çıkması muhtemel sıkıyönetim veya OHAL uygulamasının darbeye direnen siyasal aktörlerin iktidarından gelmesini anlamak benim için zor oldu.

Darbeler neden yapılır?
Özellikle Nato ülkelerinde yani ABD etkisindeki ülkelerde darbeler 3 amaçla yapılır.

1- Ülkede ikame edilmiş rejimi ileri yönde değiştirmek için... Aslında pek de yaygın bir darbe tipi değildir. Örnek olarak bizim 27 Mayıs 1960 darbesi... O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde şu andakine kıyasla yeni doğmuş bir bebek olarak oranlanabilecek bir muhafazakarlık ve dejenerasyon vardı. Orduda hiyerarşi alt üst olarak aydınlanmacı subayların önce orduya el koyması ve Cumhuriyet'in öngördüğü ilerici, aydınlanmacı bir rejime kavuşturulması amaçlandı ve büyük oranda başarıldı. Bu darbeyle ülkede daha özgürlükçü, daha demokrat bir rejim ve toplumsal işleyiş başladığını objektif olan herkes kabul eder. Bir örneği de Portekiz'de yaşanan 'Karanfil Devrimi' idi. Orada da sadece ordunun sopasını gösterip baskıcı rejimi kansız bir şekilde alaşağı ettiği ve yerine özgürlükçü bir rejimin hayata geçirildiği yine objektif olan herkes tarafından kabul edilir.

2- Sırf iktidara el koymak için yapılan darbeler... Burada mevcut iktidarı başka yollarla yenilemediğine inanan rakip tarafın zor kullanarak iktidara el koymasını kastediyorum. En çok görülen darbe tipi budur. Türkiye Cumhuriyeti'nde hangisini bu tipe örnek göstermek istersiniz bilemiyorum.

3- Özgürlüklerin bol geldiği toplumlarda baskı rejimi kurmak için yapılan darbeler... Genelde ordudaki hiyerarşi içinde bir bütünlük olduğu haliyle yapılan darbe tipidir. Buna da bizim 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası ve 12 Eylül 1980 darbesi örnektir.

12 Mart Askeri Muhtırası
27 Mayıs darbesinden sonraki özgürlükçü ortamda sol hareketler rahatça siyasette boy göstermeye başlamış ve TİP (Türkiye İşçi Partisi) hatırı sayılır bir destek bulmuştur. Bununla beraber yine solda çeşitli hareketler ortaya çıkmış ve her biri yine önemli oranda halk kesimlerinden destek bulmuştur. Bunun sebebi o yıllarda Türkiye Solu'nun henüz ulusalcı bir yapısının yani özgürlükçü ve devletçi olması sayesinde bu topluma uygun birer hareket olarak görülmeleridir. Dünyada 68 Hareketi ile ulusalcı, devletçi sol anlayıştan kopuş yaşanırken bizde henüz yeni boy göstermeye başlayan sol hareketler doğal hali ile ulusalcı sol idi. MDD (Milli Demokratik Devrim) savları ile beslenen bir sol anlayış...

İşçi sendikası DİSK'in sürekli güçlenmesi ve karşısındaki Türk-İş'in sürekli kan kaybetmesi ile sermaye ve sağ kesimin bu ortamda rahatsız olması demekti.

Ama muhafazakarlığın zaten güçlü olduğu bir taraf ve bir de esas ekseni sağa dönük başka bir milliyetçi kesim de vardı. "Komünizmle Mücadele Derneği" kuran oldukça geniş bir kesimden bahsediyoruz. Ama siyasette ve çalışma alanlarında Sol'a karşı hergün kan kaybeden bir kesim...

Sol ve sağ kesimlerin, yaşamın her alanında sürtüşmeye başladığı ortamda tahriklerle beraber acı olayların yaşanmasından kaçınılamazdı ve "Kanlı Pazar" gibi istemli, sistemli olaylar yaşandı. Bunları fırsat bilen kesimlerin, ülkedeki ilerici, özgürlükçü rejimin bu ülkeye bol geldiğini ileri sürerek bir dizi darbe teşebbüsünde bulunmasını kendilerince meşru görmelerini sağladı. Bazıları başarısız oldu ama iktidarı değiştirmeye zorladılar ve 1969'da erken seçime gidildi. Bu seçimi Adalet Partisi tek başına iktidar olacak şekilde kazandı. 11 Haziran 1970'te Türk-İş'ten DİSK'e işçi akışını önleyecek yasa değişikliği zorlaması (CHP ve AP işbirliği ile) yapıldı, DİSK ve TİP buna direndi. TİP, bu yasayı Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesi için dava açtı. DİSK de eylemler düzenledi. 15-16 Haziran Olayları'nda DİSK ve Türk-İş üyelerinin meydanlarda karşı karşıya gelmesi üzerine Bakanlar Kurulu sıkıyönetim ilan etti. DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin pek çoğu sıkıyönetim mahkemelerince tutuklandılar ve yargılandılar.

Bu gelişmeler üzerine MDD diye belirttiğimiz Türk Solu'ndaki kurtuluş arayışları orduda da karşılık buldu ve ulusalcı subaylar hiyerarşiyi alt üst ederek önce orduyu ele geçirmek ve 1960'daki gibi ilerici bir ihtilal yapmak istediler ve 9 Mart 1971'de yaptıkları ihtilal girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Yani gizli cunta açığa çıktı ve bastırıldı. Bundan kurtulmanın mümkün olmadığını gören rejim, kendisini sağlama almak için varolan özgürlükçü ortamı berhava etmek istedi ve 12 Mart Askeri Muhtırası geldi. Meclis feshedilmedi, partiler kapanmadı, anayasa askıya alınmadı ama artık ordu bir teknokratlar hükümeti istiyordu ve Nihat Erim başbakanlığında böyle bir hükümet (Reform Hükümeti) kuruldu. Sonrasında gelişen siyasi ve işçi sınıfı mücadeleleri yine epey yükselen gerilimlere neden oldu. İrili ufaklı sol siyasi hareket ve sendikaların, özellikle TİP ve DİSK'in kapatılmasına kadar varan Balyoz Harekatı ile bu dönem de sona erdi. Artık Sol'un sahneden çıkarıldığı bir dönem başlatıldı. Emperyalizmin en sevdiği ortam...

12 Eylül Darbesi
Zorla solun siyaset sahnesinden çektirilmesi sonucunda, MDD kabuğunu kıran hareketlerle varlığını gösteren bir Sol vardı artık. Legal siyasete izin verilmeyen Sol'un illegal örgütler kurmasını kastediyorum. "Kurtuluş", "Devrim" teorisini Marksizm ve Sovyet Rus Devrimi deneyimi ile harmanlayıp, Türkiye'deki işçi sınıfı ve köylü kesim ile buluşturarak özgün teoriler geliştiren illegal örgütlerle devam eden bir Sol. Bu hareketlerin toplamına TDH (Türkiye Devrimci Hareketi) dendi. Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya önderliğinde gelişen iki ayrı teori ve hareketle en büyük örneklerini verdiler. Alan faaliyetleri ile de illegal oldukları halde yine epey destek buldular.

