PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 1 Kasım 2015 Seçim Analizi ve Oy Geçişlerierkolay
06 11 2015, 20:52
1 Kasım 2015 Seçimleri anket araştırma şirketleri dahil kimsenin tahmin etmediği bir şekilde sonuçlandı. Beş ay gibi kısa zamanda siyasî tercihlerin nasıl bu denli değiştiğini anlamak zaman alacak. Bu sayfayı düzenli olarak güncelleyerek çıkan sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz.


Özet Bulgular ve Çıkarımlar


Sonuçları ilçe düzeyinde analiz ettiğimizde muhalefetin ve AKP'nin net oy değişimleri arasında neredeyse 1.6 milyonluk bir oy farkı görüyoruz. Bu geçtiğimiz seçimde oy kullanmayan en az 1.6 milyon seçmenin bu seçimde oy kullandığına işaret ediyor. Diğer bulgularla birlikte ele aldığımızda bu 1.6 milyonluk oyun büyük bir kısmının AKP lehine kullanıldığını söylemek mümkün. AKP'nin kazandığı oyları sadece AKP dışı partilerin kaybettiği oylarla açıklamak ise mümkün değil.
Haziran ve Kasım Seçimleri ilçe düzeyinde karşılaştırıldığında AKP dışı tüm partilerin kaybettiği ortalama her bir oya karşılık AKP neredeyse iki oy kazandı. Bu oran büyük seçim bölgelerinde artarken İstanbul'un ilçelerinde neredeyse üç katına çıkıyor.
Bu genel eğilimin tersine, HDP'nin güçlü olduğu illerde, AKP dışındaki partilerin oylarındaki toplam düşüş, AKP'nin oylarındaki toplam artıştan daha fazla. Bu nedenle, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin oy oranındaki düşüşü belirleyen ana unsurun HDP-AKP arasındaki oy geçişleri değil, sandığa gitmeyen HDP'li seçmen olduğunu düşünüyoruz.
Geçtiğimiz seçimde geçersiz sayılan oylar sebebiyle AKP'nin diğer partilere oranla daha fazla oy kaybettiğini tahmin ediyoruz. Bu seçimde özellikle İstanbul'daki geçersiz oyların sayısı dramatik bir biçimde azaldı. Oy pusulalarının tasarımının değişmesine bağladığımız bu durum AKP'nin oy oranını arttırmış olabilir.
MHP ile birlikte SP ve BBP bloğunun erimesiyle AKP'ye geçen oyların, AKP'nin oy oranındaki artışın neredeyse yarısını oluşturduğunu olası görüyoruz.

Sonuçlarımız, kimlik siyaseti ekseninde hareket eden ve tepkisini oy verdiği partiyi değiştirerek değil ama sandığa giderek/gitmeyerek gösteren bir seçmen profili ile uyumlu gözüküyor.
Raporu hazırlarken yaygın olarak kullanılan istatistikî yöntemlerden [1] ve yazılım kütüphanelerinden [2, 3] yararlandık. İlk bölümde ilçe düzeyinde haritalandırma, sonrasında ekolojik çıkarım yönetimiyle oy geçişlerinin tahmini, en sonda ise detaylı görselleştirme ve istatistikî hesaplamalarla önceki bulguların sınanması ve desteklenmesi yer alıyor. Bütün rapor seçimlerde bir düzensizlik olmadığı varsayımı altında yazılmıştır.

