PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimin İçin Yazıyoruz? J. P. SartreWeBMasteR
26 10 2015, 11:11
Kimin İçin Yazıyoruz?

http://i.hizliresim.com/XJXO3j.jpg

Demek ki somut okuyucu topluluğu, yazarın görüp yanıtlaması gereken büyük ve kadınca bir soru, bütün bir toplumun bekleyişidir. Ama bunun için, bu okuyucu topluluğunun istemekte, yazarın da karşılık vermekte özgür olması gerekmektedir. Bunun anlamı, bir sınıf ya da kümenin sorularının hiçbir zaman öteki çevrelerin sorularını maskelememesi gerektiğidir; yoksa soyutluğa düşeriz. Kısacası, etkin yazın eksiksiz özüne ancak sınıfsız toplumda erişebilir. Yazar ancak bu toplumda konusu ile okuyucusu arasında hiçbir ayrım kalmadığını görebilir. Çünkü yazının konusu ta başından beri dünya içindeki insanoğlu olmuştur. Yalnız, birikmiş güç halindeki okuyucu topluluğu, gerçek okuyucu topluluğunun o küçük ışıklı kumsalını çevreleyen karanlık bir deniz durumunda kaldığı sürece, yazar insanoğlunun çıkar ve kaygılarını daha ayrıcalıklı küçük bir kümeninkilerle karıştırma tehlikesi içindeydi. Ama okuyucu sınırı evrendeki insanların tümünü kapsasaydı, yazar gerçekten bütün insanlık için yazacaktı. Bütün çağların insanını konu edinerek tarihsiz bir okuyucu için değil, kendi çağının insanını ele alarak bütün çağdaşları için yazacaktı. Böyle olunca da şiirsel öznellikle tanıklık arasındaki çelişki ortadan kalkacaktı.