Böyle bir Sol ile mücadelede devletin olağan mücadele biçimleri pek etkili olamıyordu. O halde sağ-sol çatışmaları yaşanmalı ve ülkede derin etkileri olan olaylar yaşanmalıydı. Derin rejim bu oyunlarını çok güzel oynadı. Ülkede yaygınlaşan siyasi cinayetler, etnik katliamlar ile her alanda istikrarsızlık yaşatıldı. Maraş Katliamı, Çorum Olayları gibi etnik katliamlar toplumda derin ayrışmalara neden oldu. Siyasi istikrar da bir türlü sağlanamıyordu. Bülen Ecevit liderliğindeki CHP ile AP ve diğer sağ partilerin mutlak bir çoğunluk kurması bir türlü mümkün olmuyordu. Uzun bir süre de cumhurbaşkanlığı seçimi krizi yaşandı.

SSCB'nin Afganistan'ı işgali karşısında panikleyen; "Türkiye'ye istikrar getirmeyi amaçlayan" ABD'nin desteği ile 12 Eylül 1980'de ordu mevcut hiyerarşi ile devlet yönetimine tamamen el koydu. Parlemento ve hükümet feshedildi. Darbenin gece 3:00'da ilanından sonra aynı gün sabah saat 5:30'da Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a Genelkurmay başkanı Kenan Evren tarafından birer tebliğ gönderildi. Tüm tebliğlerde; "TSK yönetime el koymuştur. Hükümetiniz feshedilmiş, parlamento üyeliğiniz düşmüştür. Talimatı getiren subayın ikazlarına uyunuz" ifadesiyle birlikte gidecekleri adresler belirtildi. Hepsi de cezaevlerine gönderildi.

3 yıl boyunca ülkeyi Milli Güvenlik Konseyi yönetti. En önemlisi de o özgürlükçü anayasa yerine tamamen Kenan Evren'in darbe ekibince hazırlanan 1982 Anayasası ile en gerici yaşama mahkum edildik. Yani demokrasinin yok edildiği, siyasi ve sendikal özgürlüklerin hiçe sayıldığı, çalışanların haklarının maksimum seviyede tırpanlandığı anayasa hem de halkoylaması ile %93 gibi bir oranla kabul edildi. Yalnız bununla da kalmadı, aynı referandumda Kenan Evren de cumhurbaşkanı seçildi. Kabul edilen Anayasa'da bulunan, askerî yönetim üyelerinin ömür boyu yargılanmasını engelleyen, geçici 15. madde ile de darbecilerin hiçbir hesap vermemeleri garanti altına alındı. (İlgili madde 2010'da değiştirildi.)


Darbe sonrası Türkiye Cumhuriyeti kamu ve kuruluşlarında dönemin devlet yöneticilerinin emri ile anarşist ilan eden 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, yine Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam cezası istendi ve 517 kişiye idam cezası verildi. Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı (26 siyasi suçlu, 23 adli suçlu, 1'i Asala militanı). İdamları istenen 259 kişinin dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Yine 71 bin kişi Türk Ceza Kanunu'nın 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı, 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.

Aynı dönem 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı ve aralarında Hürriyet, Millî Gazete ve Ortadoğu'nun da olduğu 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi.
Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü, 14 kişi aynı dönem yapılan açlık grevlerinde öldü, 16 kişi -kaçarken- vuruldu, 95 kişi -çatışmada- öldü, 73 kişiye -doğal ölüm raporu- verildi, 43 kişinin -intihar ettiği- bildirildi. (Vikipedi)

Velhasılkelam bu son girişimden önceki darbelerin hepsinde bir sahiplenen, amacı belli olan yapıların netliği vardı.

15 Temmuz kanlı baskını nasıl bir darbe girişimidir?
15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlar, ilerici bir rejim mi getirmek istiyordu, şimdikinden daha geri bir eksene mi sokmak istiyorlardı rejimi? En üst konumda hedef kişi kimdi? Hükümeti devirebilirse siyasal hayatta boşluğu neyle dolduracaktı? Anlayamadım.

Ağırlıklı ve resmi iddia, bu darbe girişimini yapanların 'FETÖ/PDY' olduğu... Ana akım medya, iktidar ve Meclis'teki muhalefet partileri de bu iddiayı savunuyor gibi. Böyle bir durumda mevcut rejimin yerine nasıl bir yapı gelirdi? Demokrasinin tamamen yok edilmesi mi? Burada durumun farketmeyeceği, muhafazakar bir iktidarın yerine yine muhafazakar bir yapının gelip aynı şekilde devam edileceğini iddia edenler de var. Bir başka 'farketmezci' iddia sahipleri de her iki alternatifin de Cumhuriyet dönemini bir ara rejim olarak görüp yerine Osmanlı rejiminin devam ettirilmesinin amaçlandığı dile getiriliyor. Muhafazakar bir yapının diğer muhafazakar bir yapıdan önce davranmak istediği iddia ediliyor. Özellikle 2023'e kadar bunun gerçekleştirilmesi amaçlanıyormuş bu iddialara göre.

Ordu, birkaç ay süreceğini düşündüğü PKK ile mücadelede 1 yılı geçen ve bitmesi bir yana giderek artan yoğun bir savaşın yıpranması ile hükümete isyan etmiş olabilir diyenler de var. Bunlara göre, asıl darbeyi yapan grup 'Cemaat'i de kullanarak ordudaki bu yıpranmanın etkisi ile, sorumlu tuttuğu hükümeti ve Cumhurbakanı'nı tasfiye etmek istemiş.

Bu iddiaların içinde şimdiden mutlak bir doğru tutturmak kolay değil. Bildiğim birşey varsa, ülkemizde demokratik yapının daha ileriye doğru götürülmesinin kaçınılmazlığıdır.

Darbe girişimi sonrası, bir başka darbenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en gerici anayasasına dayanarak olağanüstü hal ilan edilmesi ile ileri demokrasiye kavuşamayacağımız ortada.

Konuyla ilgili gelişmeleri takip edip arada bir güncelleyeceğim. Umarım tez zamanda bu kötü zamanları atlatırız.

Sivil siyasetle, demokrasi ile yaşamaya devam ümidi ile...

Darbelere hayır!

Furkan Oymak
23 07 2016, 12:04
OHAL sonrası neler olacak bakalım...