İlçe Düzeyinde Oy Oranı Değişimleri Aşağıdaki haritalar ilçe düzeyinde Haziran'dan Kasım seçimlerine oy oranı, katılım oranı ve geçerli oy oranı değişimlerini gösteriyor. Göze çarpan bulgular şöyle:AKP, Türkiye'nin hemen her yerinde oy oranlarını artırdı. Doğu Anadolu'daki oy artışı görece yüksek olmakla birlikte oy artışları Türkiye'nin geri kalanında neredeyse homojen.
HDP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, MHP ise Türkiye'nin geri kalanında muazzam bir oy kaybına uğradı. İki partinin de oyunu arttırdığı herhangi bir coğrafi bölge yok.
CHP'de yer yer değişimler göze çarpsa da coğrafi anlamda sistematik bir oy hareketinden bahsetmek mümkün değil.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seçime katılım oldukça geriledi. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de katılım arttı. Diğer bölgelerde katılımla ilgili genel bir eğilim göze çarpmıyor.
İstanbul'da geçersiz oy sayısı 430.000'e yakın azaldı ve bu ülke genelindeki eğilimden çok sapıyor. Bunu İstanbul'daki oy pusulalarının tasarımının değişmesine bağlıyoruz. Yeni geçerli oyların çoğunluğunun AKP seçmeni olmasını olası görüyoruz.http://cilekagaci.com/wp-content/uploads/2015/11/kasim_map2.jpg

Oy Geçişleri Ekolojik çıkarım yöntemini kullanarak tahmin ettiğimiz oy geçişlerini Sankey diyagramı kullanarak görselleştirdik. Çıkan sonuçlara göre AKP’nin oy artışı temel olarak şu sebeplere dayanıyor:


MHP'den AKP'ye geçen seçmenler.
Saadet ve BBP bloğundan büyük miktarda oyun AKP'ye eklenmesi.
Geçen seçimde oy vermeyen büyük bir çoğunluğun sandığa gidip AKP lehine oy kullanması.
İstanbul’daki geçerli oy sayısındaki muazzam artışın büyük çoğunluğunun AKP'ye eklenmesi. Burada belirleyici olan ilk defa sandığa giden seçmenlerin oyu değil Haziran'da geçersiz sayılan oylar oldu.

Kurduğumuz modelin sonuçları haritalandırma yöntemiyle çıkan bulgulara benzerlik göstermekte. Bununla birlikte, ekolojik çıkarım modeli HDP'den AKP'ye doğrudan oy geçişinin ilk bakışta gözüktüğü kadar çok yoğun olmadığını, HDP seçmeninin katılımının düşmesi sebebiyle HDP'nin oy kaybı yaşadığını öngörüyor.

HDP'nin oy kaybı yaşadığı ilçeler ve katılım oranının düştüğü ilçeler yüksek korelasyon gösterdiği için bu çıkarsamaya ihtiyatla yaklaştık ve olabilirliğini sınamak amacıyla ek hesaplamalar yaptık. Bu yüzden oy geçişleri grafiğini kesin rakamlardan ziyade betimleyici bir görsel olarak okumakta fayda var.


http://cilekagaci.com/wp-content/uploads/2015/11/oy_transfer_hazirankasim2015-1.jpg
http://cilekagaci.com/wp-content/uploads/2015/11/oy_transfer_hazirankasim2015-4.jpg

İktidar ve Muhalefetin Oy Değişim Karşılaştırması Aşağıdaki serpme diyagram, AKP dışı partilerin oylarındaki toplam geçerli oy sayısındaki azalış ile AKP lehine çıkan geçerli oylardaki artışı karşılaştırmakta. Her daire bir ilçeyi temsil ediyor ve dairelerin büyüklükleri ilçelerdeki seçmen sayısı ile doğru orantılı.
Öncelikle AKP oylarındaki ortalama artış, diğer partilerin oylarındaki ortalama azalıştan daha fazla. Yani diğer partilerin oy sayısındaki azalış AKP'nin artışını açıklamaya yetmiyor. Diğer partilerin geçerli oy sayısı ortalama 1 azaldığında AKP'ninki neredeyse iki geçerli oy artmış. Bu oran, büyük seçim bölgelerinde artarken, İstanbul'un ilçelerinde neredeyse üç katına çıkıyor. Eğer katılım ve geçerli oyların artması büyük bir rol oynamasaydı trend eğrisi 45 dereceye yakın olmalıydı. Oysa sapma oldukça büyük.