Okuyucularıyla aynı serüvene atılmış olan ve çatlaksız bir toplum içinde bulunan yazar, onlardan söz ederken kendisini; kendisinden söz ederken de onları anlatmış olacaktı. Hiçbir soylu kendini beğenme, onu bir durum içinde bulunduğunu yadsımaya itmeyeceği için, çağını içinde bulunduğunu yadsımaya itmeyeceği için, çağını aşmaya ve ölümsüzlük karşısında bunun tanığı olmaya çalışmayacaktı; bütün insanların umut ve kızgınlıklarını ve dolayısıyla da kendini dile getirecekti; yani bir Ortaçağ papazı gibi, doğaötesi bir yaratık ya da klasiklerimiz gibi ruhbilimsel bir hayvan ya da toplumsal bir kendilik olarak değil, dünyadan boşluğa doğru yükselen ve insani durumun bozulmaz birliği içinde bütün bu yapıları kendinde toplayan bir bütünlük olarak kendini dile getirecekti; yazın, sözcüğün en gerçek anlamıyla, insanbilimsel olacaktı. Tabii böyle bir toplumda, tinsel ile dünyasal arasındaki ayrılığı, uzaktan da olsa, anımsatan bir şey bulunmayacaktı. Gerçekten de, yukarda gördüğümüz gibi bu ayrılık, zorunlu olarak, insanın ve giderek yazının yabancılaşmasını ortaya vuruyordu; çözümlemelerimiz bize gösterdi ki bu ayrılık kayıtsız halk yığınlarının karşısına işten anlayan bir okuyucular topluluğu ya da hiç değilse, aydın yazınseverler çıkarma eğilimi taşıyordu; 'İyi'den ve Tanrısal yetkinlikten yana, 'Güzel'den ya da 'Doğru'dan yana çıksa da, bir papaz her zaman ezenlerin yanındadır. Bekçi köpekliği ya da soyratılık; seçim kendisine düşmektedir. M.Benda deli değneğinin ucunu, M.Marcel de köpek kulübesini seçmiştir; bu onların hakkıdır; ama günün birinde yazın kendi özünün tadına varabilirse, sınıfsız, derneksiz, salonsuz, tiksintisiz kalan, aşırı onurlarını yitiren yazar dünya içine, insanlar arasına atılmış olacak ve papazlık kavramı akıl almaz bir şey durumuna girecektir. Zaten tinsel olan hep bir öğretiye dayanır ve öğretiler oluşum evresindeyken özgürlük, olup bittikleri zamansa baskıdırlar: Öyleyse bütünüyle bilinçlenmiş bir yazar hiçbir tinsel kahramanın bekçiiğini yapmayacak, kendinden önceki yazarların, gökyüzündeki birtakım yerleşik değerleri seyretmek üzere gözlerini dünyadan öteye çevirmesine yol açan devinimi tanımayacaktır artık: Kendisine düşen işin tinsele hayran olmak değil, tinselliği yaratmak olduğunu anlayacaktır. Tinselleştirme, yani yeniden ele alma. Tinselleştirilecek, elden geçirilecek tek şey de, ağırlığı, donukluğu, genellikle bölgeleri ve karınca gibi kaynayan öyküleriyle ve hiçbir zaman tüketemese de onu ha bire kemiren yenilmez hastalığıyla şu bin bir renkli ve somut dünyadır. Yazar, biz özgürlüğü temel alarak öteki özgürlüklere sunmak üzere bu dünyayı olduğu gibi, hamlığıyla, teriyle, kokusuyla, her günkü haliyle ele alacaktır. Bu sınıfsız toplumda yazın, özgür bir edim içinde askıda duran, bütün insanların özgür yargısına açık ve kendi kendisi için var olan dünya haline; sınıfsız bir toplumun düşünsel alanda kendi kendisi için varoluşu durumuna girecektir; bu toplumun üyeleri kitap aracılığıyla her an yerlerini kestirecek, kendilerini ve dünya içindeki konumlarıyı göreceklerdir. Ama resim örneği tehlikeye attığı, sıradan bir canlandırma bile bir değişiklik başlangıcı olduğu, sanat yapıtı gerekliliklerini bütünü içinde ele alındığı zaman, şimdiki zamanın yalnızca yalın bir betimlemesi olmayıp bu şimdiki zamanın bir gelecek adına yargılanması olduğu; ve yazın, her kitapta bir çağrı bulunduğu için, bu kendi kendisi için var olma daha işin başında bir kendini aşmadır. Evrene sıradan tüketim adına değil, bu evrende yaşayanların umutları ve acılarına karşı çıkacaktır. Böylece somut yazın, verinin elinden kurtulma gücü olarak ele alınan 'Olumsuzluk' ile, gelecek bir düzenin taslağı olan 'Tasarı'nın bireşiminden meydana gelecektir; o hem bir bayram, içine yansıyan her şeyi yakıp kül eden alevden bir ayna, hem de cömertlik, yani özgür bir yaratış, bir armağan olacaktır. Ama yazının özgürlüğün bu birbirini tamamlayan iki yüzünü birleştirebilmesi için, yazara her şeyi söyleme hakkını vermek yetişmez: Onun, her şeyi değiştirebilecek bir okuyucu topluluğu için yazması da gereklidir; bunun anlamı şu ki, sınıfların ortadan kalkması, ayrıca her türlü diktatörlüğün yok olması, kadroların sürekli olarak yenilenmesi, taşlamaya başladığı an düzenin değiştirilmesi gerekir. Böyle bir toplumda yazın söz ile eylem arasındaki çelişkiyi aşacaktır. Hiçbir zaman bir edimin yerini de tutamayacaktır tabii: Yazarın okuyucular üzerinde etkin olduğu doğru değildir, o yalnızca okuyucuların özgürlüklerine çağrıda bulunur; yapıtlarının etkili olabilmesi için, okuyucunun, koşulsuz bir kararla, bunları üstlenmesi gerekir. Ama hiç durmadan kendini elden geçiren, yargılayan ve değiştiren bir toplulukta, yazılı yapıt eylemin önemli bir koşulu, yani düşünsel bilinç ânı olabilir.

Demek ki sınıfsız, diktatörsüz ve duraklaşmamış bir toplumda, yazın kendi bilincine vatacaktır: Biçim ile özgün, okuyucu ile konunun özdeş olduğunu; biçimsel söz özgürlüğüyle somut gerçekleştirme özgürlüğünün birbirini tamamladığını; bunların her birini ötekini elde etmek üzere kullanmak gerektiğini; toplumsal gereklilikleri dile getirdiği zaman kişinin öznelliğini, kişinin öznelliğini dile getirdiği zaman da toplumsal gereklilikleri daha iyi anlatabileceğini; kendisine düşen görevin somut evrensel varlığı somut evrensel varlığa anlatmak ve ereğinin de, insan özgürlüğünün egemenliğini gerçekleştirip sürdürmeleri için insanların özgürlüğüne çağrıda bulunmak olduğunu anlayacaktır. Elbette bir ütopya bu: Böyle bir toplum tasarlayabiliriz, ama şimdilik elimizde bunu gerçekleştirebilecek hiçbir araç yok. Ama bu ütopya hiç olmazsa yazının hangi koşullar içinde bütünlüğüyle ve katkısızlığıyla ortaya çıktığını görmemize yardım etti. Hiç kuşkusuz, bu koşullar yerine getirilmemiştir bugün; ve yazarınsa bugün yazması gerekmektedir.

Jean-Paul Sartre / Edebiyat Nedir?