WeBMasteR
24 07 2016, 20:51
Bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KHK, OHAL'den de öte Sıkıyönetim düzenlemesi niteliğinde.
Özetlemek gerekirse; dernekler, sendikalar,vakıflar, okullar, üniversiteler haklarında bir yargı kararı olmadan KHK ile kapatılıyor, tüm malları hazineye devrediliyor, malvarlığını devralan hazine borçlardan sorumlu olmayacak, kapatılan okulların üniversitelerin öğrencileri devlet okullarına geçiriliyor, öğretmenler ve öğretim üyeleri ise işsiz kalıyor.
Kamu görevlileri kurul ve amir kararlarıyla kamu görevinden çıkartılabilecek, bu kararlara karşı açılacak davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek. Gözaltı süresi 30 güne çıkartılıyor, tutukluların avukatları ile görüşmeleri kayıt altına alınabilecek, avukatın tutuklu ile görüşmesi yasaklanabilecek.
Anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay ve sayıştay üyeleri ile hakim ve savcılar ilgili kurul kararlarıyla meslekten çıkartılabilecek
Bütün bu yetkileri kullananlar, hukuka aykırı, keyfi ve hatta suç niteliğindeki kararları nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları olmayacak (12 Eylülcülerin geçici 15.maddesinden daha geniş kapsamlı)
Hukuki güvenlik ortadan kaldırılıyor.

Av. Arif Ali CANGI

WeBMasteR
25 07 2016, 19:23
Bu Bir OHAL KHK'sı Değildir

OLAĞANÜSTÜ HAL VE KHK'Sİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen darbe girişimi sonrasında bilindiği gibi Çarşamba günü olağanüstü hal ilan edildi. Hemen akabinde de, bu sabah alelacele ilk Olağanüstü Hal KHK'si yayımlandı (RG. No 29779). İnsan haklarıyla ilgilenen bir çok kişi özellikle bu düzenlemedeki 30 günlük gözaltı süresine vurgu yaptılar. Bu çok yerinde endişeyi ve başlı başına bir yazı konusu olabilecek bu hususu başka bir zamana bırakarak, ben adı Olağanüstü Hal KHK'si olan bu düzenlemenin aslında bir olağanüstü hal KHK'si olmadığını ve bu nedenle acilen yürürlüğünün durdurulması ve iptal edilmesi gerektiğini belirteceğim.

Olağanüstü halin ilanının ve hemen bir düzenleme yapılmasının gerekçeleri anlaşılabilir. Daha önce başka bir yerde eşi, benzeri görülmemiş bir şekilde, binlerce askerin kendi vatandaşlarına ateş ettiği, 200'ü aşkın kişiyi öldürdüğü, binlercesini ise yaraladığı bir vakayla karşı karşıyayız. Yine başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililer tehlikenin geçmediğini vurguluyor. Bu koşullar altında, onların bu takdirini de doğru varsaymak zorundayız. Böyle bir tehlikeyle karşılaşıldığında, normalde alınacak önlemlerin ötesine geçilmesinin istenmesi de anlaşılabilir. F-16 pilotlarının bir kez daha Başkenti bombalama riskine karşı, hele bir yargılansınlar uçakları ondan sonra altlarından alırız diyemezsiniz doğal olarak.

Ama bu olasılık, olağanüstü halde nereye kadar gidebileceğinizin de sınırını gösteriyor. Olağanüstü halde sadece olağan yollarla bertaraf edemeyeceğiniz tehlikeleri önleyecek acil önlemleri alabilirsiniz, bunun ötesine geçerseniz artık hukuk devletinden falan bahsedilemez. Bu nedenle, olağanüstü halin gereklerinin ötesine geçen her kararın hukuka aykırı olduğu açıktır.

ANAYASA MAHKEMESİ ve AİHS

Nitekim Anayasa Mahkemesi bu ölçütü yaklaşık 25 yıl önce kurmuştu. Mahkemeye göre olağan KHK'lerle olağanüstü KHK'ler arasındaki fark ve sonuçları şöyleydi:

"Olağanüstü hallerde Anayasa'nın 121. maddesinin üçüncü fıkrasına göre çıkarılabilecek KHK'lerde konu sınırlaması yoktur. Ancak bu, olağanüstü KHK'lerin düzenleme alanının sınırsız okluğu anlamında değildir. Bu tür KHK'lerin düzenleme alanları, Anayasa'nın 121. maddesinin üçüncü ve 122. maddesinin ikinci fıkraları gereğince "olağanüstü halin veya sıkıyönetim halini gerekli kıldığı konular"la sınırlıdır.

Olağanüstü halin gerekli kılmadığı konuların olağanüstü hal KHK'leriyle düzenlenmesi olanaksızdır. Olağanüstü halin gerekli kıldığı konular, olağanüstü halin neden ve amaç öğeleriyle sınırlıdır. İlân edilmiş olan olağanüstü halin nedeni, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin bozulmasıdır. Olağanüstü halin amacı, neden öğesiyle kaynaşmış bir durumdadır. Başka bir anlatımla, olağanüstü halin varlığını gerektiren nedenler saptandığında amaç öğesi de gerçekleşmiş demektir. Şu durumda olağanüstü hal KHK'lerinin "olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda" olağanüstü halin amacı ve nedenleriyle sınırlı çıkarılmaları gerekir.

Anayasa'nın 148. maddesinin biçim ve öz yönünden Anayasa'ya uygunluk denetimi dışında tuttuğu KHK'ler "olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda" çıkartılan KHK'lerdir. Anayasa Mahkemesi'nin çıkartılan bir olağanüstü hal KHK'sinin bu niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemesi ve eğer bu niteliği taşımıyorsa uygunluk denetimini yapması zorunludur." (AYM, E. 1990/25, K. 1991/1, 10.1.1991)

Uzatmamak adına belirtelim ki, AİHS'e göre Sözleşme'nin 15. Maddesine göre yapılan bildirim sonrasında AİHM'in karar verebilmesi de bu mantık üzerine kuruludur. Olağanüstü hal, herşeyin yapılabildiği değil, olağanüstü halin yarattığı riskleri kaldırmak için ek önlemlerin alınabildiği bir dönemdir. AİHM de bu dengeyi orantılılık ilkesiyle sağlar. Orantılılık ilkesi "şartların gerektirdiğinden daha fazla önlem alınmasını kati bir şekilde yasaklar". (Aksoy/Türkiye, para. 68)

667 Sayılı KHK

23 Temmuz 2016'da yayımlanan 667 Sayılı KHK ise hemen hemen hiçbiri olağanüstü halin konusu ve süresiyle ilişkilendirilemeyecek hükümlerle dolu. Sadece bir örnek vereceğim. Bir kamu görevlisi, olağanüstü koşullarda kamu düzeni için acil bir risk oluşturuyorsa açığa alınır, zaten alınıyor da. Ama bir kamu görevlisi, hiçbir adil soruşturmadan geçmeden, savunma hakkı verilmeden ve sadece olağanüstü hal süresince değil ebediyen kamu görevinden çıkarılamaz. Bunun olağanüstü halin yarattığı bir zorunluluk olduğunu söylemeye imkan yoktur. Oysa bakın KHK'nin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi ne diyor?