Dikkat çeken başka bir durum, serpme diyagram üzerindeki neredeyse bütün noktaların 45 derece eğrisinin üst tarafında yer alıyor olması. Yani pek çok ilçede muhalefetin toplam oy kaybı, AKP'nin oylarındaki artışın altında kalıyor. Bu durumda en mantıklı senaryo AKP seçmeninin katılımını artırması ve diğer parti seçmenlerinin katılımını düşürmesi.

Sonuç olarak, katılımdaki değişim dinamikleri AKP'nin oy patlamasının en önemli nedenlerinden biri olarak beliriyor. Bu da katılım konusunda öngörüde bulunmayan anket şirketlerinin büyük çoğunluğunun neden yanıldığını açıklıyor olabilir. Ek olarak bu görüntü Türkiye'deki seçmen davranışı ile ilgili önemli bir bulguyu da içermekte. Seçmen memnuniyetsizliğini oy tercihini değiştirmek yerine sandığa gitmeyerek gösteriyor. Türkiye siyasetindeki alternatifsizlik ve kutuplaşma olgusunun seçmeni böyle bir davranışa itme ihtimali kuvvetle muhtemel.http://cilekagaci.com/wp-content/uploads/2015/11/kasim_scatter.jpg

Yeni Oyların Rolü ve HDP'den Ayrılan Oylar En çok seçmene sahip 5 seçim bölgesindeki ilçelerde muhalefet ve AKP oy sayılarındaki değişimler de yukarıda bulgularımızı destekliyor. Grafikte net görülen şu ki pek çok ilçede muhalafetin kaybettiği oylar AKP'nin kazandığı oyları açıklamaya yetmiyor. Bazı ilçelerde muhalefetin toplam kaybettiği her bir oya karşılık AKP'nin üç oya yakın kazandığını görüyoruz.

Aynı grafikteki üst satırda HDP'nin en çok oy oranına sahip olduğu beş ildeki ilçe bazında muhalefet ve AKP oy değişimlerini gösteriyoruz. Ülkedeki genel eğilimin aksine bu illerde AKP'nin oylarındaki artış muhalefetin oylarındaki azalışın çok gerisinde. Başka bir ifadeyle muhalefetten ayrılan oyların ciddi bir kısmı sandık dışında kalmış ve AKP'ye yönelmemiş.

Bu gözlemler, kimlik siyasetine dayalı bir ortamda tepkisini parti değiştirerek değil ama partisine oy vermeyip sandık dışında kalarak gösteren bir seçmen profiliyle de uyum içerisinde.http://cilekagaci.com/wp-content/uploads/2015/11/kasim_slope3.jpg


Teşekkür Bu raporda kullanılan genel seçim verilerine erişimimizi sağlayan KONDA ekibine teşekkür ederiz. Bekir Ağırdır yorum ve önerileriyle raporda ifade edilen görüşlerin oluşmasına önemli katkıda bulundu, desteklerinden ötürü minnettarız.

Referanslar

Rosen, Ori, Wenxin Jiang, Gary King, and Martin A Tanner. 2001. Bayesian and Frequentist Inference for Ecological Inference: The RxC Case (http://gking.harvard.edu/files/abs/rosen-abs.shtml), Statistica Neerlandica, 55: 134–156.
Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. 2007. Zelig: Everyone's Statistical Software' http://gking.harvard.edu/zelig.
Imai, Kosuke, Gary King, and Olivia Lau. (2008). Toward A Common Framework for Statistical Analysis and Development.' Journal of Computational and Graphical Statistics, Vol. 17, No. 4 (December), pp. 892-913.


cilekagaci.com (http://cilekagaci.com/2015/11/05/kasim-2015-secim-analizi-ve-oy-gecisleri/)

deniz
06 11 2015, 23:27
1 Kasım seçim sonuçlarının analizini bir parti olarak AKP ve kurduğu iktidarın yapısını tam olarak belirlemeden sürekli neden aynı sonuçları aldığımızı anlamak pek mümkün görünmüyor.