"d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır."

Şimdi birisi bu yazıyı okuduktan sonra kalksa dese ki, Kerem Altıparmak başımızı ağrıtan şeyler yazıyor, şunu meslekten çıkaralım. Savunma, soruşturma, hak getire, YÖK Kurulu dakikasında karar verebilir. Oysa bir öğretim üyesinin kamu görevinden nasıl çıkarabileceği, tüm haklarla birlikte olağan yasalarda gösterilmiştir. Olağanüstü Hal düzenlemesi, olağan hukuku geri dönülemez bir şekilde değiştirirse olağanüstü hal düzenlemesi olmaz, tamamen bir hukuksuzluk düzenlemesi haline gelir. Bunun bir de onbinlerce kişiye yapılacağını düşünecek olursanız, durumun vahameti daha açık görülür.

Olağanüstü geçiş dönemlerinde, devletlerin, devlet makamlarını geçmişte gerçekleşen hak ihlallerinin sorumlularından, normal usullerin dışında usuller izleyerek temizlemeye çalışmasında bir yanlışlık yoktur. Bunun teknik bir ismi bile var: "lustration". (Gerçi sanıyoruz Türkiye, bunun iktidar değişmeden yapıldığı ilk örnek Dünyada, bu da vakayı daha da ilginç kılıyor). Bununla birlikte, bu lustration’ın hiçbir kural/kaide tanınmadan yapılabileceği anlamına gelmiyor. Bu yöntemin, kuruyu yaştan, suçluyu suçsuzdan ayıracak ve hızlı ve fakat adil bir şekilde yürütülmesi gerekir. Nitekim, AİHM içtihadına ve Venedik Komisyonu Raporlarına bakıldığında KHK düzenlemesinin Avrupa Konseyi standartlarına kesin bir şekilde aykırı olduğunu saptamak çok kolay (Birçok örnek arasında bkz. Ivanovski/Makedonya; Venedik Komisyonu’nun Makedonya Lustration Yasası için hazırladığı Amicus Curiae görüş CDL-AD(2012)028-e, 14-15 Aralık 2012).

Bu örnek, KHK'deki bir çok başka düzenleme için de ileri sürülebilir. KHK, özensiz, hukuk devletinin temel ilkelerini hiçe sayarak hazırlanmış. 40 yılda yapmadıysanız, cemaatin son yıllarda devleti en üst düzeyde sarıp sarmalamasına göz yumduysanız, 4 günde tüm bu sorunu halledemezsiniz. Ya da halledersiniz de buradan, sağlam bir temel, umut veren bir gelecek doğmaz. Ne yapacaksanız, bir kez daha benzer facialara yol açmayacak şekilde, açık, şeffaf, çoğulcu bir şekilde ve adil yargılanmanın temel ilkelerini dikkate alarak yapmanız gerekir.

Burada belirtmek istediğim şu: Bu süreç nasıl yürütülecek? Herkesin korku içinde beklediği "sıra bana da gelir mi acaba" endişesiyle mi, yoksa sapla sapanın adil bir yargılama ile ayrıldığı ve darbecilerin hak ettikleri cezayı aldıkları şekilde mi? Geçiş dönemi çoğulcu, denildiği gibi toplumun her kesimini dikkate alarak mı yapılacak, yoksa sadece iktidarı elinde tutanların siyasi tercihlerinin aceleyle kotarılmasıyla mı? Aslında Olağanüstü Hal KHK'si olmayan Olağanüstü Hal KHK'sine ilişkin alınacak tutum bu anlamda hayatidir.

CHP cesaret edip bunu AYM'ye götürür mü, AYM de iki üyesinin tutuklandığı bir ortamda cesaret edip iptal kararı verebilir mi bilemem. Ama biz her koşulda hukuku ve adaleti savunmak zorundayız, onu biliyorum.

Kerem ALTIPARMAK

http://mulkiyehaber.net/?p=16490

WeBMasteR
26 07 2016, 09:54
Valilikten 9 Jet ÇED Vizesi
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, aynı gün içinde 9 ilçede toplam 9 proje için 'ÇED Raporu gerekli değildir' kararı verdi. İzmir Valiliği'nin yetkisinde gerçekleşecek projeler için sadece bir tanıtım dosyası yeterli olacak. Avukat Arif Ali Cangı, 'İzmir Valiliği'nin ÇED gerekli değildir kararları OHAL'i fırsata çevirme görüntüsü veriyor' dedi.

http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160726/b728304dce0bc09ec4513823f35ddb5d.jpg

Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişiminin önlenmesinin ardından gerçekleşen kritik MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan kararla OHAL sürecine girdi. Süreçte operasyonlar sürerken, ilk kararname kapsamında özel okullar, üniversiteler, sendika ve sağlık kuruluşları için de bir bir kapatma kararı çıktı. Öte yandan ise devlet yatırımlarının da aksamaması için özel önlemlerin alındığı bir döneme girildi. Bu kapsamda Çevre Etki Değerlendirmesi süreçlerinde verilen jet onaylar dikkat çekiyor. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, aynı gün içinde 9 ilçede toplam 9 proje için 'ÇED Raporu gerekli değildir' kararı verdi. Valiliğin yetkisinde gerçekleşecek projeler için sadece bir tanıtım dosyası yeterli olacak.

Bakan Özhaseki'nin açıklaması

ÇED süreçlerinde verilen jet onaylar sonrası akıllara Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları geldi. ÇED sürecini hantal bulduğunu belirten Çevre Bakanı Özhaseki, sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, 'Yatırımcılar için en önemli unsurun zaman olduğunu biliyoruz. Bu anlamda yatırımların önünün açılması için ÇED sürecini hızlandıracağız' şeklinde konuştu. Çevreciler yapılan açıklamayı 'ÇED'e OHAL ayarı' olarak görürken, eleştirilerini de getiriyor.

Talan süreci yaşanacak!

Hükümetin aldığı bu jet kararlar çevrecilerde talan korkusu yarattı. Artık bunlardan pek bir hayırlı iş beklemediğini söyleyen CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, çevreci avukat Şehrazat Mercan, 'Bu dönemde bu tür kararlar çoğalacak. Yanlış yapıldığını düşündüğümüzde bizim engel olduğumuz şeylerin yeni kararlarla aşılacağını düşünüyorum. Bir talan süreci yaşanacak. Endişem çok fazla... Bilimden, hukuktan uzaklaşacağız' ifadelerini kullandı.

OHAL fırsat olarak görülüyor

Çevre Bakanı Özhaseki'nin 'Yatırımcılar için en önemli unsurun zaman olduğunu biliyoruz. Bu anlamda yatırımların önünün açılması için ÇED sürecini hızlandıracağız' dediği günlerde İzmir Valiliği'nin arka arkaya ÇED gerekli değildir kararları yayınladığına dikkat çeken Avukat Arif Ali Cangı, 'Pek çok sorunu olsa da ÇED sürecinin özensiz işletilmesi, işletilmemesi, ÇED sürecinin hızlandırılması, ÇED muaifeyesi getirilmesi, çevre ve doğanın yıkımının hızlanması sonucunu doğurur. İzmir Valiliği'nin ÇED gerekli değildir kararları OHAL'i fırsata çevirme görüntüsü veriyor. Bastırılan darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL fırsat olarak görülüp, çevre korumaya ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar daha fazla aşındırılmamalı. Ekoloji mücadelesinin demokrasi mücadelesinden ayrılması mümkün değildir. Bu kapsamda toplumda darbeleri önleyecek en önemli unsurlardan birisi de ekoloji hareketleri ve yaşam savunucularıdır. OHAL'i bahane edip çevre hukukuna ve ekoloji hareketlerine yönelik hukuka aykırı müdahalede bulunulmamalıdır. Böylesi bir müdahalenin, yaşama müdahale olduğunu ve en az darbeler kadar tehlikeli olacağını akıldan çıkarmamak gerekir' diye konuştu.

'OHAL'de çevre hakkı ihlal edilemez'

Bunun yanı sıra da OHAL gerekçesiyle çevre koruma kurallarının uygulanmamasının anayasaya da açıkça aykırı olacağını belirten Cangı, sözlerini şöyle sürdürdü: OHAL gerekçesiyle Anayasa'nın 17. Maddesi'ndeki yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ile 56. Maddesi'ndeki sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına ilişkin sınırlama getirilemez. OHAL anayasanın devlete ve vatandaşa yüklediği 'Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek' ödevini ortadan kaldıramaz. Diğer yandan Anayasanın 15'inci maddesine göre OHAL'de de milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilemez, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Dolayısıyla OHAL gerekçesiyle yaşama hakkının bir parçası olan çevre hakkını ihlal edecek ve çevre korumaya ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırı düzenleme ve uygulama yapılamaz.


ÇED vizesi alan projeler

-Torbalı'da Yılmaz Kolburan tarafından yapılması planlanan Kalker ocağı,
-Kemalpaşa'da Neşe Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Neşe Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi,
-Aliağa'da Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan Tehlikesiz atık geri kazanımı ve çelik döküm parça imalat tesisi projesi,
-Bergama'da Haydar Dilbaz tarafından yapılması planlanan etlik piliç yetiştirme tesisi,
-Balçova, Narlıdere İlçesi Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arası mevkiindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan İzmir Hafif Raylı Sistemi 4'üncü Aşama Güzergah ve Yapım Yöntemi Revizyonu projesi,
-Torbalı'da Lion Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Otomotiv Gayrimenkul Danışmanlığı Nakliye İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan tehlikeli atık ara depolama ve tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi projesi,
-Bergama'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan 154 kV (Alosbi TM-Yuntdağ RES TM) Brş. N.-Bergres TM EEİH (5,3 km Uzunluğunda) projesi,
-Ödemiş'te Mete Doğaltaş ve Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan mermer ocağı kapasite artışı projesi,
-Kınık'ta Hisar Salça Konserve Tar. Pet. Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan salça ve konserve üretim tesisi.

Ali BUDAK - Haber Express (http://www.haberekspres.com.tr/izmir/valilikten-9-jet-ced-vizesi-h92031.html)

erkolay
26 07 2016, 13:51
Denizli'de gözaltına alınan ve bugün davası görülecek olan Eğitim-Sen üyesi öğretmen Hilmi Kalender'in yakını BirGün'e konuştu: "Hilmi Kalender, Gülen Cemaati ile yıllarca mücadele etmiş ve bu yapının gazabına uğramış biri. KESK üyesi olduğu için onu oraya iliştirdiler."

http://static.birgun.net/resim/haber-detay-resim/2016/07/26/omru-cemaat-le-mucadeleyle-gecen-ogretmene-gozalti-165242-5.jpg

Kamudaki tasfiyelerin 'cadı avına' dönüşebileceği endişeleri sürüyor. Endişeleri arttıran bir gelişme de, Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşandı. Eğitim-Sen üyesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni Hilmi Kalender gözaltına alındı. BirGün'e konuşan Kalender'in ismini vermek istemeyen bir yakını, Kalender'in 2009 yılında CHP'den aday olduğunu belirterek, "KESK üyesi olduğu için onu oraya iliştirdiler" dedi.


"KESK üyesi Din öğretmenini hazmedemiyorlardı"

Kalender'in yakını, "Hilmi Hoca, açık ve net bir sosyal demokrattır. 2009 yılında, CHP'den belediye başkan adayı oldu. Hatta o zaman iyi hatırlıyorum, CHP'den aday olduğu için, Zaman gazetesi haberini bile yapmamıştı. 'Biz CHP'liyi haber yapmayız' demişlerdi. Şu an emniyette, gözaltında. Ayrıca açığa alınmadı, görevinin başında. Çameli ilçesi küçük olduğu için, belediye başkanlığına aday olduktan sonra bir soruşturma geçirmişti. Şimdi ise büyük ihtimalle tutuklayacaklar. Bir defa burada savcılığa giden kim varsa, tutukluyorlar. Hilmi Hoca, çok göze batıyordu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin Eğitim-Sen üyesi ve CHP'li olmasını hazmedemiyorlardı. Elle tutulur hiçbir suçlama da yok. Avukata gittim, bir suç olsa ben bunu çürütürüm, ithamlar da hiçbir suç olmadığı için; 'yapacağım bir şey yok' diyor. Hilmi Kalender, FETÖ'yle mücadele etmiş biri. Hatta FETÖ'nün gazabına uğramış biri. KESK üyesi olduğu için onu oraya iliştirdiler. Burada çok açık Hilmi Hoca'ya sağlam bir kumpas var."


Uğur ŞAHİN - BirGün (http://www.birgun.net/haber-detay/omru-cemaat-le-mucadeleyle-gecen-ogretmene-gozalti-121582.html)

erkolay
26 07 2016, 14:06
15 Temmuz darbe girişiminden beri ağızlarından 'demokrasi' kelimesini düşürmeyen AKP ve yandaş medya, demokrasi anlayışının gerçek seviyesini gösteren bir skandala imza attı.

http://static.birgun.net/resim/haber-detay-resim/2016/07/26/erdogan-i-elestiren-profesor-canli-yayindan-kovuldu-165087-5.jpg

'AKP'yi eleştirmek demek darbeyi desteklemek demek değildir' diyen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nurşen Mazıcı Habertürk canlı yayınında reklam arasında alelacele kovuldu!


Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programına katılan Profesör Doktor Nurşen Mazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın güvenliğin sağlanmadan halkı sokağa çağırmasının yanlış olduğunu belirterek "O gece ölenlerin hepsinin canı en az Tayyip Erdoğan'ın canı kadar değerlidir" dedi. Mazıcı hayatını kaybedenlere "şehit" dememesine yandaşlar tepki gösterdi.Mazıcı'nın bu sözleri üzerine AKP'ye yakınlığıyla bilinen hukukçu Rıza Saka ve gazeteci Süleyman Özışık "Sen demokrasi şehitlerine hakaret edemezsin" dedi. Mazıcı bir akademisyen olduğunu ve bilimsel konuştuğunu söyleyince de Saka "İsminin önünde akademik ünvan olunca söylediği sözler bilimsel olmaz" dedi. Mazıcı ise "Buna siz mi karar vereceksiniz?" diye yanıt verdi. Saka "Halk sizin bunları söylemenizi beklemiyor. Sizi bu yüzden buraya çıkarmadılar" diyerek Mazıcı'nın özür dilemesini istedi.


Sözlerinde ısrar eden Mazıcı ise "Ben bilimsel bir tespit yaparken 'şehit' demek zorunda değilim. Şehitlik dini bir kavramdır" ifadelerini kullandı.


REKLAM ARASINDA YAYINDAN KOVULDU
Programın sunucusu Ece Üner'in uyarısına rağmen özür dilemeyen Nurşen Mazıcı'nın reklam arasından sonra programda olmadığı görüldü. Üner konu ile ilgili kısa bir açıklama yaptı ve bu konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.


HABERTÜRK'TEN AÇIKLAMA
Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programına katılan Profesör Doktor Nurşen Mazıcı'yla ilgili açıklama yapıldı. Mazıcı'nın sözlerinin çizgiyi aştığı savunulan açıklamada, kendisine teşekkür edilerek yayına çıkarılmadığı dile getirildi.


MARMARA ÜNİVERSİTESİ DE AÇIKLAMA YAPTI!
Programda yaşanan tartışmalar üzerine Marmara Üniversitesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Nurşen Mazıcı hakkında yasal ve idari takibat başlatıldığını duyurdu. İşte o açıklama:


http://static.birgun.net/resim/haber-ici-resim/2016/07/26/erdogan-i-elestiren-profesor-canli-yayindan-kovuldu-165090-1.jpgİleri Haber

WeBMasteR
14 08 2016, 17:49
Vallaha Sataram Köyü Ha!...

Türk sinema tarihinin en komik sahnelerinden biri vardır hatırlarsanız, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı 'Kibar Feyzo' filmi... Askerden dönen Feyzo, sevdiği Gülo'suna kavuşabilmek, başlık parasını ödeyebilmek için kente gidip çalışmaya başlar. Kentten her dönüşünde köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturur. Maho Ağa, kendi düzenine karşı çıkan köylüyü tehdit eder "Vallaha sataram köyü ha…"

Şimdi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarılarla, Hükümet bu defa Maho Ağa gibi tehdit etmedi: "Devleti satıyorum…" dedi.

Torba tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gün kabul edilmişti.
Şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek, Yüksekova ve Cizre illerinin kurulmasına dair düzenlemelerin bulunduğu Torba tasarıda öyle maddeler var ki bütün devlet satılabilecek kadar tehlikeli.

Tasarıya göre aralarında PTT, TÜBİTAK, Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun da olduğu kurumlar, varlıklarını özelleştirme idaresine devrederek, ihale yasasının kapsamı dışında özelleştirilebilecek.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, CHP'li Aykut Erdoğdu, tasarıyı "Bu maddeyle bütün devlet satılabilir" diyerek eleştirdi.

Söz konusu düzenleme torba yasa tasarısının 35. maddesinde bulunuyor. Buna göre, özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı kuruluşlardaki hisseler ile varlıklardan bu idarelerce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirilenler, Özelleştirme Yasası kapsamında özelleştirilecek.

Tasarıyla ilgili komisyona bilgi veren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kilci, özelleştirme kanununda hangi kuruluşların özelleştirme kapsamına alınacağının belirtildiğini, ancak özel bütçeli kuruluşlara ait herhangi bir düzenleme getirilmediğini belirtti. Kilci, zaman zaman özel bütçeli kuruluşların varlıklarının kendilerine devredilmek istendiğini, ancak yasa nedeniyle bunun yapılamadığını ifade etti.

Kilci, özel bütçeli kuruluşun talebi durumunda, istenen varlığın özelleştirme kapsam ve programına dahil edileceğini belirtti. Kilci, kapsama giren kuruluşlardan bazılarını şöyle sıraladı:

Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TRT, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, GAP Başkanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.

Eleştiriler üzerine söz alan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da, "'Değerininin altında gider mi' diye sordunuz. Arkadaşlar 'tam tersi' diyor. ÖİB'nin imar yapma yetkisi olduğu için öyle araziler var ki örneğin Spor Toto'yu örnek verdiler bana. Burada imarı olmayan bir araziyi, ÖİB’in imarla ilgili düzenlemeyi yapıp daha değerli hâle getirip o şekilde satacağını ifade ettiler" açıklamasında bulundu.

Dev bütçeler listede

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, PTT, TRT, İller Bankası, TÜBİTAK, Milli Piyango, TPAO, DSİ, GAP Başkanlığı, DHMİ, YURTKUR, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Spor Genel Müdürlüğü.

Bu madde devleti sattırır

CHP'li Aykut Erdoğdu ise maddeye tepki gösterdi. Özelleştirme İdaresi'nin çok geniş bir yetki almaya çalıştığını belirten Aydoğdu, "Daha önceki hiçbir kanun koyucunun, hiçbir hükümetin döneminde alınmayan çok geniş bir alanı da özelleştirme kapsamına alacaksınız. Bütün devleti satın alma hakkını alıyorsunuz, böyle birşey anayasaya aykırı. Bütün devlet satılabilir bu maddeyle" dedi.

CHP'li Musa Çam ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün İş Bankası'na kalan hisseleri var, vasiyeti var ve onlar Türk Dil Kurumu'na ve Tarih Kurumu'na… Onların bulundukları belki iştirakler var. Şimdi, o iştiraklerden kalan şeyleri bugün o iştirakleri yöneten insanlar 'Biz bunları satıyoruz, istemiyoruz' derlerse bunları da satacak mısınız?" diye sordu.

redaktif.com (http://redaktif.com/2016/08/14/vallaha-sataram-koyu-ha/)

WeBMasteR
02 09 2016, 17:27
CHP lideri: AKP Kendi Darbesini Yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konuları Birgün'e değerlendirdi.*Hükümetin darbe girişimini gerekçe göstererek kendi darbesini yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Darbeye herkes karşı çıktı. Ama AKP, OHAL kararnameleri ile darbe fırsatçılığı yapıyor" dedi.

http://www.politez.com/member_files/object_files/kilicdaroglu13.jpg

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Darbe fırsatçılığı

"15 Temmuz darbe girişimine CHP dahil tüm partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar karşı çıktı. Ancak biz OHAL kararını doğru bulmadığımızı da açıkladık. Demokrasiyi savunmak en çok bize yakışır. Madem OHAL'i çıkardınız, kararnamelerin de hukuka uygun olması gerekiyor. AKP'nin bugün yaptığı darbe fırsatçılığıdır. Darbeyi fırsat bilerek, kendi darbesini yapıyor."