http://gezite.org/wp-content/uploads/2015/11/AKP-1-Kas%C4%B1m_2.jpgFotoğraf: japantoday.com


1 Kasım seçimleri, siyaset ve toplum biliminin önüne karmaşık bir soru koydu: dünya siyaset tarihinin belki de en büyük organize suç şebekesine dönüşen AKP, nasıl halkın bu kadar desteğini aldı? Sık sık kısaca "cellatına aşık olmak-Stockholm sendromu" gibi psikolojik terimlerle açıklanmaya çalışılsa da bunların kesin yanıtlar vermediği aşikâr. Öyle olsaydı "ilacı" da bulunurdu.

Toplum ve birey, siyaset ve kitle arasındaki bağ ve ilişki her zaman çizgisel bir düzlemde yürümüyor. Küçük detaylar üzerinden bireylerin verdiği kararlar bazen beklenenin tersine "büyük resmi" değiştirebiliyor.

Bazen havada adeta "tek bir canlı" gibi uçan, bir refleksle tek bir kütle halinde manevra yapabilen kuşların hareketlerinde görülen karakteristikler, tüm canlılardan sadece usu kullanmasıyla değil, bunu bireysel olarak da kullanmasıyla ayrılan insanda da görülebiliyor. Onbinlerce kuşun tek bir sezgisel hareketle yön değiştirmesinde olduğu gibi insan da kitle halinde kararlar verebiliyor.

Yine dürtülerle ilgili doğadan bir örneğe bakalım: bir arı peteğinin yapısı en yetenekli bir mimarı bile kıskandıracak kadar mükemmeldir. Ama sorun, arının peteği inşa etmeden önce onu tasarlamamasındadır. Arı dürtüsel olarak peteği yaratır. Bu nedenle petek her zaman aynı olur. İnsanı arıdan ayıran temel nokta işte buradadır; önceden tasarlama yeteneği ve bunu kazandığı deneyimle giderek değiştirmesindedir.

İşte tam da bu nedenle insanda "doğal" kabul edilebilecek sezgisel hareketler bir süreklilik kazanırsa, orada ya ussal bir sorun ya da bilinçli bir yönelme/tercih vardır.

Bu gerçek yine de kitlelerin, çoğunluğun aldığı "karar"ların her zaman doğru olduğu anlamına gelmez. "Milli irade" arkasına saklanılarak veya onun adına yapılan katliamlarla doludur tarih. Bu bağlamda 1 Kasım seçim sonuçlarının analizini bir parti olarak AKP ve kurduğu iktidarın yapısını tam olarak belirlemeden, "petek" örneğinde olduğu gibi, sürekli neden aynı sonuçları aldığımızı anlamak pek mümkün görünmüyor. Buna rağmen, insanları bir suç örgütünün arkasından sürükleyen nedenlere biraz geçmiş deneyim prizmasından bakarsak, çıplak gözle bile görülebilecek bazı noktalar tespit etmek mümkün.

AKP biat kültüründen besleniyor; peki muhalefet ne yaptı?
Her şeyden önce AKP'nin hem parti içinde hem de ülkede kurduğu baskıcı (karşıtlarını hem insanın yaşaması için gerekli en temel ihtiyaç ve özgürlüklerini elinden almakla tehdit etmek, hem de fiziksel olarak ortadan kaldırmak), keskin hiyerarşik yapının biat kültürüyle beslendiğini saptamak gerekir. AKP'nin bu temelde kurduğu, "benden olan bin yaşasın, olmayan ölsün" sloganıyla özetleyebileceğim yasatanımaz çekirdek kadro çevresinde öbeklenen ve onun çeperlerinde adeta pıhtılaşan yandaş kitlenin tutkalı "suç ortaklığı" psikolojisidir. (AKP'nin bu yapısını "Yandaş Faşizm" başlıklı yazımda geniş bir şekilde açıklamıştım.1 (http://gezite.org/1-kasim-secimleri-ve-solun-dersleri/#fn-20726-1))