Yasama devre dışı

"OHAL kararnameleriyle devleti yeniden yapılandırmaktan söz ediyorlar. OHAL sonrası dönemi dahi düzenleyen kararlar almanız doğru değildir. Kararnamelerle devleti yeniden yapılandırmak güçler ilkesine aykırıdır. Yeniden yapılandırılması yetkisi Meclis'e aittir. Bakanlar Kurulu devleti yeniden yapılandıramaz. Bunun adı resmen, yasamanın devre dışı bırakılmasıdır."

Darbeciden farksız

"OHAL ile yapılan gözaltılar, tutuklamalarda işkence, kötü muamele olmaması gerektiğini, yapanların üzerinde gidilmesini defalarca istedik. Gazetecilerin, yazarların, sanatçıların gözaltına alınması, tutuklanması, darbe girişimine karşı başlatılan çabalara gölge düşürür. Sizi darbecilerle aynı konuma getirir."

Çalışan terörist mi?

*"Cemaat'e yakın basın kuruluşlarında çalışmak terör suçu mudur? Bu tek başına asla suç sayılmamalı. Muhabir dediğin gidip haberini yapıp gazeteye getiren kişidir. Oralarda çalışan herkese terör örgütü üyesi diyemezsiniz. Demokratik ülkelerin hukuk sistemlerinde böyle bir şey yok. Binali Bey'e de aktardım, bugün yapılan ihlallerin çoğu ileride AİHM'den Türkiye'ye yönelik ağır faturalar çıkmasına yol açabilir."

Kaçaksaray'da uyardım

"Kaçaksaray'daki toplantıda Cumhurbaşkanı’na da, Başbakan’a da ayrıca anlattım. Biz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin, hukukun üstünlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiğini, bağımsız yargının adaleti sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz darbe ile mücadeleye destek verirken, AKP sanki tüm adımlarına destek veriyormuşuz gibi bir algı yaratmak istiyor."

Aslında istemiyorlar

"Ben AKP'nin, Gülen'in iadesi için özel çaba harcadığı kanısında değilim. ABD'ye 178 dosya gönderilmiş, 170'i 15 Temmuz öncesine ilişkin. Okunması, karara bağlanması başlı başına sorun. Bunu yığın halinde ABD'ye gönderen açıkça 'Bana iade etmeyin' diyor. İç politikada kullanacağım demek istiyor. Bu doğru değil. İadesini gerçekten istiyorsanız, sadece darbeyle ilgili kanıtları somut tek bir dosya yapıp gönderirsiniz."

Devlet teslim edildi

"Siyaset kurumunun çok dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Ama darbeyle mücadele edeceksek asıl sorulması gereken soru şu? Bunların okullarına kim izin verdi? Bankalarını kim açtı? Vali ve kaymakamlarını kim atadı? Yargıçlarını kim terfi ettirdi? 14 yılda AKP yaptı tümünü. 'Ne istedilerse verdik' diyorlar. Resmen devleti terör örgütüne teslim etmişler. Darbenin siyasi ayağının kesinlikle ortaya çıkarılması şart. Bunların hesabı verilmeli. O nedenle Meclis'teki darbe komisyonuna büyük önem veriyoruz."

AKP, IŞİD İLE AKRABA

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon, müttefikleriyle uyum içinde olmalı. IŞİD'e karşı yürütülen faaliyetleri destekliyoruz. Ama müttefiklerle belirlenen çerçevenin dışına çıkılırsa, ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. IŞİD'le kesinlikle mücadele edilmeli, kendi sınırlarımızda bir cihatçı grubun olmasını hele bunların ülkemize sızıp eylem yapmasını doğru bulmuyoruz. AKP ile IŞİD arasında ideoloji akrabalığı olduğunu da biliyoruz. Uzun süre terör örgütü tanımı yapmadılar. 'Yaramaz çocuklar' olarak dillendirdiler. Ancak Türkiye'deki saldırıları yoğunlaşınca terör örgütü olarak görmeye başladılar."

*BirGün / Bülent Mumay

bolubeyi
03 09 2016, 02:14
Oyunun ortasında oyunun kurallarını değiştirip oynayanlar bakalım nereye kadar gidecekler. Hakkın yerini bulacağına inanmıyorum. Ağzından allah kelimesini eksik etmeyenlerin etmedikleri zulüm yok. Ama ummadık taş baş yarar bilsinler ki.

WeBMasteR
03 09 2016, 09:07
3. mesajda Av. Arif Ali Cangı ve 4. mesajda Kerem Altıparmak'ın belirttiği gibi OHAL KHK'sı ile insanların genel hayatını etkileyen uygulamalar, amirler, geçici kurullar tarafından alınıyor. Üstelik, bu kararlara karşı itirazlarda ve davalarda yürütmeyi durdurma yapılmıyor, haksız hukuksuz kararları alıp masum insanların hayatlarını karartanların hiçbir sorumluluğu da olmuyor. Mis gibi faşizm vallahi...

Bu KHK'lar ile mağdur olanların Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaları, oradan sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaları gerekiyor.

Haksız, vicdansız uygulamalarla masum insanların hayatlarını karartanlar, hukuktan, sorumluluktan kaçamazlar. Herkesin adil yargılanma hakkı vardır. AYM ile olmazsa, AİHM ile mutlaka bu hakkın kullanılacağı ve mağdurların tüm kayıp hakları ile beraber manevi tazminatlar da kazanacağı gün gibi ortada.

WeBMasteR
09 09 2016, 08:57
Avukatlara Polis Baskını: KHK Çıktı, Savcı ve Hakime Gerek Kalmadı
Antalya'da polis, avukatların ev ve bürosuna, KHK'yı gerekçe göstererek savcı varlığı aranmaksızın baskın düzenledi; el koyma için gereken hakim kararının da alınmayacağı belirtti. ÇHD Başkan Yardımcısı Ermiş de gözaltında.

Antalya'da 25 avukatın ev ve işyeri bu sabah Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar gerekçe gösterilerek polis baskınına maruz kaldı.

Avukatların hukuk büroları savcı eşlik etmeksizin aranamıyor. Ancak polisin yazısında, avukatların büro ve evlerini, Olağanüstü Hal kapsamındaki 668 Sayılı Kamu Hükmünde Kararnameye dayanılarak, savcının eşlik etmesi beklenmeksizin aranacağı belirtildi.

Polis ayrıca, el koymalarda hakim kararının da aranmayacağını ifade etti.

Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin arama, el koyma ve inceleme kararıyla yapılan operasyonda, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkan Yardımcısı, Avukat Münip Ermiş de bürosu arandıktan sonra gözaltında alındı.

KHK kapsamında hakim kararı da aranmayacak

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesine göre, "avukatların evi ve büroları, Cumhuriyet Savcısı ve baro temsilcisi eşliğinde aranır."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Kale imzalı, Antalya Barosu'na gönderilen yazıda ise, 668 Sayılı Kamu Hükmünde Kararname'ye dayanılarak, ev ve ofis aramalarının savcı eşlik etmeden yapılabileceği belirtildi.

http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160909/3d761043bc2ddf41877d9eec5d103df6.jpg

Barodan temsilci talep edilen yazıda, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 130. maddesinde yer alan "avukat ile müvekkil arasındaki mesleki ilişkiye ait olduğu öne sürülen eşyaya el koymak için belirlenen sulh ceza hakiminden talepte bulunma" prosedürünün uygulanmayacağı da ifade edildi.

ÇHD: OHAL'in tasfiye operasyonu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkezi, bu sabah yazılı açıklama (http://chd.org.tr/munip-ermis-derhal-serbest-birakilsin.html) yayınladı. "Olağanüstü hal ilanı ile birlikte başlayan ve bir tasfiye harekatına dönüşen operasyonlara bugün bir yenisi eklendi" dedi.

Ermiş'in serbest bırakılmasını talep edildiği açıklamada, Münip Ermiş'in Gezi direnişine katılanlara açılan davalarda avukatlık yaptığı, hak mücadelelerine katıldığı ifade edildi.

ÇHD'nin açıklamasında, "AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı, toplumsal alanın tüm muhalif kesimlerine baskıyı derinleştirerek, bir sivil darbenin taşlarını döşüyor" dedi.

Münip Ermiş, Demokratik Toplum Partisi'ne (DTP) yönelik yapılan operasyon ve tutuklamaların protesto edildiği 2009'da polisin yaraladığı 17 yaşındaki çocuk ile polisten kaçarken ölen 14 yaşındaki çocuğun avukatlarındandı.

Ermiş, Antalya'daki Gezi direnişiyle ilgili davada 98 yıl hapis istemiyle yargılanan ve beş ay tutukluğun ardından serbest kalıp gerillaya katılan Ayşe Deniz Karacagil'in de avukatıydı.

Antalya'da polisin vurarak öldürdüğü Çağdaş Gemik'in ailesinin de avukatlığını yapan Münip Ermiş'in Bianet'te de yazıları (http://bianet.org/yazar/munip-ermis?sec=bianet) yayınlanmıştı.

Ayça Söylemez

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı, Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri'nde doktora yapıyor. 2002'den itibaren Star, Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün'de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011'den bu yana Bianet'te İnsan Hakları Editörü.

Bianet (http://bianet.org/bianet/insan-haklari/178576-avukatlara-polis-baskini-khk-cikti-savci-ve-hakime-gerek-kalmadi)

WeBMasteR
03 10 2016, 17:27
OHAL 3 Ay Daha Uzatıldı
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu kararıyla OHAL süresinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında açıklama yaptı. Kurtulmuş "Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlardan bir diğeri de, 90 günlük OHAL'in uzatılması ve 19 Ekim günü gece yarısı 01'den itibaren OHA'’in yenilenmesi kararıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş şunları söyledi:

*Fethullah Gülen'in iadesi için gereken dosyalar ABD'ye ulaştı, suçluların iadesi anlaşmasını yapmış bir ülke olarak bukarar yargı tarafından verilene kadar tutuklanmasını talep ediyoruz

*Türkiye Rakka ve Musul operasyonlarında DAEŞ çıkarılırken bölgenin başka terör örgütlerine bırakılmasını kabul edemez

*PYD ve YPG unsurları bu operasyonlarda (Musul ve Rakka) asla yer almamalıdır

*ABD'den PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekilmesini sağlamasını ve bu konudaki sözünü yerine getirmesini bir kere daha talep ediyoruz

*Milli Eğitim Bakanlığı 20,000 yeni öğretmen alacak, 9 Ekim'de bünyeye alınmış olacaklar

*OHAL'in 90 gün süreyle uzatılmasına karar verildi. OHAL 19 Ekim'den itibaren 90 gün uzatılmış olacak

*FETÖ ve PKK mensubu olduğu için görevden alınan veyerlerine vekil atanan 30 belediye var, ihtiyaç duyulursa terörle bağlantısı olan belediye başkanları hakkında gerekli karar alınır

*Başika'daki Türk askeri varlığının Musul operasyonu ile hiçbir ilgisi yoktur; Türkiye peşmerge yerel güçlerin isteği ile orada

*Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'ne ziyareti tamamen üsteki Alman askerlerinin denetlenmesi ile ilgili bir meseledir; Alman yetkililer gelip Türklerin yönetimindeki üssü denetliyor değiller

SORU: Yozgat Valiliği’nin içkili mekanları kapatma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu konu gündeme gelmedi. Herhalde içişleri bakanlığı gerekli çalışmaları yapar bu konuyla ilgili.

SORU: Rusya’nın darbeden 1 gün önce Türkiye’yi uyardığı haberindeki iddialar doğru mudur?

15 Temmuz’dan sonra çok sayıda şehir efsanesi üretildi. Bu söylediğiniz de herhalde onlardan birisidir.

ALMAN HEYETİN İNCİRLİK ZİYARETİ

İncirlik milli, bir üstür. Burasının nasıl kullanılacağı Türkiye’nin emir komutasında belirlenmiştir. İncirlik’te Alman askerleri de var. Türkiye’nin verdiği izin, bu izin tamamen Alman yetkililerin Alman askerlerini denetlemesiyle ilgilidir.Almanlar İncirlik üssünü denetliyor değiller. Burada tamamen kendi askerlerini denetleme karardır.

MECLİSTE KURULAN KHK KOMİSYONUNUN KAPSAMI NE OLACAK?

KHK çıkarma yetkisi OHAL kapsamında bütünüyle hükümete aittir. Diğer partilerin görüşleri varsa bunların bildirilmesi ve bu sürecin iş birliği içinde yürütülme sürecidir. Bu bir yetki devri değildir. Yetki tamamıyla hükümetin elindedir. (Hürriyet)

WeBMasteR
12 10 2016, 23:31
Anayasa Mahkemesi CHP'nin KHK iptal davasını reddetmiş. Henüz gerekçeli karar yok. Yetkisizim demiş. Anlaşılan "olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz" diyen anayasa madde 148'e sığınmış.

Yazık tam bir denetimsizlik hali. Artık KHK ile her bir şey yapılabilir. Anayasa Mahkemesi varlık nedenini ortadan kaldırmış, yazık.

Av. Arif Ali Cangı