İşte bu çekirdek kadro yıkılmadan AKP iktidarının çökmesi olanaksızdır. Bu çekirdek kadro içinde yer alan Cemaat'in çıkar çatışmaları sonucu kopması ardından ortaya çıkan fırsat ve ardından bu yıl Haziran seçimleri sonunda bir kez daha ortaya çıkan fırsatlar, muhalefetin ortak davranamaması sonucu kaçırılmıştı. Çekirdek kendini yeniledi. Yandaş kitle pıhtılaşma noktasından katılaşmaya doğru bir adım attı.

AKP'nin tersine muhalefet, oldukça parçalı ve derin yarıklarla birbirinden uzak kamplarda konuşlanmış durumda. Seçim kampanyaları da bunu yansıttı. "Uzlaşma"yı öne çıkaran CHP, yukarıda kısaca açıkladığım AKP'nin yapısını hiç göze almadan, o tabanı kendine çekebileceğini sanarak izlediği politikalarla adeta görünmez, duyulmaz bir muhalefete dönüştü. Diğer yandan MHP, "inadına tek başına" politikasıyla, 2002 seçimlerinde olduğu gibi yine AKP'nin önünü açtı, adeta AKP'ye projesini tamamlama fırsatı verdi.

Son bir kaç yılda özellikle solun büyük umutlar bağladığı HDP ise, içine girdiği kimlik politikaları sarmalı içinde dolaştı durdu. Sonunda AKP ve PKK'nin savaş oyununa teslim oldu. Türkiye partisi olma iddiasıyla yola çıkmasına rağmen, PKK'nin zamansız ve henüz toplumsal bir karşlığı olmayan "demokratik özerklik" politikalarını zorla dayatmaya kalkması sonucu Kürt halkının bile oylarını kaybetti.

Siyasete ironik bir ders sundu bu durum; iki kutup olarak görülen PKK ve MHP, AKP'yi tekrar iktidara taşıyan ana akımlar oldu. Kimlik politikalarının en masum ve haklı görülen istemlerle yola çıksa bile nasıl düşman kamplarına kan verebileceğine dair acı deneyimler yaşattı bize.

Solun dersleri
Türkiye'nin sorunlarına sundukları çözümler açısından daha rasyonel politika ve söylemlerle ortaya çıkan bir iki sol parti ise, bir "deli"yle girdiğimiz seçimlerde, herkes onun attığı taşlarla ilgilendiği için yeteri kadar dikkat çekmedi; yüzde birlerle anılan oy oranlarında kaldı. Yine de yakın dönemde yaşadığımız seçimler, sol açısından önemli dersler sundu.

Bu derslerden belki de en önemlisi; kendini solda gören ancak kimlik siyasetleri içinde boğulan ve diğerlerini de derinlere çekmeye başlayan partilere destek verenlerin, artık kendi özgün düşünce ve kuram temelinde kurdukları programlarıyla ve kendi güçleriyle siyaset sahnesine çıkma konusunda bir kez daha düşünmeleri gerektiğidir.

Sol, oy oranlarıyla politik etki arasında dolaysız bir bağ kurmaya başladıktan sonra -bu sol-liberallerin AKP döneminde teorik öncülüğü ellerine almasıyla ortaya çıkmıştı- giderek sağa kayan bir siyasi çizgi izledi. Sadece bir oy deposu olarak gördükleri partilerin peşinde rüştünü ispatlamaya çalışanlar sanırım gerekli dersi aldılar 1 Kasım'da. Yüzyıla yakın bir tarihi olan solun "eğreti gelin"lere ihtiyacı olmadığını yaşam bize gösterdi.

Gezite: http://gezite.org/1-kasim-secimleri-ve-solun-dersleri/